Светла Василева

 

Родена в гр. Плевен.

След първи курс в Софийския университет печели конкурс за обучение в Санкт Петербург, където завършва Държавния педагогически университет А.И. Херцен.

От 1988 г работи  в Научно изследователския институт по образованието към Министерство на образованието в София.

Година по-късно печели конкурс  за редовна аспирантура, завършила с дисертационен труд на тема Приобщаване на децата от предучилищна възраст към общочовешките нравствени ценности.  

Съавтор на Концепция за развитие на общественото предучилищно възпитание в България и на Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение (под егидата на УНИЦЕФ).

От 1994 г работи за частни компании в енергетиката.

Съучредител на няколко сдружения с идеална цел.

Съавтор на Бяла книга за Правец (2010 г) и на книгата Правец. Хрониките на частния град (2011 г).

Автор на десетки статии, коментиращи актуални проблеми на общественото развитие, публикувани в личния й блог http://chara.blog.bg . Есето й  за частните градове на България (2008 г), както и идентифицирането на Правец към тази група от ефира на сутрешното предаване Здравей България на Нова Телевизия, става повод за скандалното уволнение на журналиста Георги Коритаров.