ЖИВОТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА

Д-р Майкъл Нютън

 

ПРЕДГОВОР

0Т НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ Д-Р МАЙКЪЛ Нютън ръководи обучението на професионални хипнотерапевти в изкуството на духовната регресия в живота между преражданията (ЖМП). Имах щастието да участвам в първата група негови ученици, сертифицирани във връщането на клиенти към безсмъртното им съществуване като души. Дотогавашният ми опит включваше обучение в традиционна психотерапия, а по-късно и хип-нотерапия със специализация здравна психология.

Преди десет години ми попадна убедително написаната първа книга на д-р Майкъл Нютън, Пътуване на душите", а по-късно и втората, Следите на душите". И двете се занимаваха със съществуването ни между преражданията нещо далеч по-важно й съдържателно от връщането в мишли животи. Усетих, че тези книги са сред най-значимите публикувани трудове в областта т регресивадта хипно-терапия, а всъщност и на цялата метафизична литература. Разсьжденията на д-р Нютън не са теоретични. Неговите прозрения са извлечени от опита му с над 7000 ЖМП клиенти, които е връщал в духовния им живот между физическите прераждания на Земята. В собствената си практика съм оставал удивен от откровенията, които преживяват моите клиенти, и от ефекта на тези духовни наблюдения.

ВЪВЕДЕНИЕ

ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ми открития за хипнотичната регресия към живота между преражданията (ЖМП) практикувах самостоятелно. Накрая обаче осъзнах, че е необходимо специализирано обучение по хипнотерапия за работа с ЖМП, насочено към опитните професионалисти. Тази книга сьдържа техники, които съм разработил с течение на годините и които са доказали ефективността си върху хиляди мои клиенти. Своята методология на ЖМП хипноза наричам духовна регресия".

Настоящият наръчник е насочен предимно за опитни хипнотерапевти. Предназначен е и за практикуващи професионалисти като подробно описание на процедурите, които съм установил като най-ефикасни за достъп до паметта на душата за живота й в духовния свят. Но освен професионалистите, чувствам, че много хора, които са чели моите книги Пътят на душите" (1994 г.) и Следите на душите" (2000 г.), издадени от Луелин", желаят да получат повече сведения за живота в отвъдното. Също така би било добре да мучат повече неща за духовната регресия, преди сами да се подложат на нея. Вярвам, че книгата ми само ще ги насърчи.

През 1999 г. започнах работа с различни асоциации, акредитиращи професионални хипнотизатори из цялата страна, които ми дадоха разрешение да проведа неколкочасови семинари по ЖМП. Скоро обаче

разбрах, че за обучаване в тази трудна работа са необходими поне три-четири дни. След това Националната асоциация по трансперсонална хипнотерапия (НАТХ) ми предложи да проведе конференция, посветена изцяло на ЖМП методологията, ако се съглася да участвам в ръководството на обучението.

През септември 2001 г., една седмица след терористичните атаки срещу Америка, във Вирджиния Бийч се проведе първата световна конференция по обучение в ЖМП с издавше на сертификат. Моментът се оказа благоприятен за новата програма по хипноза с цел духовно изследване. Този интензивен курс се състоеше от около четиридесет часа семинари, демонстрации и упражнен^ които далеч надxвърлиxа изучаването на регресията в минали животи. Дължа признателност на НАТХ за тяхната далновидност и за подкрепата, която ми оказаха в организирането на тази и следващите конференции по ЖМП.

С течение на времето осъзнах, че се нуждаем от организация, чиято единствена цел е усъвършенстване на хипнотичната регресия в отвъдния живот. През 2002 г. с помощта на група отдадени ш делото ЖМП хипнотерапевти основах Дружеството за духовна регресия. В тази организация за обучение участват квалифицирани ЖМП терапевти, посветили се на изучаването и практикуването на регресия в живота между преражданията на Земята. Една от главните цели на дружеството е да служи като информационна база както на вътрешната, така и на международната общност.

Ако желаете да разберете духовната си история, може би ще е най-добре да потърсите препоръки за някой опитен хипнотизатор, преминал квалифицирано обучение по ЖМП. Ако наоколо няма такъв, може да се наложи да пътувате. Но повярвайте ми, заслужава

си. Важно е да си намерите квалифициран ЖМП хипнотизатор с мисия да помага на хората да разкрият спомените на душите си от отвъдното, който да откликне на специфичните ви нужди.

Духовната регресия използва комбинация от терапии с минали прераждания (МП) и ЖМП. Хипнотизаторът трябва да е добре запознат с метафизиката, за да може да анализира кармичните влияния в живота на клиента от психологическа и историческа гледна точка. Също така препоръчвам, докато търсите опитен хипнотизатор, да не се отказвате от събирането на сведения.

Макар че с настоящия текст целя да представя систематично основите на моите изследвания в областта на живота в отвъдното, далеч не искам практикуващите духовна регресия да следват строго последователността от процедури в хипнозата. Дори смятам, че материалът ми може да е полезен и за онези, които биха желали да намерят алтернативни методи за достъп до духовния свят. Известно ми е, че всеки хипнотизатор внася свои идеи, талант и опит в практикуването на ЖМП терапията. Прилагането на различни подходи може само да разшири знанията и гледната ни точка за живота след смъртта.

По-нататък давам съвети по някои проблеми, които считам за особено важни, но съм внимавал да не звучат твърде теоретично. Постарах се да сведа информацията до практическо ниво и да опростя идеите си за методите на хипноза с клиенти. Надявам се, че се намираме в началото на онова, което през XXI век ще се превърне в световно движение, предлагащо нови духовни прозрения за самите нас. Използването на духовна регресия в различни форми ще ни помогне да разберем целта на собственото си съществуване, което пък ще ни направи по-добри.

Всичко, което ни заобикаля,

всичко, покрай което минаваме, без да знаем,

всичко, което докосваме, без да усетим,

всичко, което срещаме, без да забележим,

ни въздейства бързо, изненадващо и необяснимо.

Дъо Мопасан

ЧАСТ ПЪРВА

НАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ

ВЯРВАНИЯ НА КЛИЕНТА В

НАЧАЛНОТО ПРОУЧВАНЕ

ПРЕДИ ДА НАВЛЕЗЕМ В ДЕТАЙЛИТЕ НА хипнотичната методология, свързана с практикуването на духовна регресия, може би ще е най-добре да обмислите подхода си към въпросите за отвъдното. Като практикуващи духовна регресия, вие ще имате клиенти, които при първия си контакт с вас ще се чувстват объркани относно собствените си вярвания. Реакцията ви на техните затруднения почти със сигурност ще е определящият фактор дали ще си запишат час при вас. Макар че повечето хора, които желаят да възстановят духовните си спомени, са наясно с вярванията си, някои страдат от религиозни задръжки, притеснения за механиката на хипнозата или скептицизъм към идеята точно вие да улесните мисленото им Влизане в духовния свят.

В началото на сеанса обяснявам на колебаещия се, че за него ще е полезно, ако се отнесе непредубедено към хипнотичната регресия. Дори понякога му казвам, че каквато и да е системата му от вярвания, несъзнателните спомени ще му разкрият един дом в духовния свят, подобен на описанията на всички преди него. Скептикът би могъл да възрази, че това е предварително насочване, ала след хиля-

ди такива сеанси се чувствам напълно спокоен да направя подобно изявление пред един неуверен клиент.

Що се отнася до внушението, не бива да забравяме, че книгите ми за живота в отвъдното вече са обществено достояние. Ако потенциалният клиент спомене за възможността да е бил повлиян от прочитането на тези книги, изтъквам, че през многото години преди публикуването на моите изследва-ния не съм казвал почти нищо на повечето си клиенти. Ще видите, че и в двата случая това не оказва никакво Влияние. Когато обектът на хипноза Влезе мислено в духовния свят, независимо от вярванията му или онова, което съм му казал предварително, разказът му наподобява тези на предишните ми клиенти.

Обучавани от мен ЖМП хипнотерапевти съобщават за клиенти, които никога не са чували за мен и моите книги, но без никакво предварително влияние са давали същите описания на духовния свят. Разликите се състоят в това кои дейности на душата виждат ясно и кои замъглено. Няма два еднакви сеанса, защото всяка душа има собствен енергиен модел за възстановяване на безсмъртните спомени и собствената си уникални история на съществуване.

Ако поради строги религиозни вярващия потенциалният клиент има резерви спрямо метафизичната философа това може да предизвика у него силен вътрешен смут, с който трябва да се занимаете в самото начало. Човекът се е свързал с вас, защото иска духовна информация за висшия си аз, но религиозните пречки го задържат. Често установявам, че зад такъв конфликт на ума се крие нещастие и неудовлетвореност от живота и света. Такива хора идват при вас, защото най-после са достигнали етап, в който желаят да намерят отговорите посредством нов подход. Еклектичният терапевт е добър вариант за непредубедени философски обсъждания, които да насърчат потенциалния клиент към размисли и тълкувания.

Например в Америка, където живеят предимно християни, може да чуете: Искам да разбера какво е раят, но се притеснявам, че върша грях, като идвам при вас". Същото притеснение, но поднесено по друг начин, звучи така: Мисля, че има живот след смъртта, но трябва ли човек да вярва в прераждането, за да си направи духовна регресия?" Имал съм клиенти, изповядващи религии, според които животът е строго предопределен и никой няма власт над съдбата си. Други религии се отнасят непредубедено към прераждането и съдбата, но техните ритуали включват съществуването на гневни богове, зли духове и мрачни аст-рални области след смъртта. Някои системи от вярвания пък не допускат съществуването на духовна самоличност в живота между прераждания-та на Земята. За атеистите и агностиците, разбира се, е трудно да приемат наличието на висша сила и велик план за Вселената. Но както вече споменах, независимо от съзнателните идеологически предпоставки, когато преминат в свръхсъзнател-

но състояние на транс, тези хора имат същите духовни спомени за живота си между преражданията като другите клиенти.

Мислещи хора с различни вярвания ще дойдат при вас, защото търсят смисъла на живота си. Те се нуждаят от друг вид духовност, която да им звучи смислено и последователно. Ако не броим екстремистите с техните радикални доктрини, всички световни религии проповядват състрадание, милосърдие и любов. Лошото е само, че са твърде сковани от вековните догми и не са в съзвучие със съвременното мислене. По мое мнение големите световни религии не звучат много лично за доста хора. В известен смисъл тези религии са загубили голяма част от същността на индивидуалния духовен контакт с божественото контакта, от който изобщо са произлезли. Хората са обезпокоени от това развитие.

Според историка Арнолд Тойнби, когато загуби очарованието си като духовен модел за хората, всяка система от вярвания бива видоизменяна или губи последователите си. живеем в свят, който се счита за хаотичен. Някои от нас смятат, че сами сме си го направили такъв, други обвиняват Източника, който ни е създал, и обръщат гръб на всякаква вяра. През дългогодишната си частна практика наблюдавам нарастващия брой търсещи духовно осъзнаване индивидуално и уникално за тях, без посредници, които да им налагат своите си виждания за духовното.

Всеки от нас е склонен да проявява нетърпимост към инакомислещите. Като- практикуващи духовна

регресия е нормално да се придържате към собствените си истини, но това не бива да влияе върху възприемчивостта ви за идеите на клиента. По време на сеанса ЖМП терапевтът трябва да помага на клиента да разбере своето съществуване и да постигне спокойствие на духа, без да му налага собствените си ценности. Всичко, което е необходимо да знае обектът, се намира в неговото съзнание. Във всички случаи го оставяйте да разпознава, а след това и да тълкува спомените си. Вашето разбиране и положителната ви целебна енергия са от жизнено значение, докато клиентът ви разкрива живота на душата си. По този начин вие улеснявате протичането на мозъчните му вълни, които увеличават вибрациите на душевната му енергия.

Опитвам се да обяснявам на клиентите, изповядващи различни философски виждания, че живеем в несъвършен свят, за да можем да оценим съвършенството. Стремим се да постигнем подобрение чрез промяната и упражняване на свободната си воля. Търсенето на вътрешна мъдрост е от огромно значение, защото, ако не намерим личното си вътрешно познание отвъд институционалните доктрини, разработени от други хора преди много време, не ще разберем напълно смисъла на съществуването си на Земята.

При всяко поколение общовалидните истини се наследяват от по-бисши и именно този прогрес в познанието и самоосьзнаването е ядрото на нашето личностно себеизразяване. Като практикуващи духовна регресия, използващи силата на хипнозата, ние

сме благословени с ново средство за терапевтична намеса. Ако сте в състояние да помагате на хората да видят сами светлината на божественото в себе си и поощрявате откриването на собствената им същност, вие ще сте направили съществен принос за просветлението на човешката раса.

ЧАСТ ВТОРА

ПОДГОТОВКА ЗА СПИРИТУААНА РЕГРЕСИЯ

ЛИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ПРАКТИКУВАЩИЯ ДУХОВНА РЕГРЕСИЯ

НА ЕДИН ОТ МОИТЕ СЕМИНАРИ ОБСЪЖДАХ усилията, които са нужни, за да бъдат пренесени хората в живота им между преражданията. На първата почивка един хипнотерапевт дойде при мен и каза:

Благодаря Ви за отделеното време, но аз си отивам. Сега осъзнавам, че тази работа е прекалено трудна. Имам си добра, стабилна практика и просто не се чувствам способен да отговоря на изискванията за духовна регресия.

Отвърнах на този честен човек, че е добре, дето осъзнава тези проблеми сега, а не по-късно.

Разбира се, трудно е да жонглираш три-четири часа с множество топки. Всъщност ще ви се наложи да боравите едновременно с безсмъртната душа на клиента и мисловните процеси на сегашния му човешки мозък. Тези два аза може да влязат в конфликт при нарушена интеграция. Хипнотизаторът трябва да се справя с тази двойственост, докато избистря и под-режда дълги фази от духовни образи, които да улесняват прехода. За да го постигнете, трябва постоянно да следите мисловното пътуване из географията на духовния свят. Това се нарича съставяне на карта. Мотивите, страховете, представата на вашия клиент за себе си и очакванията му се определят от

физическия, емоционалния и мисловния облик на неговото тяло. Тези елементи от характера са повлияни от това, което наричам азови признаци на душата": проницателност, интуиция и въображение. Докато ви разказва за духовния си живот, вашият обект на хипноза предава тази информация от сегашното си тленно тяло. Това понякога е объркващо и мъчително за него. Тъй като драмата от отвъдното се разгръща в ума му, трансперсоналният му поглед зависи от това доколко може да приеме истината за своя реален аз.

Освен всичко друго, може да се наложи да се концентрирате върху множество минали кармични преживявания, които клиентът ви е имал в други тела, за да може той да разбере причинно-следствената връзка с настоящия си живот. Несъмнено практикуването на ЖМП терапия ще усъвършенства уменията ви да връщате човека В минали прераждания, докато се прехвърляте от живот на живот, използвайки отвъдното като мост. Понякога се налага да прилагате ту меки, ту авторитарни хипнотични техники в придвижването между миналите животи, душевните преживявания и настоящия живот на клиента. Това до голяма степен зависи от неговата възприемчивост, която може да е различна в миналите му животи и в духовния свят.

Задачата ви като практикуващ духовна регресия е да направлявате визуализациите, за да може клиентът да прегледа внимателно цялата информация и да съзре връзките. Така той ще разбере душата и целта на живота си и ще придобие сила. За регресиониста това означава много усилия и изисква както умения, така и издръжливост. Разбира се, ние не влагаме лично отношение към клиентите си, но не може да не се изпита съчувствие и съпричастност към човек, който е затруднен да осмисли всичките причини, поради които се намира в сегашното си тяло, или онова, което имат да му кажат неговите наставници и учители. Никой мотивиран и загрижен хипнотерапевт не може да остане безстрастен в работата си. След тежка духовна регресия аз лично се чувствам изцеден.

ЗНАЧЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПИТА

МОИТЕ КУРСОВЕ ПО ЖМП СЕ ПОСЕЩАВАТ ОТ лицензирани терапевти и хипнотизатори. Обикновено са нужни значителен брой часове за обучение в основите и тънкостите на хипнотерапията, заедно с няколко години частна практика. Ще ви бъде от полза да имате известен опит в преживяванията от минали прераждания, преди да се захванете с изнурителната работа на практикуващия духовна регресия. Не е нужно да сте били лицензиран психолог, психотерапевт или съветник, за да станете умел хипнотизатор. Все пак при работа с проблемни клиенти известен минал опит в тези области би бил просто безценен. Етично погледнато, от терапевтите се очаква да съзнават нивото на своята компетентност и професионална квалификация и да не се заемат с лечебни процедури, за които не са обучени. Що се отнася до практикуващите духовна регресия, които помагат на клиентите да търсят истината за себе си, бих казал, че колкото повече академично образование и професионален опит имат, толкова по-добре.

Реалното самоосъзнаване е нещо важно за вас като ЖМП терапевти, тъй като то има връзка с влиянието ви върху клиента. Енергията ви се определя от вашата интуиция, подбуди и пълноценност. Уважавам дълбоко таоистката философия. Таоистите вярват, че вдъхновението идва, когато съзнанието престане да възпрепятства естествената несъзнателна енергия. Тоест, в известен смисъл космическата чи енергия внася хармония и яснота в тялото.

Също така, за да сте добри терапевти, трябва да умеете да се съсредоточавате.

Най-добрите регресионисти притежават усет, който им позволява в подходящия момент да долавят нещата, без да използват съзнателно ума си. Въз-можно е по бреме на ЖМП терапия и хипнотизаторът, и обектът да получат помощ от своите наставници и тези моменти трябва да бъдат разпознавани, особено когато става дума за вземане на решения.

Според мен е напълно възможно да усвоите разпознаването и анализирането на символи, илюстриращи преживявания от духовния свят, които не могат да бъдат определени с материални понятия. Често става дума за символи, взети от земния живот, които могат да бъдат отнесени към събития от духовния свят. Честно казано, понякога по време на сеанс добивам известни телепатични способности. Това обаче би се превърнало в пречка, ако в решителни моменти не успея да блокирам мислите си, които могат да бъдат уловени от клиента.

Смятам, че ежедневната медитация с контролирано дишане помага в ЖМП практиката. Според йога прана" е жизнената сила или енергията, която се проявява у всеки от нас чрез дишането. Понякога по време на сеанс контролирам дишането си, за да премина в по-висше състояние на съзнанието. Случва се

дори да си наложа лек транс, за да се отворя за духовните сили, които усещам около себе си.

Не ме разбирайте погрешно, прана" не е самият дъх или кислородът, който се поема чрез дишането. Тя е връзката с енергията на Всички живи същества, универсалната жизнена сила. Положих доста усилия, докато се науча да откривам енергийните пътеки, необходими за достъп до съзнанието на обекта, търсейки помощта на моя наставник и наставника на клиента ми. За тази цел отварям съзнанието си и чакам ръководство. Така само получавам, а не излъчвам информация. Единственото, което излъчвам към клиента, е увереност и спокойствие.

За да бъдете добри терапевти, трябва да умеете да слушате. Оставете клиента сам да изтълкува своите символи, преди да изкажете мнение. Между слушането и задаването на въпроси съществува крехко равновесие. Не е лесно да научиш студентите кога да говорят и кога да мълчат. В работата с ЖМП практикуващият духовна регресия помага на клиента да разбере дадена визуализация едва след като той е употребил известно време за анализиране на видяното. Това се получава с тренировки и практика, а с течение на времето упражненията и въображение-то ще развият интуицията ви.

УПРАЖНЯВАНЕ В ХИПН03А

ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА

МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА

ОТКАКТО ПУБЛИКУВАХ КНИГИТЕ СИ, С МЕН се свързаха много хипнотизатори, които искаха да научат повече за духовната регресия. Сред тях цари убеждението, че щом са донякъде запознати с връщането в минали прераждания, ще им е лесно да преминат към работа с ЖМП. Но това не е вярно.

Повечето МП хипнотизатори просто скачат при сеансите от един живот на друг. Някои от тях все още вярват, че периодът между преражданията е сивкаво безвремие без никакво влияние върху душата. Но тази представа започва да се променя и се питам дали не е произлязла от древната Тибетска книга на мъртвите, където пише, че времето между преражданията на Земята е максимум седем седмици".

Във въведенията на книгите си обяснявам, че ми е отнело доста време, докато науча пътищата за напредване в духовния свят, които изглеждаха добре познати на повечето ми клиенти. След първия ЖМП клиент ми бяха нужни много случаи, докато си съставя карта на духовния свят и се почувствам уверен в процедурата, която използвам и днес. Но и сега, след всичките тези години, имам чувството, че само съм се докоснал до повърхността на духовното царство.

Всеки нов ЖМП терапевт намира свой собствен стил. Сами ще усетите кой е най-добрият начин да извършите плавен преход от подсъзнанието до духовния дом на свръхсъзнанието, за да достигнете безсмъртните спомени на Всяка душа. Новите ЖМП умения са нещо, което всеки сам интегрира в практиката си посредством експерименти.

Регресионисти от цялата страна са ми се обаждали с въпроса: Къде греша? Защо не успявам да отведа клиентите си до живота им между преражданията?" Първият ми въпрос в подобни случаи е: Колко време траят сеансите ви?" О, нали знаете отговарят те, обичайните четиридесет и пет минути до час". Без да навлизам в методологията, им казвам, че това е част от проблема им. За ЖМП терапията трябва да се отделят по три-четири часа за сеанс. При тези думи някои отбелязват: Как очаквате да поемам цялата си клиентела, ако се занимавам само с по един-двама души дневно?"

Възможно най-учтиво им обяснявам, че ако не са готови да отделят един-два дни в седмицата за духовна регресия, вероятно не бива да я практикуват. Това е добър съвет за всеки, който иска да избегне пълното изтощение. Но както признавам на студентите си, преди години и аз не спазвах тези препоръки, понеже бях очарован от тази работа и приемах единствено клиенти за ЖМП. Някои от хората, които съм обучавал, следват моя пример и аз се надявам, че енергийните им нива все още са добри. Но честно казано, работата е толкова изнурителна, че според мен би било глупаво да се приема по повече от един такъв клиент на ден.

Ами броят сеанси за един клиент? Преди курсовете при мен идваха клиенти от цял свят, а аз можех да им отделям само по един ден. Но има и по-добър начин. Преди да бъда затрупан от широката публика с молби за сеанси, правех с клиентите си по три сеанса, като с всеки следващ надграждах постигнатото:

А. Започвах с встъпително събеседване и лек, половинчасов хипнотичен сеанс, за да определя възприемчивостта на обекта. Ако дълбочината на транса му не ме задоволяваше, го виках за допълнителни упражнения.

Б. Обикновено вторият сеанс биваше посветен на пренасянето в детството, в майчината утроба и последното прераждане, но без сцената на смъртта или влизането в духовния свят.

В. В последния дълъг ЖМП сеанс отвеждах набързо клиента до края на живота, който сме разгледали предния път. След сцената на смъртта влизахме в духовния свят, за да изградим непрекъснатостта на виденията му като душа. Опитвам се никога да не прекъсвам тази част от спомените на клиента.

Ако започнете да се занимавате с духовна регресия, вашите клиенти ще искат записи от сеансите. Препоръчвам ви да използвате два касетофона, в случай че единият ненадейно се повреди. Също така ще имате второ копие от записа, ако клиентът изгуби или повреди своето. Ще са нужни и висококачествени микрофони, защото повечето хора под хипноза говорят тихо.

От вас зависи кога ще решите да започнете записа: 1. веднага след въвеждането в транс, 2. в момента, в който клиентът започне да си припомня своето минало прераждане, или 3. веднага след сцената на смъртта. Аз лично предпочитам третия вариант, защото след сеанса мога да представя на клиента резюме от предишния му живот, а целият запис да е посветен на живота на душата му.

ВСТЪПИТЕЛНО СЪБЕСЕДВАНЕ

3А ДА БЪДЕ ПРЕЖИВЯВАНЕТО ПЪЛНОЦЕННО, трябва още на първата среща да установите целите на клиента и да му разясните своя метод. Най-ефективните сеанси се получават, когато той е запознат предварително с процедурата. Това не отнема нищо от тайнствеността и величието на самото преживяване. Обикновено обяснявам, че двамата ще бъдем спътници в духовния свят. Разбира се, ще трябва да се запознаете с неговата история и особено дали някога е бил под хипноза. Като специалисти по ЖМП, повечето ви духовни рег-ресии ще бъдат с хора от други градове. Ако клиентът заяви, че предишното хипнотично преживяване е станало неочаквано за него или по някакъв начин му е било неприятно, трябва да го разпитате подробно при какви обстоятелства се е случило това. Ако има някакви резерви към хипнозата, веднага се заемете с тях, иначе рискувате той сам несъзнателно да саботира процеса. Обикновено на клиенти, които живеят далече от кабинета ми и никога не са се подлагали на хипноза, препоръчвам първо да отидат при хипнотизатор в своя град, за да установят дали са способни да изпаднат в транс. Това спестява време и пари както на тях, така и на мен. Някои пожелават да дойдат въпреки отрицателните резултати при хипнотизатора и аз нямам нищо против.

Доста клиенти, които вече са се подлагали на хипноза, казват: Не мисля, че миналия път наистина заспах". Никой не си е направил труда да им каже, че ако наистина заспят, не ще могат да отговарят на въпросите. Знам, че звучи странно, но не са били осведомени, че промененото състояние на съзнанието по време на транс и делта-сънят са две различни неща. Така че обяснявам на клиента различните етапи на хипнозата и колко дълбока ще бъде тя. Това е важно, защото дълбочината на транса при ЖМП хипнозата е ново преживяване дори за онези, които Вече са се подлагали на хипноза.

Искам клиентите ми да разберат нещичко за механизма на хипнозата, без да ги товаря с клинични факти. Прекаленото количество техническа информация в ранните етапи на сеанса запълва мислите на някои клиенти с това как трябва да се чувстват. От друга страна, искам клиентът ми да разбере, още преди да сме започнали, защо ще отделим толкова много време на упражненията по физическа релаксация и визуализация за да се подготвим за подходящата дълбочина на транса в духовната регресия. В основни линии ограничавам обсьждането на променените състояния на съзнанието до следното:

А. Бета-сьстоянието е напълно будното състояние на съзнанието.

Б. Алфа-състоянията включват леко, средно и дълбоко ниво на транс.

1. По-леките етапи са онези, които обикновено използваме за медитация.

2. Средните като общо се свързват с Възстановяване на спомени от детството и минали травми.

Този етап е подходящ за модифициране на поведението, например за отказване от тютюнопушенето или напълняване (отслабване).

3. Дълбоките алфа-състояния Включват Възстановяване на спомени от минали прераждания.

В. Тета-състоянието се намира на границата със загубата на съзнание и разкрива областта на свръх-съзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията.

Г. Делта-състоянието е фазата на дълбок сън.

Обобщавам тази информация, като казвам на клиента, че всички тези етапи образуват естествените процеси на заспиване и събуждане, през които преминаваме всяка вечер и сутрин. Не се впускам в обяснения, че двата процеса могат да работят едновременно в различни части от мозъка, за да улеснят словесните реакции. Също така бих ви препоръчал да избягвате сведенията за колебанията в мозъчните вълни, макар че би било интересно да се отбележи, че в несъзнателното по-дълбоките алфа- и тета-вьлни включват по-силни, по-отворени енергийни колебания, които очевидно разкриват спомените на душата.

В лек разговор се опитвам да представя по-опростено променените трансови състояния, за да разсея^ всякакви притеснения на клиента, че хипнозата е нещо мистериозно или неестествено. В случая много полезни са косвените внушения под формата на различни истории. Зная, че някои хипнотерапевти за по-голям ефект се стараят да запазят мистериозност-та на транса. Но както вече казах, аз искам ЖМП

клиентът да чувства, че това е съвместна работа. Когато се включва активно и приема, че има контрол върху дълбочината на транса, получавам неговото по-активно съдействие в дългите фази на задълбочаването.

Особено ценно е по време на встъпителното събеседване между вас и клиента да се установи доверие. Докато разсъждавате върху неговия житейски път, той анализира вашите знания, увереност, чувствителност и възприемчивост. Дори Вече да се е подлагал на връщане в минали прераждания, преживяването му по време на ЖМП хипнозата ще е много по-интензивно, защото включва неговото безсмъртие.

Целта ми по време на встъпителното събеседване е да разсея всякакви тревоги на клиента относно онова, което ще открие за себе си. Обяснявам му колко много хора преди него са се чувствали окрилени от резултатите. Не искам да очаква, че може да пре-живее някакви силно емоционални сцени. Все пак във всеки сеанс има моменти, когато клиентът се натъква на емоционални прегради.

Някои от тях ще бъдат във фазите, когато открива истинската си същност, грешките, които е правил, и нивото си на развитие. В такива моменти някои хора се чувстват обезкуражени, но с течение на сеанса това отминава става им ясно, че грешките са част от израстването.

Вашият клиент ще види спокойствието на своето съществуване в духовния свят и ще усети колко състрадание, милост и любов го обгръщат там. Това преживяване е така утешително и вдъхновява-

що, че след като му отправите постхипнотичните внушения, той ще запомни на съзнателно ниво тези красиви видения от духовния свят и ще напусне кабинета ви с нови надежди за сегашния си живот.

По време на Встъпителното събеседване обяснявам на клиента, че ще го отбеда обратно у дома по начин, който е и напълно освобождаващ. Докато мислите му са в отвъдното, той ще бъде откъснат от суматохата на нашия материален свят. Ето защо понякога в края на духовната регресия клиентът се съпротивлява на извеждането от хипноза. Казвам му, че отиването в духовния свят ще бъде като да гледа филм за себе си. Когато влезем в тъмното кино, без да знаем сюжета на филма, ни се струва, че сцените се движат мудно. По-късно, когато се запознаем със събитията, нещата ще се развиват по-бързо, сякаш човекът зад прожекционния апарат е увеличил скоростта. Причината е, че обектът скоро става част от сцените и бива увлечен в действието.

Обсьжданията преди действителния сеанс са от голямо значение, защото клиентът трябва да се чувства максимално спокоен. Имайте предвид обаче, че механичният успех на самата хипноза не зависи от мотивацията на обекта. Колкото и да иска това, неподатливият на хипноза човек няма да изпадне лесно в дълбок транс.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА

В ЧАСТ ПЪРВА ОБСЪДИХМЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА на клиентите във връзка с техните идеологии и религии. Има обаче и други влияния, с които трябва да се справите, за да може обектът да започне сеанса непредубеден. Най-подходящият момент за това е встъпителното събеседване. Често се случва клиентът да каже, че вече е ходил по врачки, астролози, лечители, медиуми, контактьори и други практикуващи метафизици, които са му казали какво е неговото ниво на развитие, място в духовния свят, сродни души, наставници и други духовни неща.

Опитвам се никога да не хуля източници на познание от своята област, но понякога клиентите са повлияни от информация, за която по-късно в свръх-съзнателно състояние откриват, че е крайно неточна. Също както при хипнозата, някои регресионисти са много добри, други не толкова. Клиентът ще усети разликата, когато види духовния свят в собствения си ум. Вече споменах, че клиентите могат да бъдат предубедени и от прочитането на моите книги. Ето един типичен пример:

Д-р Нютън, ще откриете, че съм синя светлина шесто ниво. Зная (или са ми казали), че съм много близо до степен учител, защото това е последният ми живот на Земята.

Разбира се, трябва да се отнасяте с уважение към подобни изявления. Но честно казано, аз ги приемам по-скоро като продиктувани от желание; като знак, че обектът се нуждае от силна доза смирение. Някои клиенти пък са ми казвали, че след прочитането на моите книги са се почувствали абсолютно начинаещи. Подобни скромни самооценки може също да са неверни. Налага се да наблюдавам и собствените си предубеждения. Спомням си Хариет, келнерка в заведение на паркинг за камиони в едно пустинно градче близо до Долината на смъртта, Калифорния. Тя пристигна в офиса ми със стара, очукана кола и ста-мородна, омачкана плисирана рокля. Бях подведен от нехайния й, непретенциозен вид, докато тя не ме прегърна. Вътрешната й енергия едва не ме повдигна от земята. По-късно се оказа една от най-напредналите души, които някога съм срещал.

Хариет беше хибридна душа, чийто първи физически живот е бил в един пустинен свят много отдавна. Съществата там практикували размяна на личността чрез мисловно прехвърляне от един в друг ум. На своя паркинг за камиони тя предлагаше кафе, разговори и утеха на уморените, обезсърчени шофьори. Открих, че Хариет всъщност е дошла да ми помогне в моите духовни търсения, след като ме е чула в едно вечерно радиопредаване.

Случвало ми се е и обратното. С умиление си спомням за Анди, момчето с големите очаквания. Някои критици на хипнотичната регресия спорят, че хората идват на сеанс с предварителна нагласа и когато изпаднат в транс, сглобяват сцените от своите фантазии. Случаят с Анди явно опровергава този довод.

Беше изпратен при мен от чувствителната си майка като подарък за двадесет и първия му рожден ден. Случи се по времето, преди да престана да приемам толкова млади клиенти. Едно Високо, добре сло-жено момче с къси панталони и джапанки влезе в офиса ми с нехайна увереност, която граничеше със са-монадеяност.

- Здрасти, докторе, готов съм. Да започваме каза високо той.

Докато обсъждах с него хипнотичните процедури, които щяхме да използваме, включително за последното му прераждане, нетърпението на Анди растеше. Каза ми, че бил много популярен в училище и е абсолютно убеден, че в последния си живот е упражнявал огромно влияние върху много големи групи хора.

В онзи момент от сеанса, когато му казах да влезе в най-значимата сцена от последното си прераждане, лицето му помръкна. Той се размърда неспокойно на креслото и заговори ниско, почти заплашително.

Анди: О, не!

Д-р Н.: Кажи ми какво виждаш.

Анди: Господи... Не! Не, по дяволите... това не съм аз... не е вярно... Аз... Няма начин това да съм аз! Няма да го приема...

Д-р Н.: Успокой се и просто ми опиши сцената, засега без да се впускаш в анализи. Можем да напредваме с каквото искаш темпо.

Анди (примирено): Това съм аз...

Д-р Н.: Но кой си ти? Да започнем с това как изглеждаш, а след това ми кажи къде се намираш.

Анди (разочаровано): Аз съм... черен наемен работник, който върви по една железопътна линия... господи, колко съм мръсен... гладен... името ми е Отис... облечен съм с парцалива, избеляла фланелена риза, стари окъсани обувки, мръсно кафяво палто и панталони... много кашлям.

По-нататък въпросите ми разкриха, че Отис е бил беден изполичар, живял по селата на Джорджия през 1934 година. Същата нощ е щял да умре, едва 45-го-дишен. Когато се озовахме в духовния свят, научихме, че Анди е имал много прераждания, в които се е държал нагло и грубо с хората. Като Отис му е бил даден шанс за скромен живот. В края на сеанса двамата с Анди проведохме отрезвяващ разговор за сегашните му нагласи и липсата на търпимост спрямо другите, свързана със стари победенчески модели.

Внимавам да не обиждам клиентите си. Не е моя работа да опровергавам онова, в което вярват преди сеансите предпочитам да ги оставя сами да стигнат до тези изводи. Понякога преживяват мислено сцени, които може в началото да не приемат. Освен предимствата от естественото развитие на всичко случващо се, искам клиентите да знаят, че техните лични наставници им помагат да открият каквото трябва. А то понякога е болезнено, както видяхме в опитите на Анди да се разграничи от Отис.

Докато подготвяте клиента за духовна регресия, е особено важно да не му давате конкретни обещания за онова, което ще види. Не знаете какво става в главата му и как ще възпроизведе и възприеме своите спомени. Обяснявам това предварително на Всеки клиент. После повечето казват, че ЖМП сеансът е бил най-силното им преживяване досега. Все пак от време на време ще се случва клиентът да изрази недоволство, понеже очакванията му не са се оправдали или животът му не се е променил към по-добро, след като е напуснал офиса ми. На този свят има недоволни хора, които очакват хипнотизаторът по някакъв магически начин да им извади информация, която или не е съществувала в съзнанието им, или е била блокирана. Всъщност искат от вас да оправите проблемите в живота им, без те да поемат голяма лична отговорност.

СЪСТАВ ОТ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

В ЖИВОТА НА КЛИЕНТА

ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ преглеждам писмата, в които клиентът ми описва своя живот и цели, и го карам да осъвремени информацията. Особено се интересувам защо иска да бъде пренесен в живота си между преражданията. В началото на проучването смятах, че главната подбуда на повечето хора е да научат нещо за своите наставници, духовни групи и онова, което правят като души между преражданията. Всички тези данни са важни, но основната причина, поради която хората желаят духовна регресия, е да добият някаква цел. Искат да знаят защо са тук и какво трябва да постигнат.

Докато се занимавам с целта, една от линиите ми на изследване е да прегледам кои са най-значимите хора в живота на клиента. Всички те играят важни роли, които може да не се разкрият напълно, докато не ги видим в духовния свят. Карам клиента да ми донесе лист, на който да са напечатани имената на тези хора и по няколко думи за всеки от тях. След това нанасям роднините и хората, които не са в родствена връзка с него, в хронологичния ред на появата им в живота на обекта и по време на сеанса използвам списъка за справка.

Част от формуляра, който клиентите ми попълват, преди да се срещнем, гласи следното:

За да ми помогнете в работата с духовната група по време на сеанса, би било добре да ми донесете напечатан на машина списък с първите имена на хора, оказали огромно влияние върху живота ви, както и връзките ви с тях. Списъкът трябва да Включва: родители, баби и дядовци, лели и стринки, чичовци и вуйчовци, братя, сестри, брачни партньори, деца, любовници и най-добри приятели. Нека е максимално сбит, да съдържа само най-важните за вас хора. Също така опишете с по няколко думи характерите им. Пример: Бил най-добър приятел, весел, одухотворен, без склонност да осъжда другите, с1 вкус към приключенията.

Докато разглеждам този състав от действащи лица заедно с клиента, често използвам друга метафора, подобна на аналогията ми с киното. Обяснявам, че неговите действащи лица са получили поддържащи роли в голямата пиеса на живота, в която клиентът играе главната роля. Списъкът с действащите лица е моята програма за пиесата, която наблюдавам от първия ред.

Казвам на клиента, че този списък е нужен не на него, а на мен. Ако по време на сеанса види нещо важно, което не е отбелязано в списъка, това няма да е от значение, защото важните хора ще се появяват, независимо от това кой според клиента трябва да е включен в списъка. Например, ако клиентката ми Джейн се приближава мислено към духовната си група и внезапно възкликне: О, към мен идва Джим!", ми е нужно само да погледна в списъка, за да си припомня, че Джим е първата й училищна любов. Същевременно не ми е необходимо да знам за леля й Мили, тъй като тя не е оказала голямо влияние върху живота й.

И докато говорим за важните хора в живота на клиента, ето още нещо във връзка с политиката ви спрямо нови клиенти. Ще се случва да ви питат: Моят съпруг (съпруга, брат, сестра или приятел) иска да присъства на сеанса. Ще имате ли нещо против?" Бих ви посъветвал никога да не позволявате присъствие на трети лица. Причините са няколко. Първо, това както научих още в началото на практиката си пречи на сеанса. По време на духовната регресия съзнанието не забравя, че в стаята има трети човек.

Дискретността е правото на клиента да разкрива или премълчава. Той трябва да бъде освободен от погледа на други хора по време на духовна регресия, която е много лично преживяване. Обектът на хипноза се притеснява, ако знае, че някой друг наблюдава и слуша най-съкровените му мисли. Това важи с особена сила за присъствието на брачни партньори. Поверителността трябва да бъде запазена. Нищо чудно само след един сеанс клиентът дори този, който е искал да си доведе придружител да ви каже: Толкова се радвам, че бях сам днес. Ще споделя някои неща с други хора, но никому няма да пусна записа".

ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА

СЛЕД КАТО НАУЧА НЕЩО ЗА ПРОИЗХОДА НА клиента, подбудите му да дойде при мен и хората, които са оказали Влияние Върху живота му, идва моментът да му дам обща представа как ще стигнем до дверите на духовния свят. Първо му обяснявам, че ще изпадне бързо в хипноза, но тайната на успеха е в дълбочината на транса. Уведомявам го, че ще направим малко упражнения за загряване като дишане, отпускане на тялото и визуализации.

Тъй като дългите визуализации са много полезни в ЖМП терапията, ще обсъдя подробно този въпрос в глава Задълбочаване". Все пак, преди да започне хипнозата, се постаравам клиентът с доминиращо ляво мозъчно полукълбо да разбере, че докато изпълняваме тези дейности, от него няма да се изискват никакви аналитични тълкувания. Надявам се, че с това ще потисне склонността си да контролира положението и ще се отпусне. Осведомявам се предварително за предпочитанията на всички субекти към сцените, които биха искали да визуализират. Тук намерението ми е между нас да се създаде доверие и да останат с впечатлението, че контролират нещата. Клиентът е по-възприемчив, когато не се случва нищо непредвидено, преди да съм го привел в подходящо състояние на хипноза.

Стремя се към спонтанност, без да разкривам твърде много подробности от моите ЖМП процедури, но и не искам за клиента да има неприятни изненади. Затова му казвам предварително, че духовната регресия включва връщане назад във времето и че ще направим няколко мисловни упражнения за разгряване, Все едно се готвим да участваме заедно в маратон. Обяснявам му, че след образните или творческо-мечтателните упражнения ще го отведа към ранното му детство.

Много важно е той да е убеден, че преходът с нищо не го застрашава. Още докато е в пълно съзнание, клиентът трябва да разбере, че целта ни не е да разкриваме травми от детството. Също така добавям, че този вид терапия има по-голям ефект, когато е дългосрочна и се провежда от специалист по психично здраве. За да прогоня всички страхове от разкриване на физически или емоционален тормоз в детството, подчертавам, че ще говорим само за простичките, щастливи спомени като играчки, домашни любимци и факти за дома им. Методите ми са обсъдени по-подробно в глава Връщане назад във времето".

Завършвам своя преглед на началния процес на духовната регресия, като казвам на клиента, че след няколко спирания в детството му ще се пренесем във бремето, когато е бил в майчината утроба (вижте глава В майчината утроба"). Изтъквам, че макар да звучи като голям скок, това всъщност е съвсем лек преход, защото ще се намира в ранно детство по време на регресията. След това му обяснявам, че след няколко минути в майчината утроба ще му задам ня-

колко основни въпроса, след което ще го върна в предишен живот.

Всъщност въпросите за периода в утробата може да доведат до прозрения относно свързването на душата с мозъка, но тези подробности не са нещо, което бих обсъждал предварително с клиента. Изяснявам с абсолютно всеки от тях, че не съм специалист по връщане в минали прераждания. Искам да разберат, че връщането в минал живот е необходимо, но ще бъде максимално съкратено, тъй като основната ни цел е да се придвижим набързо през смъртта, за да влезем естествено в духовния свят. желанието ми е, когато приключим с всички встъпителни процедури, клиентът да е настроен да ми помага.

 

 

ЧАСТ ТРЕТА

НАЧАЛО НА ХИПНОТИЧНИЯ СЕАНС

ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛИЕНТА

НЯМА ДА ОТДЕЛЯМ МНОГО ВРЕМЕ ЗА разглеждане на Въвеждането, тъй като хипнотизаторите, за които ЖМП е нещо ново, вече имат значителен опит в тази област. Все пак бих искал да отбележа няколко неща за процеса във връзка с духовната регресия.

При обикновени обстоятелства изборът ви на бавно или бързо Въвеждане и авторитарен или мек подход зависят от това как оценявате възприемчивостта на клиента. Обикновено бързото вьвеждане действа добре при податливите; при клиенти, които са толкова напрегнати, че не могат да се отпуснат, както и при хора, които вече са се подлагали на хипноза. Бавното, меко въвеждане е удачно за непреклонни, аналитично настроени хора, които вечно са нащрек да не би да попаднат под нечий контрол, а също и за онези, които реагират добре на този подход.

Споменавам общите принципи на въвеждането и приложимостта върху клиентите, защото искам да подчертая, че при духовната регресия препоръчвам бавното, регулирано въвеждане. Подходът се съчетава добре с продължителните техники за задълбочаване. Докато дълбоките алфа-фази са добри при връщане в минали прераждания, обикновено за работа с ЖМП най-удачно е дълбокото тита-сьстояние. Разбира се, темпото на Вьвеждане и задълбочаване е Въпрос на личен избор, но причината да ви давам този съвет е, че в работата с ЖМП всеки етап от хипнозата трябва да бъде много внимателно наблюдаван.

Има обаче и друга причина да действам бавно. желанието ми е да създам в кабинета си духовна атмосфера, която да засили трансценденталното настроение на клиента ми. Методи на Въвеждане като тиха музика и запалена свещ за фиксиране на погледа позволяват духовното свързване на светлина и звук. По-късно някои клиенти са ми казвали, че златният пламък в тъмната стая им е бил като фар, указващ пътя към отвъдното. Насърчавам тази представа, докато давам инструкции за хипнозата и наслагвам ефектите от упражненията за прогресивно отпускане. Тогава е и времето, когато клиентът свиква с гласа ми, но това ще обсъдим по-късно.

ЕТАПИ НА ХИПНОЗАТА

ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ съм представил накратко на клиента бета-, алфа-, тита- и делта-състоянието. За ЖМП терапевтите бих искал да потвърдя приетото в нашата професия убеждение, че в бета-състояние малките колебания на мозъчните вълни са компактни и стегнати, защото съзнанието ги потиска. При алфа и тита-състояние тези вълни включват по-широки и отворени енергийни колебания. Смятам, че по-големите вълни разкриват дълбоко заседнали спомени, без съзнанието да се намесва. Същевременно новоразкритата информация се интегрира в него може би защото по време на хипноза част от мозъка остава в бета-състояние. Когато ме питат за по-образно описание на складовете за спомени на душата, използвам една простичка диаграма, за да илюстрирам етапите на придвижване от съзнанието към подсъзнанието и накрая свръхсъзнанието. Представете си, че умът се състои от три концентрични кръга. Трите пръстена не са така строго отделени един от друг, както изглежда на картинката. Виждам ги по-скоро като порьозни слоеве, представляващи система за филтриране на човешките мисли. Представете си хвърлен във вода камък.

Първият, най-външен слой е съзнанието нашият ежедневен център за критика, анализи и взема-

не на решения. Вторият, среден слой е подсъзнанието, където се съхраняват физическите ни спомени, Включително от минали прераждания. Той е и центърът на емоциите и въображението. Творчески настроените хора с доминираща дясна мозъчна половина като че ли по-лесно черпят от тези източници, отколкото другите. В средата пък лежи третият концентричен кръг на сбръхсъзнанието, в което са складирани спомените на божествени-те ни души.

В различните етапи на хипнозата имаме възможност да минаваме през нивата, съдържащи съзнателните, безсмъртните и божествените ни спомени. Умът на вечната душа е произлязъл от енергиен източник на върховна концептуална мисъл, далеч надхвърляща нашите представи. Сбръхсъзнанието разкрива безсмъртието и дългата ни история. Докато сме в тита-сьстояние, ние имаме възможност да Видим своя произход, миналите прераждания, живота между тях и съществата, които са ни помагали в нашия напредък. Преживяването е върховно.

ЖМП хипнотерапевтът, който се прехвърля внимателно от тема на тема, докато обектът е под хипноза, ще открие, че на определени нива някои клиенти се нуждаят от повече задълбочаване. Не може-те да избързвате пред обекта, нито да изоставате. Няма готова формула за възприемчивостта на клиента ви. Някои хора имат нужда да изпаднат в по-дълбока хипноза, за да добият информация за миналите си прераждания и духовния свят. Недоловими-те въздействия от фазите на хипнозата са различни при всеки човек.

Прекрасното в тази област е, че с ваша помощ повечето клиенти ще успеят да достигнат нивото на транс, необходимо им за достъп до спомените от минали прераждания и живота между тях. Все едно е, че имат вграден телеметър. Всеки обект има собствена мисловна настройка в дълбоките нива. Разполагаме със статистика, която дава груба представа за податливостта на хипноза. Националните проучвания показват, че около 10-15% от населението е силно податливо, докато 70-80% попадат в категорията на средна податливост. Така че остават 10-15% с нулева или минимална податливост, а от клиентите в тази група, с които все пак се постига успех, повечето изискват непрекъснато задълбочаване, за да достигнат до дверите на духовния свят.

Все пак, когато обектът изпадне в дълбока хипноза, успешното възстановяване на духовните спомени не зависи от началната му податливост, нито от скоростта, с която достига определени дълбочини в различните етапи. Успехът на духовната регресия се измерва с други показатели. Ако приемем, че дълбочината на транса е свързана със степента на откъсване от външната среда, обектите, намиращи се на подходящото за тях ниво, ще бъдат по-ангажирани с вътрешните си видения. Те ще бъдат по-фокусирани, докато отговарят на въпросите, а това е особено благоприятно за концентрацията.

Ако обектът прави твърде свободни асоциации или отговорите му са неясни, значи се намесва съзнанието, а това обикновено издава недостатъчна дълбочина на транса. Моите ученици, които вече са професионални хипнотерапевти, ми задават следния вьпрос: Ако оживяването на спомени дава по-силна ан-гажираност при връщането в минали прераждания, това важи ли и за връщането в ЖМП?" Отговарям, че не особено, и обяснявам защо. Оживяването на спомени е по-скоро повторно преживяване на минали събития, отколкото наблюдение. Когато обектът участва активно в оживяването на спомени от предишно тяло, са ангажирани и петте му сетива.

Установил съм, че повторното преживяване на съществуването в духовния свят не изисква такова оживяване, за да се получат по-добри резултати, защото ние се намираме в нефизическо състояние на душата. Разбира се, самото сомнамбулно тита-състояние дава възможност за пълно разкриване. Но дори и при това положение не смятам, че наблюдаващият ум, който е характерен за по-лека хипноза, ограничава получаването на информация за духовния свят. По мое мнение обектите в свръхсъзнателно състояние едновременно наблюдават мислено и участват. Но въпреки това практикуващите духовна регресия не бива да изпускат от внимание дълбочината на транса.

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПОДОБНО НА ВЪВЕЖДАНЕТО, МЕТОДИТЕ НА задълбочаване са описани в много чудесни трудове, за които няма да се впускам в подробности тук, освен що се отнася до приложимостта им в духовната регресия. При ЖМП клиентите използвам дълга, насочвана серия от образи, следователно не задълбочавам транса с помощта на фракциониращия метод на събуждане и повторно въвеждане, нито пък на пирамидални внушения, за да създам дезориентация и сетивно претоварване. Вместо объркващи техники срещу защитните реакции, преодоляват препятствията посредством упражнения с моторни движения на тялото и работя с прогресиращо отпускане. По време на периодите на задълбочаване се опитвам да подтикна преживяванията на клиента извън тялото, като го подготвям за онова, което го очаква в реалността на душата. Тъй като безсмъртната характеристика на душата винаги е част от психиката на клиента, независимо от дълбочината на хипнозата, аз винаги употребявам изрази от рода на: Като безсмъртно същество от чиста разумна светлина, позволете на човешкото си съзнание да влезе в тази светлина, която е вашата истинска същност".

Отделям до четиридесет и пет минути за задълбочаващи упражнения, които включват дълги визуализации на красиви планински или плажни гледки. Детайлните образи, целящи да променят познавателните измерения на преживяването и да засилят емоционалната обвързаност, също се прилагат постепенно. Това, към което се стремя, е пълното вглъбяване на обекта в прелестните сцени, където той се вижда устремен към определена цел, точно какъвто искам да бъде по-късно в духовното си пътуване към дома. Използвам пътеки, стълбища, ескалатори, отпускане в топъл пясък, мека трева или басейни с вода и винаги ги карам да се носят плавно, за да ги подготвя за духовното състояние. Тези прогресивни визуализации са едновременно слухови и кинетични и целта им е едновременно да задълбочат и да подготвят обекта за онова, което му предстои.

По този начин, ако оставим настрана задълбочаването, моите Визуализации имат за цел да са символични в Ериксоновия смисъл на думата, понеже от тях се очаква да улеснят прехода в етерната област на духовния свят. Аз съм минал Ериксоново обучение, но считам, че по-формалните и авторитарни техники са по-добри при работата с ЖМП. Все пак при визуализацията прилагам метафоричен, мек подход. Опитвам се да съгласувам своите истории с характера, интересите, нагласите и емоционалното ниво на обекта, за да му предам смислени послания. И макар че невинаги успявам, желанието ми е описанията да отговарят на целите на ЖМП терапията за безопасност, спокойствие и изцеление чрез директни и индиректни послания. Ето два кратки примера:

А сега искам да се видиш как отлиташ от тази стая далече, Все по-високо и по-бисоко към една планина. Почувствай меките, топли въздушни течения около себе си, докато се носиш покрай белите дантелени облаци в тихия, спокоен ден. Усещаш тялото си безтегловно и се приближаваш плавно, без никакво усилие към планината. Скоро минаваш над първия масив и започваш да се спускаш. В долината долу зърваш красива ливада. (Пауза.) По-ниско и по-ниско и вече виж-даш, че ливадата е заобиколена от високи, вълшебни дървета. Тя е абсолютно защитено убежище. С приближаването до поляната се понасяш от външната страна на този идеален кръг от дървета, търсейки пътеката, по която можеш да влезеш и да стигнеш до центъра на това спокойно, магическо място.

По-нататък продължавам да работя върху намирането на пътеката, но така, сякаш някаква невидима сила води клиента ми. След влизането в ливадата (представляващо влизането в духовния свят) му представям други символи като златните лъчи на слънцето, които образуват щит от топла светлина, идваща някъде от горе (сигурност), и споменавам за ярките цветове, уханието на цветята и пеещите птици (очарование).

Може да реша да представя на клиента плажна сцена от километри и километри топъл пясък (неизменно спокойствие), реещи се над главата му чайки (свобода) и бялата пяна (чистота) на океанските вълни (успокояващи звуци). Ако клиентът обича водата, мога да въведа в сцената басейн със свежа вода (пречистване). Споменаването на времето в сцената обозначава вечността. Ето един кратък откъс от този вид визуализации:

Почувствай как се откъсваш Все повече и повече надолу и дишаш все по-леко, все едно се носиш без никакво усилие през времето и пространството. Усещаш нежни, топли течения, които галят тялото ти, докато се носиш надолу и надолу. Покрай теб преминават кръгли прозрачни мехури, които се издигат високо над теб, защото ти се спускаш надолу и надолу. Скоро се потапяш от глава до пети в собствената си вътрешна светлина, докато се движиш през водата и излизаш там, дето няма ни време, ни пространство. Времето тече като река, а ние минаваме през него... понякога по течението... понякога срещу течението... без да му се съпротивляваме... по-скоро се отпускаш и се носиш безцелно, без грижи и тревоги, сякаш насън, към онова специално място, където трябва да бъдеш.

Понеже продължителните техники на задълбочаване са важен фактор в ЖМП терапията, искам да подчертая, че един три-четиричасов сеанс дава високо ниво на откъснатост. С увеличаване на линейното времево изкривяване съзнанието на обекта се отделя от тялото. Ако с клиента сте направили един-два по-кратки сеанса преди действителната духовна регресия добре, но това не означава да ускорите визуализациите в дългия ЖМП сеанс, за да спестите време.

Във фазата на духовната регресия ще трябва да напредвате бавно от сцена на сцена, преди да стигнете до сегмента със смъртта в предишния живот на клиента. Може да се наложи през цялото време да увеличавате дълбочината на транса. Комбинацията

от броене и дишане също е много ефикасна. Ето следния пример за преход към минал живот:

Осъзнавай все по-ясно бавното си дишане. Всеки дъх те отнася по-надълбоко. Докато броя от десет до едно, вдишвай на всяко число и чувствай как се отдалечаваш все повече към тунела на времето, който те очаква.

Вече споменах как собственият мисловен компас на обекта в неговия висш духовен аз може да му помогне да достигне точната дълбочина, за да възстанови някои спомени на душата си. Този компас трябва непрестанно да усеща двете различни магнитни полета между ума на клиента и хипнотизатора. Повдигам отново тази тема, за да напомня на практикуващите духовна регресия, че гласът е още едно средство за достъп до енергийното поле на обекта и служи както за премахване на енергийни блокажи, така и за задълбочаване на транса.

ТЕМПО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАС

ОПИТВАМ СЕ ДА НАГАЖДАМ ВИБРАЦИОННИЯ резонанс на гласа си с тона на обекта, който отразява настроението му, за да се свържа с него и да подпомогна влизането му в подходящото състояние на транс. Височината и интонацията на гласа ви започва да действа с Вьвеждането и продължава като мощен инструмент през целия ЖМП сеанс, осигурявайки на клиента ритъм и моменти на спиране. Внимателното спазване на избраното темпо на сеанса, както и използването на различни гласови модулации, включително прилагането на остри, меки, насърчаващи и успокояващи техники имат огромно хипнотично влияние по време на дългото мисловно пътуване. Може да не разбирате какво преживява обектът във всеки определен момент от духовната регресия, но трябва да му внушите, че непрестанно сте ангажирани и заинтересувани какво става по време на пътуването му. Аз лично се старая да нагодя гласа си съобразно тона и типа отговори, които получавам. Това започва с първите ми указания към клиента и продължава през целия процес на задълбочаване. Работа с гласа може да се наложи и по-нататък в сеанса, когато реакциите на обекта се променят. Имах навика преди пристигането на клиент да отделям по няколко минути, за да упражнявам гласа си и да поддържам определени модулации, най-вече в ниския регистър. Калибрирането на гласа ми с този на клиента от време на време предизвиква вибрационно енергийно сливане.

Обработването на звуците в тон с идеите, които се опитвате да внушите на обекта, е особено полезно при визуалните образи. Според мен ги прави по-разпознаваеми и разбираеми за клиента. Също така хипнотизаторът не бива да изостава от визуалните и емоционалните преходи на клиента от сцена на сцена. Това може да се случва много бързо, с умерено темпо или бавно. Според мен е желателно да нагодите темпото на клиента към вашето. Най-добре ще е, ако бъдете търпеливи и изчаквате обектът да отговори изчерпателно на въпроса, преди да преминете към следващия.

ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ХИПНОЗАТА

ПРЕДИ РЕГРЕСИЯТА

СЛЕД ЗНАЧИТЕЛНО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ посредством продължителни визуализации давам на ЖМП клиента следната серия от указания:

Искам да повярваш в способността си да виждаш картините, които ще се появяват пред теб в различни моменти и на различни места, да усещаш свързаните с тях емоции и да ми докладваш без всякакви задръжки за онова, което искам да знам. Ще бъда твой водач в съвместното ни пътуване. Към нас ще се присъединят други хора, които си познавал и обичал, включително твоят личен наставник, който ще дойде да ме напътства и да ни вдъхне сили и увереност.

Отначало само гледай сцените и ми казвай каквото можеш. С течение на времето паметта ти ще се подобрява. Ще виждаш, приемаш и разбираш повече не само онова, което се появява пред очите ти и ще чувстваш, че скоро ще можеш да ми помагаш в оценяването на чутото и видяното.

Докато преживяваш повторно чувствата и емоциите, свързани с предишни времена в други тела и всичко, което си бил преди, ще започнеш да усещаш приятно освобождаване от умствените товари на миналото. Всичките ти спомени ще се наредят в

правилна перспектива, интегрирани със сегашния ти живот, така че да те доведат до съвършена хармония със себе си.

А сега, преди да продължим нататък, искам да визуализираш как те обгръщам целия, от глава до пети с мощен щит от светлина, който ще те предпазва от всякакви външни сили и ще ти Вдъхва топлина, сияние, светлина и сила. Ако се появят, неприятните спомени от миналото ще отскачат от щита, без да ти навредят.

Разбира се, има много варианти на тези инструкции и съм сигурен, че ще създадете за клиентите си защитни механизми, които да подхождат най-добре на вашия стил.

Например можете да използвате и една друга команда. Три-четиричасовите сеанси ще включват и разговори между вас и вашите клиенти. На някои не е лесно да говорят в състояние на дълбок транс. Има хора, за които е трудно да останат в същата дълбочина на хипноза, когато трябва дълго да говорят. Съветвам ви да използвате следното твърдение при всички клиенти: Ще бъдете способен да ми разказ-бате всичко, без да се пробуждате. Всъщност дългите разговори, които ще имаме, само ще поддържат и осигуряват дълбочината на транса. През цялото бреме, докато сме заедно, вие ще чувате ясно моя глас и ще ми отговаряте ясно. Нашият интимен разговор ще ви успокоява и ще ви помага да се откъсвате от външния свят".

ВРЪЩАНЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

ДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ДА ЗАПОЧВАМ С детството на клиента е, че искам да направим бърза загрявка на паметта, преди да сме започнали с по-трудната част от спомените. Всеки терапевт си създава своя форма. Отначало карам клиента да визуализира дълга, биеща се златна стълба към небето, всяко стъпало на която представлява една година от живота му. Разбира се, трябва да знаете предварително възрастта на човека срещу вас. Инструкциите ми са следните:

Ще се върнем назад година по година към детството ти, но ще разглеждаме само щастливите спомени. Умът ти съхранява спомени за всичко, което някога си преживял във възрастта, когато е регистриран споменът. Ти носиш всички тези спомени в разбиращия си, пълен със знания ум на възрастен.

Докато слизаме по стълбата към твоето детство, ще усетиш как с всяко число слизащ все по-надълбоко и назад. Все едно, че ще обръщам страниците на стар фотоалбум, където ще се видиш как ставаш все по-млад, а сетне по-малък и малък с всяко стъпало. Всеки път, когато те спра на някое стъпало, ще бъдеш на съответната възраст.

Ако усетя, че трансът не е достатъчно дълбок за този етап, може да дам на клиента допълнителни упражнения, включващи броене:

Когато преброя от пет до едно, ще се приближим до най-горното стъпало на едно дълго стълбище, а ти все повече ще се откъсваш от тялото си. Пет... започваш да се откъсваш от физическото си тяло, без изобщо да се страхуваш. По-дълбоко и по-дълбоко. Четири... спускаш се в дълбините на съзнанието си... Три... сега се отпускаш... носиш се... носиш се... към горното стъпало... Две... усещаш лекота... докато се носиш свободно... като перце... вече си съвсем близо до най-горното стъпало... Едно.

Преди да започна обратното броене от сегашната възраст на клиента, обикновено поисквам идео-моторен сигнал като:

Повдигни пръстите на дясната си ръка, когато се почувстваш готов да напуснеш най-горното стъпало и започнеш спускането си надолу и назад във времето.

Ако има някакво колебание, може да превърна стълбата в бързо движещ се ескалатор, където клиентът се вижда как тръгва надолу, без да прави усилие да слиза по стъпалата.

Докато броя отзад напред, пропускам числа и бързо слизам до двадесетгодишна възраст, където забавям темпото. След това може да спра на дванадесет години и да предложа на клиента да се пренесе от стълбата в предния двор на къщата (или в апартамента), където е живял на тази възраст. Карам го да опише размерите и цвета на дома си и дали вижда някакви високи дървета отляво, отдясно или зад себе си. След това се преместваме в къщата, където се заемам с някоя позната стая, например спалнята му, и го пи-

там за разположението на различни мебели като легло или скрин спрямо Вратата. Поглеждаме в гардероба и го питам коя е била любимата му дреха за училище или игра. След това го връщам на стълбището, слизаме на седемгодишна Възраст и отново се пренасяме в дома му (който често е друг), където разпитвам само за домашни любимци и играчки.

Това първо упражнение по припомняне има за цел клиентът да се научи да разпознава предмети и тяхното физическо разположение, а също и да ги вижда как се променят с годините. Докато го подготвям за вида пространствени визуализации, с които скоро ще се сблъскаме в минали прераждания и духовни спомени, проверявам и дълбочината на транса. Например, ако питам клиентка кое е било любимото й бижу на дванадесетгодишна възраст и тя каже: Нека си помисля... Не си спомням да съм имала особени предпочитания", тогава разбирам, че тя използва съзнанието, за да извлича информация от миналото, а не несъзнателното, което действително докладва от мястото на събитията.

По-нататък ще обсъдим намесата на съзнанието и неподатливостта на клиента. Засега трябва само да знаете, че неспособността да се отговори адекватно на въпроси за детството може да е първият признак за недостатъчна дълбочина на транса независимо от предварителните хипнотични тестове и държането на обекта до момента.

Ако всичко върви добре, връщам клиента в най-ранните детски спомени, а сетне в майчината му утроба точно преди раждането. Уверявам го, че това е лесен преход, защото е много малък (две-тригодишен), когато осъществяваме това мислено връщане.

В МАЙЧИНАТА УТРОБА

НЯКОИ КЛИЕНТИ ЩЕ ИМАТ СЪВСЕМ СМЪТНИ

спомени за времето, когато са били в майчината

си утроба.

Това няма почти нищо общо с дълбочината на транса. С тези хора отделям само няколко минути за въпроси дали ръцете, краката и главата им са настанени удобно, какво чуват и как се чувстват. Един от примерите е: Чуваш ли пулса на майка си?". Ако обектът не е в състояние да отговаря изчерпателно на въпроси за този период, не настоявам прекалено, защото може да се окаже съвсем млада или недоразвита душа.

Обратната връзка от вътрешността на утробата е първият ми контакт с душата на клиента и първият намек за степента на развитие на тази душа. Има голяма разлика между човек, който ми обяснява как се мъчи да успокои разтревожената майка и какво мисли за предстоящите предизвикателства на живота, и друг, чийто единствен отговор е, че преди раждането си се е намирал в тъмна забрава, не е правил нищо и за нищо не е мислил.

Когато душата е опитна, насочвам вниманието си към серия от подробни въпроси за свързването й с мозъка. Тук внимателно си водя бележки, които ще използвам по-късно, в терапевтичните моменти от сеанса. Ето въпросите, които съм съставил за подобни случаи на директно обръщане към душата на та:

1. В кой месец се присъедини към плода?

2. Какво беше първоначалното ти впечатление от мозъка, който сега заемаш?

3. Трудно или лесно ти беше да следваш пътищата на електрическата циркулация на мозъка?

4. Какви са особеностите на този мозък?

5. Научи ли как емоционалната система на това тяло въздейства Върху мозъка?

6. В общи линии как прие това тяло обединението ти с него, лесно или трудно се осъществи това?

7. Как оценяваш това тяло в сравнение с другите, които си обитавал?

8. Разумът на душата ти смята ли, че тялото му подхожда и защо?

9. Защо избра именно това тяло?

Последния въпрос задавам само ако получа конкретни отговори на останалите, иначе обсьждаме избора на тялото по-нататък в сеанса. Към края на ЖМП сеанса, когато клиентът поглежда за пръв път. сегашното си тяло на възрастен в залата за избор, може би ще решите да се върнете към отговорите му от утробата, за да научите още неща.

Често ще откривате, че съществуват препятствия пред сливането на душата с плода в майчината утроба. Освен съпротивата на телесния ум или както се изразяват някои клиенти тежкия, инертен ум, има и втори фактор, който ограничава душата по време на ембрионалния етап от живота.

Умът на майката може да е затворен за бебето поради емоционални или физически травми, включително тревога, страх, потиснатост, гняв или просто нежелание да роди детето. Тези отрицателни фактори може да се проявят при първо дете и съвсем млада майка; особено ако тя е неомъжена. Може да има недоволство, че е бременна с нежелано дете в късен етап от живота. Ако майката има брак без любов, това също може да причини блокаж.

Разбира се, по-опитните души могат да преодолеят в доста висока степен отрицателните емоции от страна на майката (а всъщност и по-късно в живота си), като използват усъвършенстваните си енергийни полета. Практикуващият духовна регресия трябва да разпитва предварително за ранната семейна динамика на субекта. Тези данни могат да ви помогнат в търсенето на положителните и отрицателните аспекти от енергийното сливане на душата с мозъка, което се осъществява в утробата.

В Следите на душите" съм изброил примери за нещата, които клиентите съобщават от майчината утроба. За целите на настоящата книга давам друг пример, демонстриращ качеството на информацията, която хипнотизаторът може да получи от някои клиенти. Това е откъс от случая с Нанси, която смятам за истински изкусна в интеграцията на душата с мозъка:

Преди да вляза в плода, обикновено наблюдавам тялото на майката от третия до шестия месец. Оставям енергията си да се просмуква на етапи, докосвайки по този начин първо нейното съзнание, а

сетне това на бебето. Правя това, за да хармонизирам вибрациите си с двете съзнания и да се подготвя за плавно сливане. В сегашния си живот майка ми беше тревожна и емоционално неудовлетворена, понеже бях първото й дете, така че изпратих енергия в корема и гърдите й, за да отхлабя енергийните втвърдявания, които усещах в тези области. Очевидно това помогна. В началото на свързването си с което и да било дете първо се съсредоточавам главно върху химичните процеси и електрическите импулси на мозъка му".

Нанси ми каза, че настоящото й тяло е добро, а умът не е муден, така че я попитах дали някога се е свързвала с мудни умове в минали прераждания и какво е мислела за тези тела. Ето отговора й:

Разбира се, че съм имала мудни умове в миналото. Сега душата ми трябваше да бъде по-доминираща, за да се отпечатам успешно с този вид ум. В такива случаи главното е да изградиш сила, способности и влияние върху мудното дете. Обратно предизвикателството за душата при дете с бърз ум е да бъде съсредоточена върху всички импулси и мисли на бебето и въпреки това да си остане гъвкава".

ПРЕХОДЪТ КЪМ МИНАЛ ЖИВОТ

ИМАМ ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДА ОТВЕЖДАМ клиента от майчината утроба в предишния му живот, преди да влезем през дверите на духовния свят. Най-вече поради необходимостта човек да преживее отново сцената на смъртта, за да премине по естествен начин в отвъдното. Моите ученици ме питат: Трябва ли да пренасяме клиента точно в живота му преди сегашния?" Отговорът ми е отрицателен, но предпочитам да използвам именно този живот, защото тогава душата е влизала за последен път в духовния свят и спомените й обикновено са по-пресни. Друга причина да използвам предишното прераждане е, понеже то има пряко отношение към сегашния живот на клиента. Може да има директни кармични проблеми, които да влияят върху обекта днес, например някакъв телесен недъг. Пренасянето към причината за физическия недостатък ще би позволи да разградите физическите и емоционалните остатъци. Макар да е вярно, че можете да направите това и по-късно, в духовния свят, пряката намеса по време на повторното изживяване на миналия живот може да даде по-ефикасно освобождаване.

Въпреки намерението ви да влезете в духовния свят посредством предишния живот, клиентът може да отхвърли това внушение и да ви отнесе в друго

свое прераждане, което е от по-голямо значение за сегашния му живот Макар и рядко, това се случва. Още преди започването на хипнозата казвам на клиента, че минаването през предишно прераждане е част от плана ми за духовна регресия. Обикновено не навлизам много в подробности за причините; освен ако клиентът не повдигне някакво Възражение. От Време на Време някой казва: Вижте, мога да направя връщането в минало прераждане у дома (или вече съм се подлагал на това). Дойдох при вас, защото сте специалист по живота между преражданията. Не може ли от майчината утроба да ме пренесете директно в духовния свят, за да спестим време?".

Някои мои познати хипнотерапевти се изкушават да направят този опит, особено ако клиентът ги е помолил. Но съм експериментирал в тази насока и ви съветвам да не го правите поради следните причини:

А. Връщането от сегашния живот направо в духовния свят предизвиква объркване и дезориентация в ума на повечето клиенти. Това е, защото са влезли през задната, а не през предната врата на духовния дом. Нашите души влизат в духовния свят след смъртта и всеки друг вариант е неестествен. Ма--кар да е вярно, че мога да върна мислено клиента към парадния вход, тази тромава процедура също изисква време. А и връщането в миналото прераждане става за съвсем кратко време.

Б. Ако го пришпоря да се върне директно в духовния свят, клиентът ще изпусне цялата красота на преживяването да се издигне от мъртвото тяло и да прекоси по естествен начин границата с небесното царство. Може да се озове там като заблудена

душа, която няма кой да посрещне. Няма да открие къде са обичайните спирки, нито кога естествено ще се присъедини към духовната си група. От предишни сцени на смъртта научаваме обичайния начин, по който душата влиза в духовния свят. Бързо ли става това или бавно? Често ли остават за известно време над сцената на смъртта, утешавайки любими-те си хора? Първата им среща с техния духовен наставник ли е или със сродната душа?

В. И накрая, прегледът на предишен живот е загряване за паметта, преди клиентът да направи голямата крачка към пълното потапяне в свръхсьзна-телното. Клиент, който досега не се е подлагал на връщане в минали животи, може да отговаря по-бавно на въпросите за това какво вижда и чувства, така че подобно упражнение ще му помогне да опознае процеса. Така при влизането си в духовния свят ще му е по-лесно да отговаря на въпросите.

Може да попитате: За клиента връщането от майчината утроба в минал живот не е ли също толкова рязко, както ако от утробата го пренесем в духовния свят?" Отговорът ми е, че има разлика, защото с пренасянето от утробата в минало прераждане вие го връщате от един живот в друг. На този етап повечето обекти още не са стигнали до свръх-съзнателното. Също така включването на сцената на предишната смърт дава на клиента повече време да се настрои, че е душа, понеже има възможност да излезе от тленното тяло и да се носи известно време над него, което е различно от директното връщане от настоящия живот в духовния свят. Макар че изборът между тези две техники не е от значе-

ние при Високо развитите души, повечето ви клиенти няма да бъдат такива.

В момента, в който започна да пренасям обекта от утробата в минал живот, го карам да си представи дълъг тунел, от другата страна на който е миналото му прераждане (или най-значимото прераждане, ако така предпочита). Той се прехвърля от тъмната утроба в тъмен тунел. Давам му следните указания.

Искам да си представиш, че сега се придвижваме през дълъг тунел, който ще те отведе в последното ти прераждане. Този тунел на времето изглежда като тунел за влак, но е много по-гладък и чист. Представи си идеално кръгъл цилиндър с вход и изход. Сега, докато влизаме през големия кръгъл вход, ще забележиш как всичко наоколо е потънало в тъмнина. Ще преброя бързо от десет до едно и ще видиш как стените му посивяват, а след това, когато преброя до пет, ще станат съвсем бели. Тогава" в другия край ще съзреш огромен, кръгъл, ярък отвор, през който на едно ще се озовеш в най-значимата сцена от предишния си живот. Сега не знаеш какво ще видиш, но когато стигна до едно, ще се озовеш в друго време, на друго място и в друго тяло, но ще знаеш, че си ти.

Ако работя с напрегнат обект, който не възпроизвежда добре Визуални образи, се концентрирам върху докосванията, чувствата и емоциите, свързани с минаването през тъмен тунел. Ако видя колебание, може отново (както в сцените от стълбата, детството и майчината утроба) да поискам някакъв идео-моторен сигнал с пръсти, например:

Повдигни пръстите на дясната си ръка, ако си готов да минем през тунела на времето. Повдигни пръстите на лявата си ръка, ако искаш да поизчака-ме, преди да започна обратното броене, което ще ни отведе към това прекрасно преживяване.

И тъй като започвам броенето почти веднага, на клиента не му остава много време за съпротива. Последните ми указания за тунела са:

Десет... излизаме от утробата и влизаме в тъмния тунел... сега набираме скорост... Девет... по-бързо и пабьрзо... Осем... забелязваме как стените изсветляват до сиво... Седем... Шест... Пет... стените вече са бели... и ти Виждаш огромен, кръгъл бял отбор, който ще ни пренесе в значима сцена от предишното ти прераждане... Четири... Три... Две... Едно! Вече сме излезли от тунела.

За целите на тази книга искам да се съсредоточа Върху методологията за пренасяне в живота между преражданията, а не върху миналите животи. Затова ще дам съвсем накратко следната серия от въпроси за момента, в който клиентът вече се е пренесъл в миналото си прераждане.

1. Първо ми кажи ден ли е или нощ.

2. Горещо ли е или студено?

3. Вътре ли си или на открито?

4. В голям град, в малък град или в село се намираш?

5. Сам ли си или при теб има някого?

в. Как си облечен?

7. Мъж ли си или жена?

8. Дребна, средна или едра е фигурата ти?

9. Какво правиш в момента?

Следвайки вашите указания, клиентът ще ви отведе в избраната от него значима сцена от минал живот, обикновено последния. Трябва да сте подготвени за емоционални събития. Често става дума за момента на смъртта. Трябва да се осведомите за тогавашното му име, възраст и семейни обстоятелства, а по възможност за датата, географското раз-положение и събитията, довели до тази сцена.

След това го питам за важни хора в това му прераждане. Ако обектът откликва добре, с ярки образи и висока степен на съсредоточеност, може да се осведомя и кои от важните за него хора присъстват и в настоящия му живот. Тук успешните реакции зависят не от напредъка на душата, а от нивото на хипнотична погълнатост. При някои клиенти този въпрос може да се зададе чак след като попаднат в духовния свят. Опитвам се да не прекарваме повече от петнадесет минути до половин час в този минал живот, понеже искам възможно най-бързо да отведа клиента към сцената на смъртта*

От първоначалната сцена (освен ако тя не е тази на смъртта) може да придвижа обекта през периоди от пет или десет години и накрая в подходящия момент да кажа:

Добре, а сега ще преброя до три и ще се пренесем в последния ден от живота ти... едно, две, три! Опиши ми какво се случва.

Ако е починал в късна възраст, го питам за обстановката, как се чувства и има ли някой при него. При по-травматични сцени на смъртта гледам да приключа по-бързо с въпросите.

ПРОВЕРКА ЗА НАМЕСА НА СЪЗНАНИЕТО

КОГАТО ОБСЪДИХ ОТВЕЖДАНЕТО НА КЛИЕНТА към детството му, споменах, че трябва да проверявате дали той действително се чувства и мисли като детето, което някога е бил, или просто се напряга да си припомни по-ранни моменти и места. На този етап най-важна е дълбочината на транса. Все пак, когато стигнете до предишното му прераждане, може да се прояви и друго препятствие. Става дума за малцината клиенти, които възпроизвеждат фалшиви спомени поради намеса на съзнанието. Този проблем трябва да бъде изчистен, преди да продьлжите духовната регресия. След като върнете клиента в минал живот, трябва често да проверявате дали спомените му се основават единствено на историческите данни, които той знае в настоящия си живот. Нищо чудно да използва въображението си поради съзнателно увличане по всеизвестни събития и познати митове. В картинката се появяват пристрастия. Наричам този феномен влечението по Атлантида", тъй като страшно много хора се захласват по тази история. Това може да се разбере още във встъпителното събеседване, когато клиентът заяви: Зная, ще открием, че в минал живот съм живял в Атлантида". Неговото убеждение се дължи на желанието да е бил част от легендарната ранна цивилизация на Земята.

Няма нищо лошо, ако клиентът има знания за световната история, защото това ще му помогне да възстановява по-лесно сцените от миналото. Обаче трябва да съзнавате, че някои аспекти от миналото, дори митологичните, могат да са толкова привлекателни за клиента, че да създават фалшиви спомени или да изкривяват действителните. Ще си помогнете, ако поискате от клиента идео-моторни сигнали, с които да прекъсне речта си и по този начин да спре умствената намеса. Ще дам пример за влечението по Атлантида" със следния случай:

Хипнотизатор: Къде си сега?

Обект: В Атлантида.

Хипнотизатор: Добре... да спрем за момент. Искам сега, без да .бързаш, да си помислиш върху онова, което току-що ми каза. Няма да разговаряме, докато не прегледаш всичките си спомени и се убедиш, че наистина си в Атлантида. След като приключиш и искам да ме уведомиш, като повдигнеш пръстите на дясната си ръка. Няма да говоря, докато не Видя пръстите ти да се повдигат.

Обект: (след дълга пауза и повдигане на пръстите) О... предполагам, че съм сбъркал за Атлантида, но, изглежда, живея на красив остров сред океана.

Ще кажа още неща за Атлантида в глава Преглед на минали прераждания", особено във връзка с хибридните души.

Друг термин, който използвам за фалшиви спомени, е синдром на известната личност. Клиентите от тази категория искат да бъдат именити хора. Пове-

чето специалисти по връщане в минали прераждания са имали клиенти, които заявяват, че са били известни личности, преди хипнозата да разкрие, че това не е вярно. В един от трите ми случая Мерилин Монро" впоследствие моята клиентка установи, че всъщност е била икономка на актрисата. Нейните преду-беждения рухнаха, когато я помолих да се върне към сцена, в която Мерилин Монро е заобиколена с други хора, и й казах да идентифицира всеки от тях, но от гледна точка на присъстващ в сцената.

При връщането в живота между преражданията добрата новина е, че когато обектът се озове в духовния свят, съзнателният ум сякаш не се намесва, освен когато правим преглед на минали прераждания. В работата си с ЖМП се сблъсквам с два вида съзнателна намеса, и то при малък процент от клиентите: а. съобщения от дверите на духовния свят, в които обектът твърди, че вижда Исус (или някаква друга религиозна фигура), макар че това всъщност е неговият наставник; б. съобщения при наближаване-то на първата спирка в духовния свят, когато клиентът спонтанно заявява, че е синя светлина (и следователно е напреднала душа). Този проблем се появи едва след публикуването на моите книги.

Първоначално истината може да бъде засенчена от желаните фантазии, прекалено силните вярвания, потиснати страхове или просто недоволство от настоящия живот, който клиентът да счита за скучен. Спомените, за които подозирате, че може да са фалшиви поради подвеждане от страна на съзнанието, могат да бъдат прогонени с меки предизвикателства или критични въпроси. При връщане в минало преражда-

не или ЖМП трябва да избягвате дългите, сложни въпроси към обекта. Може би искате да насърчите подробни обяснения от негова страна, но въпросите ви трябва да бъдат кратки, простички и директни.

Тайната за получаване на точна информация е в настойчивостта и кръстосаните проверки. Доста полезно е прехвърлянето назад-напред в различни времеви линии, докато разисквате едни и същи събития. Проверките и прегледът на последователността на съобщенията също са много ефикасни. Ако насочвате внимателно обекта, който е в променено състояние на съзнанието, и поработите старателно с Възприятията и тълкуванията му на спомените от миналото прераждане, то когато стигне до дверите на духовния свят, ще е по-подготвен да дава точна информация.

Коментарите ми за фалшивите съобщения може да накарат някои хора да поставят под въпрос верността на целия хипнотерапевтичен процес. Това би било погрешно, тъй като малцина клиенти в моята практика са имали значителна намеса от страна на съзнанието. Хората не могат да лъжат преднамерено, докато са под хипноза. Просто някои представят погрешно събитията, понеже им се иска да вярват, че са истина.

В повечето случаи съзнателната мисъл работи в наша полза. Да вземем въпроса с припомнянето на географски местоположения и дати. Критиците на връщането в минали прераждания питат как някой, който се пренася в прераждането си в древността, може да ни каже с такава точност къде се намира там на картата на света, каквато я знаем днес. Отговорът е, че съзнанието запазва съвременните знания както за географията, така и за времевата рамка. Не казвам, че съзнанието улеснява припомнянето на тази информация. Когато става дума за дати, помол-вам клиентите да визуализират цифрите и след това да ми ги прочетат една по една.

Следният случай демонстрира объркване на датите, дължащо се на срам и вина от предишния живот. Една моя клиентка, тридесет и две годишна еврейка, беше родена през 19в4 година. В предишния си живот е била австрийски войник, измъчвал евреите в концентрационен лагер през Втората световна война. Тогава е била родена през 1920 година. Когато я попитах: На колко години си била в момента на смъртта си?", тя отговори (някак твърде бързо): На осемдесет и шест". Осъзнах, че ако е така, тя би трябвало през 200в година, години след сеанса, все още да е жива. След като я предизвиках, открихме, че след войната този австрийски войник се е самоубил от разкаяние за жестокостите си срещу евреите. Това е станало през 19в2 година, когато е бил на четиридесет и две. Две години по-късно същата тази душа се е преродила като моята клиентка-еврейка.

Другата страна на монетата е, че има положителни знаци, сочещи правдивостта на спомените, които са добра основа за проверки по време на сеанса. Ето три примера:

А. Субектът чувства ли се неловко и обезпокоен заради пола. Мъжът в предишен живот може да е бил жена и обратното. Вътрешната борба на клиента показва, че той говори истината.

Б. Чубства ли се несигурност 8 началото на спомените от минал живот относно изникващата сцена, която несигурност след това да се превръща в твърда убеденост. Това е признак за внимателно обмисляне, вследствие на което клиентът се справя с неувереността си. (Пример за това е случаят с Анди и Отис, който цитирах по-горе.)

В. Има ли емоционални промени от безстрастно изреждане към по-изразени чувства и лична ангажираност. Този преход означава, че клиентът започва активно да участва в събитията.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

МИСЛЕНИТЕ ДВЕРИ КЪМ ДУХОВНИЯ СВЯТ

СЦЕНИ НА СМЪРТТА В МИНАЛИ

ПРЕРАЖДАНИЯ

В МОМЕНТА НА СМЬРПА В МИНАЛ ЖИВОТ поставям ръка върху челото на субекта и заявявам: Ти току-що умря и тъй като много пъти досега си преживявал това, искам да се откъснеш от тялото си и да се почувстваш освободен от всякаква физическа болка или дискомфорт.

Допирът на ръката ми има за цел да успокои клиента и да го накара да приеме уверено положението. Така апелирам към спокойния, по-откъснат от сцената наблюдателен аспект на ума му, като напомням, че този живот и тази смърт са приключили. Същевременно нямам намерение да смекчавам драмата от това в един момент да си в нечие тяло, а в следващия да си го напуснал, понеже искам клиентът да преживее картинно първата сцена, след като се понесе като свободна душа. Обектите не само изразяват по различен начин своите визуализации и емоции по време на смъртта, но и във всяко от своите пре-раждания съобщават за различни чувства в момента на кончината си.

Преди да продължим отвъд сцената на смъртта, ще е добре да обсъдим възможната нужда от притъпяване на чувствителността или разпрограмиране, защото емоционално участващият обект може да почувства болката от насилствената си смърт до такава степен, че да не успее да продължи нататък.

ПРИТЪПЯВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

КЪМ ТРАВМИ

ТЪЙ КАТО ПРИТЪПЯВАНЕГО НА чувствителността към травми от настоящ и минали животи се преподава в повечето курсове по хипнотерапия, ще се съсредоточа върху прилагането му в ЖМП терапията. Емоционалната травма от сцената на смъртта, например внезапно убийство, може да попречи на обекта да напусне тялото. Сигурно ще се изненадате, но повечето ви клиенти няма да имат тези пречки. Особено с ваша помощ клиентът обикновено осъзнава, че Вече е душа и повече не може да бъде наранен. Той пожелава да продължи нататък. Повечето обекти желаят да се отдалечат бързо от сцената на смъртта и ще ви е лесно да ги откъснете от тогавашните им тела. Но ако това не се случи? Притъпяване е, когато вземем едно травматизиращо събитие или потискана случка и позволим на ума да го смели бавно, за да се освободи от паниката, страха, тревогата или дискомфорта. В традиционната хипнотерапия при травми от настоящия живот, които предизвикват психологически проблеми, се подхожда на етапи, като се започва с по-леки Варианти и след това клиентът бавно се прехвърля към по-тежки, докато накрая стига до самия източник на тревоги. Идеята е събитието да се преживее повторно, но без рефлекса бий се или бягай", за

да се предизвика емоционална пренагласа и клиентът да добие усещане за сигурност в настоящето.

Разбира се, като ЖМП терапевти вие ще се натъквате на ситуации, в които разпрограмирането на отрицателни телесни отпечатъци от минало прераждане ще бъде част от помощта. Веднъж имах клиентка, която не беше в състояние да носи гривни или часовници, понеже в последния живот завързали с кожени връзки китките и за един стълб в пустинята и я оставили да умре. Преди да издъхне, в усилията си да се освободи тя така силно дърпала връзките, че костите на китките й се оголили. Притъпих чувствителността й към тази болезнена сцена. Това не беше наложително по отношение на това душата й да може да напусне тогавашното тяло и да се отправи към духовния свят, просто исках да премахна източника на днешните й неудобства.

Аз съм от терапевтите, които вярват, че е необходимо клиентът да бъде върнат в ужасната сцена и да бъде накаран да я преживее наново. Позволявам му да визуализира общите отрицателни аспекти на случката като безстрастен наблюдател. Установил съм, че това е достатъчно, защото подробностите от инцидента" се свеждат до ниво, в което могат да бъдат анализирани рационално, така че травмата да бъде потушена. Смятам, че този метод е особено подходящ в ЖМП терапията. В повечето случаи минаваме бързо през сцената на смъртта и карам клиента да покръжи малко над тялото като душа. Тогава той успява да смели по-лесно болезнените елементи от травматизиращата сцена, защото като душа съзнава безсмъртието си. А и от

духовния свят предишните прераждания се разглеждат по-лесно и ефикасно. Ако е необходимо, можем да се върнем към значим минал живот, за да открием произхода на кармично следствие, което продължава да тормози клиента.

Ще се занимая по-подробно с терапевтичните аспекти на лекуването на душата в глава Терапевтични вьзможности при посещенията на съвета". Засега е достатъчно да се каже, че припомнянето на физически и емоционални събития от минали прераждания, когато обектът е напуснал тялото си, му позволява да стигне до източниците на различни кармични проблеми, да ги разгледа внимателно и да открие значението и целта им. Духовната регресия е мощен механизъм за освобождаване от латентни травми, защото голяма част от нашето съществуване включва личния избор, който правим като души, и причините за това.

ПЪРВИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КАТО ДУША

ПО ВРЕМЕ НА ТЕЖКА СЦЕНА НА СМЪРТТА ИЛИ в момента, когато обектът обяснява, че току-що е умрял в минал живот, в повечето случаи го обгръщам мислено с енергийно поле от защитна златиста светлина. Едновременно с това му съобщавам, че личният му духовен наставник знае за смъртта му и е наблизо. Сетне казвам:

Току-що умря физически, но дори след като напуснеш тялото си, ще можеш да ми говориш и да отговаряш на въпросите ми, защото сега си в контакт със своя Вътрешен, истински аз. Почувствай как умът ти стига неподозирани висини. Поглеждайки надолу към тялото си, може за момента да изпиташ лека тъга, но духът ти не за пръв път преживява това. Пък и скоро ще се завърнеш у дома. Можеш просто да отлетиш, когато си готов, и да оставиш всякаква физическа болка или дискомфорт зад гърба си.

На този етап сменям темпото на въпросите и снижавам тона. Вече напредвам по-бавно, особено когато си имам работа с млада душа, и въпросите ми са крайно предпазливи. Все пак обектът току-що се е изправил пред факта за безсмъртния си аз и се нуждае от малко време, за да свикне със своята безплътност. Имайте предвид, че той по-лесно се прехвърля от тяло в тяло, от живот в живот, отколко-

то от тяло в живота между преражданията, но все пак още е физическо същество.

Ако ви каже, че излиза от тялото си, но не знае къде се намира, просто го уверете, че всичко е нормално. След това добавете:

Сега ще помълча малко, а ти се огледай и ми кажи кое е първото, което виждаш.

Ще откриете, че в този момент повечето души се намират близо до тавана на стаята, в която са умрели, или кръжат над тялото, когато това е станало на открито.

Ето примерна поредица от въпроси, които задавам на клиента, докато е още на сцената на смъртта:

1. Къде се намираш спрямо тялото си?

2. Има ли някой в стаята (или до тялото ти, ако смъртта се е случила на открито)?

3. (ако отговорът е да") Кажи ми нещо за човека или хората, които са около теб. Кои са те?

4. Какво виждаш около себе си? (или какво усещаш)

5. Какво изпитваш?

в. Какво се случва сега? Какво ще стане след това? Случва ли се нещо, за което да не си ми казал?

7. Какви са твоите усещания за смъртта ти?

Както вече казах, ако не е очаквал, че ще умре точно в този момент, обектът понякога не иска да се отдели от тялото си поради тъга или недовършена работа. Може би е загинал твърде млад, бил е изненадан от неочаквана злополука или е бил убит. Но все

пак рядко се налага притъпяване на чувствителността. В тези случаи напомням на обекта, че вероятно е знаел, че този живот ще бъде кратък и когато се Върне у дома, ще може да обсъди със своя наставник обстоятелствата. Освен ако не са неопитни души, клиентите обикновено нямат проблеми с приемането на каквато и да било физическа смърт.

Установил съм, че в повечето случаи е най-добре да ги оставя да покръжат малко над тялото, докато си съберат мислите. Тогава е най-подходящият момент да ги успокоя, ако ми изглеждат объркани или дезориентирани. След като душата се окопити, обобщаваме набързо наученото през току-що приключи-лия живот. Клиентът може да поправи нещо, което ми е казал за въпросното прераждане или хората в него. Сега имаме възможност да поговорим за основната му цел в онзи живот. Разбира се, можете да изчакате, преди да направите прегледа, но моментът ми се струва удачен да обсъдим дали обектът има чувството, че животът му е бил успешен от гледна точка на предварително планираните цели. Тъй като току-що го е напуснал, той още помни картинно сцените и дори може да установи отражения от тях в сегашния си живот.

Докато клиентът се ориентира и докладва, ще имате повече време, за да разгледате по-подробно миналия му живот, ако желаете това. Аз лично правя изчерпателния преглед на цялостния му напредък от предишни прераждания на други места в духовния свят, особено когато душата се изправи пред съвета. Не искам да проточвам, прекалено престоя му на сцената на смъртта, но това време на размисъл дава на обекта възможност да се нагоди и визуализира като душа, докато все още е в близост до тялото си. Смятам, че това благоприятства прегледа на то-ку-що свършилия живот.

След като клиентът визуализира душата си извън тялото, но все още се намира в астралното поле на Земята, в духовната регресия може да се появи изк-лючително рядък феномен, известен като свързване с дух. Много често практикуващите ЖМП ми задават Въпроси за свързването и освобождаването на душата, тъй като темата е доста експлоатирана в метафизичната литература, понякога обект на не-нужна сензация.

Макар и в редки случаи при първите си Визуализации на царството на духовете клиентът ви може да види неспокоен дух близо до себе си, който да нарича тъмна душа". Обикновено този нещастен дух има кръвна връзка с обекта, може да бъде брачен партньор или приятел. Възможно е да не е част от изминалия му живот, тъй като вече сме преминали в това, което е настояще за света на духовете. Повечето обекти, които преживяват това необичайно събитие, просто са любопитни какво става. Но някои впечатлителни хора, много от които имат предварително формирана представа (често под влияние на религиозното обучение в детството си) за съществуването на демонични, зли сили около нас, могат да реагират негативно.

При тези редки случаи, когато е необходимо да предприемете действия, свързани с изгубената душа, която се намесва в пътуването на клиента ви в света на духовете, трябва да започнете с успокояващи

техники. Аз например първо бих обяснил, че този дух няма да завладее обекта, нито пък е някаква демонична, зла сила. Тази душа е нещастна и се нуждае от помощ, защото все още не е готова да напусне Земята. Обикновено такива души са обсебени от някакво събитие, свързано със смъртта им, от което не могат да намерят покой, например станали са жертва на убийство, извършили са самоубийство, или се чувстват обезпокоени заради свой любим, за когото усещат, че е в опасност. Възгледите ми по този въпрос са изложени в частта за демони или зли сили в Следите на душите".

Аз спокойно бих предложил на клиента следното:

Хайде да се свьржем с този неспокоен дух посредством енергийното му поле, за да разберем кой е, какво иска, защо го виждаш в момента и какво можеш да направиш, за да му помогнеш да продължи към светлината.

Един от моите колеги, практикуващи ЖМП, мъдро сподели ведньж: Въпреки че тези обекти изглеждат, чувстват и действат като емпирични единици, в повечето случаи те са олицетворение или архетип от продължаващата история на собствената душа на клиента".

УКАЗАНИЯ ЗА ТРЪГВАНЕ ПА ДУШАТА

3А ДА ПОДГОТВИ КЛИЕНТА ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО му от Земята, Всеки терапевт трябва да има предварително разработени указания, които да подхождат на вкуса и методите му. Може би ще се наложи да правите отклонения от стандартната процедура, за да помогнете на определени клиенти. По-долу съм дал своите указания, но подходящият момент за тяхното поднасяне изисква сериозно обмисляне. Обикновено ги давам при дверите. За някои клиенти може да са по-ефикасни в по-късен момент от прекосяването. Зависи от погълнатостта на обекта в този момент. Инструкциите са разделени на три части:

Сега си само душа, свързана с най-висшето съзнание на ума си, който е като огромен компютър с пълната информация за съществуването ти. Като вечно, безсмъртно същество, ти ще си спомняш невероятни подробности за живота си между преражданията и ще можеш лесно да отговаряш на въпросите ми за живота ти като душа.

Сега отиваме към едно място на необятно съзнание, издигайки се към обичното царство на всеведущата духовна сила. Макар да си само пред дверите на това красиво царство, душата ти ликува, задето е била освободена. Докато навлизаме, всичко ще

ти става познато, защото това спокойно място въплъщава абсолютното приемане.

Сега без никаква тъга ще се отдалечиш от тялото си. Скоро ще получиш божествена помощ, за да се отърсиш от Всичката отрицателна енергия, останала в теб от физическия ти живот. Ще влезеш във вечния си дом, където можем да поговорим обективно за вечния ти живот и всичките ти минали прераждания, защото това е духовното царство на планирането и хармонията.

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВЪПРОСИ

ПРЕД ДВЕРИТЕ

ОБЕКТЬТ ВИ ВЕЧЕ Е ИМАЛ ВЪЗМОЖНОСТ ДА обработи донякъде току-що приключилия живот и обстоятелствата около смъртта си и е изслушал указанията ви за тръгване. Макар че повечето клиенти бързо осъзнават физическата смърт и новото си състояние на душа, придвижването им към дверите на духовния свят става по-бавно. Вече казах, че част от тази несигурност се дължи на факта, че макар мислено да е дух, обектът говори от сегашното си физическо тяло. Повечето клиенти се нуждаят от време, докато свикнат да говорят от името на душата си. Вече споменах, че сетивният обект (може би 15% от клиентите) има затруднения с визуализациите, защото възприема чрез сетивата си. До този момент ще сте постигнали по-добри резултати с кинестатичния и слуховия тип, формулирайки въпросите си по следния начин: Какво усещаш, изпитваш, чуваш или преживяваш?" Но когато клиентът започне да говори единствено от името на душата си, извън тялото, ще откриете, че същите тези хора отговарят с по-голяма лекота на въпроси от рода на: Какво виждаш?" Духовната регресия изисква да реагирате творчески на различните ситуации. Въпреки указанията ви, клиентът може да не е готов да продължи към след-

ващ етап или пък Вече да ви е изпреварил. След физическата смърт и бързия преглед на миналия живот аз задавам следната серия от Въпроси, даващи възмож-ност за избор:

1. Докато се подготвяме да отлетиш от тялото си, за да се Върнеш у дома, искаш ли да тръгнем сега, или предпочиташ да останеш известно време, за да се сбогуваш с някои хора, или пък да се погри-жиш за недовършените си дела на Земята?

Пърбият Въпрос е Важен, защото обектът може още да не е готов да напусне Земята. Дилемата за напускане или оставане веднага го кара да се съсредоточи върху действията, които трябва да предприеме. Някои души решават да останат, за да се сбогуват с любимите си хора, но повечето предпочитат да си тръгнат веднага, така че ще ви кажат: Искам просто да се махна оттук". По-старата, по-опитна душа може да отбележи: О, отново съм свободна! Чудесно, отивам си у дома".

Дори в този ранен етап от обезплътяването си душите съзнават, че могат по всяко време да контактуват с любимите си хора. Ако клиентът ви реши да остане, за да се сбогува с някого, трябва да го придружите, за да видите как ще докосне мислено въпросния човек. Душите разполагат с много техники, някои от които съм описал подробно във втора глава на Следите на душите". По същество нужда-та от този контакт е, за да бъде успокоен и уверен любимият човек, че душата на починалия продължа-ва да живее, физическата смърт не предизвиква у ду-

шише онази смазваща мъка, но много от тях чувстват, че е техен дълг да утешат близките си.

Когато обектът ми каже, че е готов за тръгване, му задавам следните въпроси:

2. Докато се отдалечаваш от тялото (през покрива на сградата или право към небето, ако смъртта е настъпила на открито), опиши ми какво ти се случва, за да мога да остана с теб. (Пауза.) Тръгна ли вече?

Има клиенти, които може да не ми отговорят или отговорът им е неясен и лаконичен. Тогава въпросите ми трябва отново да дават възможност за избор, за да насърчите отговорите.

3. Кажи ми, докато се отдалечаваш от Земята, виждаш ли провинциални пейзажи, градове (или море) под себе си, или Всичко е като в мъгла?

4. Виждаш ли ясно земния релеф долу, или всичко е размазано?

5. Докато се възнасяш, усещаш ли някакво дърпа-не? Силно ли е или слабо?

в. Нагоре ли гледаш, или летиш заднишком, с лице към Земята? (Ако е второто, след този Въпрос обектът обикновено се обръща в нормална поза, с лицето нагоре.)

Открил съм, че макар хората да се отдалечават мислено от земното астрално ниво, е необходимо да поддържам вниманието им ангажирано и движение-то им непрекъснато, иначе потокът от информация

често се затлачва. Критиците на всякакъв вид напътствия предупреждават, че така клиентът бива насочван. Тези притеснения са напълно основателни, но опитът ми показва, че в този етап от сеанса обектите са склонни към мисловно разтакаване. Причините, поради които не искат да разговарят с вас, са много. Понякога се чувстват неуверени да докладват от новото си положение на душа. Може би са изненадани и малко дезориентирани. Нищо чудно и да не са в състояние да ви отговарят, защото в момента съзират божественото безсмъртие и то е толкова смайващо, че не успяват да общуват членоразделно с вас. Има и хора, които не искат да прекъсват с разговори духовните и емоционалните си усещания. Най-добрият начин да опиша това удивление е, че клиентът се събужда за ново ниво на познание.

На този етап много обекти изглеждат пасивни, но в действителност цялото им внимание е ангажирано с прекосяването на границата. Но вие трябва да знаете какво става. А и клиентът ще бъде разочарован, ако преживяването не е записано на касетата му. Друго предимство от поддържането на разговора е увереността, която субектът черпи от гласа ви. Той остава с чувството, че знаете какво му се случва и че всичко е напълно нормално. Затова е много важно още в началото да му внушите, че познавате пътя в духовния свят и знаете какво ще преживее той.

За да установите духовно разбирателство с обекта, ще трябва да го карате да обяснява подробно, като същевременно избягвате най-личните въпроси.

Понякога в ранните фази клиентът може да има чувството, че нарушава някакъв божествен правилник, като ви разкрива тази информация. Ето защо той се чувства много по-спокоен, когато знае, че Вече много пъти сте ходили там. Във въпросите ви трябва да се усеща увереност, но и почтителност към светостта на духовното царство.

Честно казано, някои обекти имат склонността да не работят много усърдно за възстановяването на духовни спомени в етапа на прекосяването, защото очакват, че то ще бъде лесно. Ако обаче е трудно, ще трябва да накарате духовните сцени да се материализират пред очите му. Ако клиентът заявява, че в момента не вижда нищо, трябва да определите дали това се дьлжи на недостатъчни усилия или на действителни затруднения във визуализирането. Преценката се прави след настоятелни, но внимателни и успокояващи Въпроси.

Вече споменах, че при възстановяване на духовни спомени границата между участие и наблюдаване често е много тънка в сравнение с възстановяването на спомени от минали прераждания. При обезплътената душа времевите граници се размиват и вие трябва да я оставите да изразява простичко своите асоциации. Тук са полезни три вида Въпроси:

А. Непредубедени въпроси: Какво е първото ти впечатление от заобикалящата те среда?

Б. Въпроси, подтикващи към описание: Какво чувстваш при всичко това? Щастлив ли си или тъжен? Развълнуван ли си, или не можеш да определиш какво изпитваш? Какво означава това за теб? Какво точно се опитваш да ми кажеш? Помогни ми да разбера какво виждаш и усещаш.

В. Въпроси, подтикващи към повтаряне или обобщаване: А сега, след като ми разказа еди-какво си, нека обобщим. Правилно ли съм разбрал? Искаш ли да добавиш нещо?

Още веднъж подчертавам, че трябва да дадете на обекта достатъчно време да отговори на въпросите ви, като същевременно го насърчавате да не спира в пътуването си. Това изисква способност за деликатно балансиране, която се подобрява с опита. Винаги казвам на учениците си да не издават отегчение, след като добият опит. Винаги показвайте ентусиазъм и се отнасяйте към всеки човек, сякаш сте запленени от неговия разказ. Клиентът има нужда да усеща, че съпреживявате визуализациите му и да чува от вас думи като: О, наистина ли? Това звучи прекрасно. Моля те, кажи ми нещо повече". Лично аз се чувствам запленен от разказите за духовния свят, колкото и пъти да чувам едни и същи описания. Опитът на всеки клиент ме интересува живо. Така би трябвало да бъде при всеки професионалист, занимаващ се с духовна регресия.

НЕПОДАТЛИВИЯТ КЛИЕНТ

НЯКОИ ОБЕКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ успешно през миналото си прераждане, но да блокират пред дверите на духовния свят. Обикновено блокажи стават, докато клиентът се опитва да възстанови спомени от детството си или докато се мъчите да го пренесете в минал живот вместо пред дверите. Може да се наложи да събудите клиентите, които блокират напредването на хипнозата на всеки от тези етапи на сеанса. Винаги бъдете внимателни с тях. Хипнотизаторът трябва да бъде особено мил и разбиращ в случаи, когато сеансът се е провалил. Преди подобен човек да напусне офиса ми, аз отделям известно време, за да обсъдим неспособността му да продължи нататък. Уверявам го, че не е неудачник, защото за Всяко нещо в живота си има причини, а и е напълно възможно в някой бъдещ момент да постигне по-голям успех в тази насока.

Има една изпитана техника от регресията в минали прераждания, когато обектът не успява да визуализира началната сцена в друго тяло и време. Тогава хипнотизаторът сваля напрежението, като казва простичко:

Не се опитвай да анализираш каквото и да било, просто си измисли някаква история. Кажи ми първото, което ти идва наум. Просто избери дадено място и време и си съчинявай в движение.

Обектът неизменно успява да следва тези указания и сцените от миналия му живот започват да се разгръщат бавно, но естествено. Сякаш се чувства по-удобно, когато му се даде разрешение да сътворява всякакви фантазии; това сякаш освобождава съзнанието му. За съжаление не съм установил тази техника да има някакъв ефект в духовния свят, понеже там няма твърди параметри на сюжет със земни събития и с човешки същества.

При припомнянето на минал живот се работи с подсъзнанието. Когато човек се вижда в състояние на душа, свръхсьзнанието го отдалечава още повече от съзнателното ниво. Ключов аспект от съпротивата и блокажите на клиента в духовната регресия е, че за да достигнете безсмъртната му душа в свръх-сьзнателното, трябва да минете през съзнанието и подсъзнанието. животът на практикуващия духовна регресия би бил много по-лесен, ако различните нива на ума можеха да бъдат изолирани, когато пречат. Но разбира се, това е невъзможно.

Какво общо има съпротивата на клиента със състоянието му на душа? Емоционалният темперамент и интелектът на обекта в сегашното му тяло могат действително да възпрепятстват проявата на безсмъртната му душа между смъртта и дверите на духовния свят. Несъзнателната съпротива може да се дължи и на затруднението на клиента да разграничи временната си човешка личност от неизменната характеристика или аза на душата, която той също притежава. Тук се появява извее-

двойственост, която някои клиенти превъзмогват по-трудно.

Ако видите, че сегашната личност на клиента ви се опитва да отговаря вместо душата му и себеизразяването му след смъртта е затруднено, винаги има начин да му помогнете да прескочи тази дупка. Естествено, първо трябва да опитате със задълбочаване на транса. Също така бих предложил да каже-те следното:

Ти се прехвърли отвъд сегашната си личност, към постоянната, и все пак знаеш кой си. Поеми си три пъти дъх и на третото Вдишване ще преминеш на нивото, където трябва да бъдеш, за да си спомниш кой си всъщност като душа; където ще разполагаш с цялата информация за безсмъртния си аз.

Ще дам повече разяснения по темата в глава Връзки между тялото и душата". Колкото до прехвърлянето на мост между двата аза на мозъка и на душата, на този етап от сеанса, можете да използвате и друг метод. Точно след смъртта в някой минал живот оставям клиента да сравни характера и личността си от онзи и от настоящия си живот. И в двата случая той е във физическо тяло. Внезапното осъзнаване на разликите може да му помогне да прескочи всякакви личностни бариери, внасящи объркване между сегашното тяло и душата му.

Клиентите, които стигнат до дверите на духовния свят и не успеят да продължат нататък, се най-разочаровани, което е разбираемо. Някои се ядосват, други се държат примиренчески. Има такива, които

се разплакват. Често в случаи, когато блокажьт е предизвикал преждевременно прекратяване на сеанса, клиентът заявява: През цялото време усещах, че ще ми се попречи да получа информация за себе си".

Както споменах в глава Предубеждения на клиента", има хора, които предварително се подготвят за разочарование. Те може да имат непреодолени страхове от сеанса, например от разкриване на неприятни подробности за самите тях, които не искат да знаят. Те нямат доверие на себе си, а може би и на вас. Разбира се, никой хипнотерапевт не може да гарантира успеха на един ЖМП сеанс. В състояние сме само да обещаем, че ще работим прилежно, с активното съдействие на клиента, за да извлечем духовната информация, която той търси. Винаги казвам на учениците си, че ще имат сеанси, които трябва да се прекратят поради блокаж на клиента. Също така искам да отбележа, че ще имате и клиенти, които изобщо няма да ви сътрудничат. Вероятните причини за тази липса на разбирателство са много и не на последно място е създаването на отрицателна енергия между вас и него.

Обсьждането на случилото се с разочарования клиент е от огромно значение за неговото благополучие. Откровено казано, този разговор за вероятните причини може да предизвика самоосъзнаване, прозрения и разбиране, които да са толкова ценни за натъжения или недоволния човек, че той в крайна сметка да счете прекратения сеанс за частичен успех.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ

БЛОКАЖИ У КЛИЕНТА

ЕСТЕСТВЕНО, ВИЕ ЩЕ НАПРАВИТЕ ВСИЧКО Възможно да не се стигне до прекратяване на сеанса поради блокажи; особено когато причината е самосаботиране. Моите ученици по ЖМП са професионални хипнотизатори с различна степен на образование и опит. Повечето също като мен смятат, че има много подходи да се пречисти енергийното поле на клиента, например шаманс-ки или рейки-техники. Често съм използвал допир с ръка в комбинация с определени вибрации на гласа, за да въздействам върху блокираната енергия на клиента. Вече споменах как слагам ръка върху челото му, за да му предам положителна енергия, като същевременно давам указания за освобождаване

Ето някои издаващи съпротивление фрази, които може да чуете от обектите при пристигането им пред дверите. След всяка от тях съм дал пример за метафоричен или символичен отговор от страна на хипнотизатора, с който отговор се описва познат образ, добавен към друг, все още непознат. Тези образи представят духовното пространство, което е скрито от обекта по време на прекосяването. Символичните сравнения често действат като удобни механизми за освобождаване от блокажи:

1. Обект: Не вярвам на онова, което Виждам.

Хипнотизатор: Остави въображението си да се развихри и на този етап не се опитвай да проумяваш нищо. Въображението е ключът към душата ти. То е начинът, посредством който душата ти общува с теб.

2. Обект: Не виждам нищо освен непрогледна тъмнина.

Хипнотизатор: Ти си енергийна форма. Сиянието на твоята енергия осветява ръцете ти. Увеличи мощността й с ума си и опъни ръцете си напред. Това ще ти покаже пътя, а аз ще те следвам (или пък ме хвани за ръка и ме води), защото вече си бил тук.

3. Обект: Не знам какво трябва да направя.

Хипнотизатор: Искам да говориш тихо на своя личен наставник, който е наблизо. Попитай това мъдро същество за съвет, а сетне ми кажи какво ти е казал и къде ще бъдеш отведен.

4. Обект: Имам чувството, че се нося в някакво празно пространство, което на места е ярко, а на други тъмно, и сякаш изобщо не напредвам.

Хипнотизатор: Искам да ми разкажеш подробно за тази празнина, сякаш се носиш по черно-бяла шахматна дъска с фигурки. Ти си една от тези фигурки и можеш да се движиш във всички посоки. Сега една невидима ръка те премества на определено място. Виж се как отиваш там. (Пауза.) А сега ми опиши мястото.

5. Обект: Не съм сигурен дали трябва да ти казвам каквото и да било.

Хипнотизатор: Можеш да кажеш и да направиш каквото поискаш, защото тези спомени ти принадлежат, те са в ума на твоята душа. Можеш да си разрешиш да ми отговориш както намериш за добре. Аз съм с теб, защото се нуждаеш от помощта ми. Мисли за себе си като за оператор, който може да ми покаже своя филм, като пусне лентата бързо или бавно. Действието ще се развива в твоя ум.

Забележете, че в отговора на последния въпрос за дискретността не предлагам на обекта да спрем с въпросите, а само да продължим бавно или бързо. Ако загрижеността му за личната информация не намалее, се опитвам да я заобиколя полекичка. Въобще идеята е да се избегне директното противопоставяне, като се даде на обекта свободата да допълва информацията, освобождавайки задържаните в паметта на душата му спомени.

КОГАТО БЛОКАЖЪТ ИДВА

ОТ НАСТАВНИКА НА КЛИЕНТА

ТОВА Е МНОГО ДЕЛИКАТНА ОБЛАСТ ЗА практикуващия духовна регресия. Когато клиентът натърти, че му се пречи да продължи по-нататък, подозирам, че е замесен личният му наставник. Това обикновено означава, че човекът не е достигнал етапа от живота си, когато може да получи подобна информация. Вероятно му предстои голям кръстопът в живота и наставникът смята, че е добре той да вземе независимо решение. Това е една от причините, поради които накрая престанах да приемам клиенти под тридесетгодишна възраст. А и има наставници, които желаят амнезията, която ни се налага при раждането, да остане непокътната и че в наш интерес е да не знаем кои сме всъщност и каква е целта ни. Все пак аз съм инат и не се отказвам лесно, когато усетя, че блокажьт може да идва от наставника. Опитвам се да открия конкретната област, която наставникът на моя клиент иска да избегне, и я заобикалям, вместо да приема, че учителят не иска ученикът му да види каквото и да било. Понякога влизам в лек транс и със затворени очи помолвам своя наставник да ми помогне да се разбера с другия и той да вдигне поне частично блокажите от подходящите според него области.

Правя това само когато смятам, че клиентът ми се нуждае отчаяно от тази информация за собственото си душевно равновесие. Невинаги усещам дали моят наставник ми помага, затова винаги се обръщам директно към другия и казвам на клиента си да направи същото. Една от техниките, които съм установил като ефикасни, е да накарам клиента да повтаря след мен следната молба:

Моля те да вдигнеш бариерите в ума ми, защото новите знания ще ми помогнат да поема по-голяма отговорност за живота си. Готов съм да посрещна истината за себе си. Моля те да се довериш на Майкъл (тук, разбира се, ще използвате собственото си име) като на човек, който иска да ми помогне да осъзная своя потенциал и който ще уважава и пази в тайна всяка информация, която решиш да ми дадеш за живота ми в духовния свят.

За щастие пълните блокажи от страна на наставника се срещат доста рядко. Но е добре да ги усетите отрано. От обекта ли идват или от неговия наставник? Макар че блокажи могат да се получат във всеки сеанс, когато клиентът влезе в духовния свят, обикновено с главните ви грижи е приключено. Ако има някакво препятствие, то обикновено е пред дверите. Моите ученици по ЖМП обичат да им давам примери за проблеми и техните решения. За да илюстрирам ситуация с блокиращ наставник в тази книга, избрах следния редактиран случай, който наричам апахът-разузнавач". Става дума за Кайл, мой клиент, и неговият наставник, наречен Адия.

Един от най-трудните аспекти на житейския път е вземането на решения за любовните Връзки. Тези решения обикновено са много по-сложни от свързаните с финанси или кариера. Според мен болката от загубена любов вследствие някои решения е най-силната от целия списък с емоционални травми. Често след сцената на смъртта и пълното сливане с душата си клиентът продължава да мисли за хората, които е познавал и обичал. Твърде вероятно е хипнотичният сеанс да спре внезапно, докато той осъзнава информацията за погрешни самооценки и прекъсната лична мисия. Такава беше и ситуацията при Кайл.

Кайл беше тридесет и седем годишен инструктор по плаване с гумена лодка по бързеи. Личната му история включваше желание за работа на открито, съчетана със свобода и приключения. По време на встъпителното събеседване той седеше нервно в офиса ми и му се искаше сеансът да се състои от изпитване на физическата му издръжливост и от измиване на всичко отрицателно от акъла ми", както сам се изрази. Със стиснати юмруци ми разказа за предстоящия си развод с Даян, неговата ученическа любов. Даян му заявила, че вече й е дошло до гуша да го няма заради дългите му плавания с клиенти. Искала той да порасне, да се установи, да си намери работа в града и да престане да бъде вечно отсъстващ баща и съпруг". Нарасналата любов на Кайл към чашката само засилила брачните несъгласия.

Раздялата била трудна и за двете страни, със силен гняв и размяна на обвинения, свързани с пари, начина на живот и децата. Наскоро Кайл започнал да излиза с Линда, с която се запознал на срещите на

анонимните алкохолици. Макар че Връзката им се разбивала, той започвал да се чувства все по-объркан и неудовлетворен от промените в живота си, понеже продължавал да обича Даян. Тя пък му била казала, че никога няма да престане да го обича, но отказвала помирение, понеже той не искал да си стои у дома. Макар че сеансът потръгна както трябва, беше трудно поради безпокойството и мъчителните мисли на Кайл. Когато влязохме в предишния му живот, се оказа, че е бил разузнавач от кавалерийски отряд на американската армия в пустинята Аризона. Казвал се Хал и бил убит през 1873-та, на тридесет и девет годишна възраст, от апахите по време на едно нападение в земите им. В момента, в който визуализира смъртта на Хал, Кайл започна да се тресе неудържимо. Всичките ми опити да го успокоя удариха на камък.

Д-р Н.: Кажи ми кое най-много те тревожи сега болката от смъртта, фактът, че си само на тридесет и девет... или нещо друго?

Кайл: (задъхан и през сълзи) Не, не, заради Джейн е... По дяВоаите, праВа е била! Усещала е, че апахите ще ме убият.

Д-р Н.: Коя е Джейн?

Кайл: жена ми... тя не искаше да тръгвам на това пътуване... а сега виж... оставих я нея и трите си деца.

Д-р Н.: Но нали разузнаването на индианска територия ти е било работа? Нали така си си изкарвал прехраната? Имало ли е нещо по-особено в последната ти задача?

Кайл: Не, те всичките са опасни... но напоследък станах дребен чифликчия само за да успокоя Джейн. Обещах й, че ще се установя и няма повече да работя за армията. Да, животът страшно ми липсваше... да не съм вързан на едно място... приклю-ченията... новите неща, които ми се случваха всеки ден... мъжкото другарство...

Д-р Н.: Та защо реши да приемеш тази поръчка за армията?

Кайл: Майор Хендерсьн дойде да ме помоли за помощ и ми предложи допълнителни пари. Джейн ме умоляваше. Каза, че имала лошо предчувствие. Напомни ми за обещанието, което съм й дал... но аз въпреки това тръгнах.

Д-р Н.: Майор Хендерсьн не е ли можел да си намери някой друг?

Кайл: (след дълга пауза) Да, предполагам, че да, но бях добър в работата си, а майорът нямаше много време. О, Джейн... съжалявам...

Д-р Н.: Коя е Джейн в настоящия ти живот?

Кайл: (през сълзи) Даян.

Започнах да му давам указания да се откъсне от тялото си в аризонската пустиня и поеме към дверите, но той извика:

Заседнах! Чувствам, че нещо ме спира... ограничава ме...

Открих, че е невьзможно да го помръдна от сцената на смъртта му. Подозирах, че освен дето изпитва неохота да напусне Джейн, подсъзнанието му се съчетава със съзнателната съпротива да напусне Даян. Съзнателните и подсъзнателните спомени му

пречеха да премине на свръхсъзнателно ниво със силно разкаяние и вина. Между аризонската пустиня и дверите на духовния свят имаше нещо. Реших да поискам помощ от наставника на клиента си. След няколко секунди медитация продължих:

Д-р Н.: Ще повикам твоя наставник да ни помогне в този труден момент. Представи си, че когато погледнеш надолу, виждаш аризонската пустиня, а когато обърнеш очи нагоре, те чака приятна светлина. Искам да си представиш как се носиш, но тази стая да е включена в сцената, за да можем всички да участваме. Сега ще помоля тази приятна светлина да слезе и да ни помогне. Това е твоят личен духовен наставник, който е любящ и все-опрощаващ. Ще ми позволиш ли да го направя, ще ми помагаш ли?

Кайл: (колебливо) Да, но не знам...

Д-р Н.: (след продължително насърчаване) Добре. А сега, когато преброя до три, твоят наставник ще се спусне до теб и ти ще можеш да ми опишеш съвсем ясно какво виждаш. Готови! (Поставих ръка върху челото на Кайл.) Едно, две, три! Какво виждаш?

Кайл: (след дълга пауза) О... той е тук... по-възрастен мъж... слаб... с дълга прошарена коса...

Д-р Н.: Как изглежда лицето му?

Кайл: Мъдро... строго... не, сякаш ме предизвиква.

Д-р Н.: Как се казва?

Кайл: А... Адия. Той е тук.

Д-р Н.: И аз усещам присъствието му. Това е добре, защото сега неговата помощ ни е страшно необходима. Искам да се съсредоточиш силно. Какво ти казва Адия по телепатичен път?

Кайл: Моля те, замълчи за момент.

Д-р Н.: (след известна пауза) Е?...

Кайл: Аз... не мога... (и започва да се тресе).

Д-р Н.: (високо и заповедно, за да не дава време на обекта да се разконцентрира) Говори от името на Адия, като използваш собствения си глас, веднага!

Кайл: (с непознат, нисък и абсолютно спокоен глас) Беше доведен да поработиш с този човек (мен), за да разбереш какви решения си взимал (като Хал и Кайл). Ще ти позволя да узнаеш някои неща (в този момент), но не и други, защото още не си взел своите решения (за душата на Джейн и Даян).

За краткост спестявам голяма част от тази фаза на сеанса. Успяхме да научим, че Даян е главната сродна душа на Кайл. Не му беше разкрито почти нищо друго от духовния му живот. Въпреки това сеансът беше безценен за него, защото разбра, че решението на Даян да го напусне е продиктувано от факта, че е била пренебрегвана в живота си като Джейн. Кармичният урок тук не е в наказанието, а във възможността да разберем последиците от решенията, които сме взимали по отношение на другите. Дългосрочните цели на Кайл за този живот, духовният му живот и бъдещето му с Даян бяха блокирани, защото клиентът ми се намираше на кръстопът.

Всички предизвиквани от наставниците блокажи имат някаква цел. Ако Кайл бе получил възможност да види другите членове от своята духовна група, да се срещне със съвета и види как е избрал това тяло в залата за избиране на живот, това щеше да осуети важни моменти от вземането на решение в този момент. Забележете, че възрастта (37 и 39 години) за важни решения във връзка с напускане на любим човек е почти еднаква в предишния и настоящия му живот. Подборът на момента издава многократна причинно-следствена връзка.

Кръстопътищата в нашето съществуване представляват възможности Всяка пътека има потенциала да ни научи на нещо във връзка с главните ни задачи в този живот. Когато напусна кабинета ми, Кайл вече знаеше проблема, без да са му дадени отговорите. Беше приел факта, че всички преживявания имат някаква цел. Вярваше, че наставникът му е блокирал сеанса с цел той да разбере кое е най-добро за него сега, в този момент.

ВИДЕНИЯ НА СВЕТЛИНА И ТЪМНИНА

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕКОСЯВАНЕТО

ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ОНЕЗИ КЛИЕНТИ, КОИТО са се справили добре с напускането на земното астрално ниво и са минали през дверите. На този етап трябва постоянно да следите заобикалящата ги обстановка. По време на прекосяването серията ми от въпроси започва със следното:

1. Докато се издигаш все по-високо и се отдалечаваш от Земята, пространството около теб потъмнява ли, или изсветлява?

Този въпрос може да изглежда прост, но дава много насоки в зависимост от опита на душата. Когато клиентът ми каже, че веднага попада сред ярка светлина, обикновено думите му сочат, че е зряла, бързо придвижваща се душа, която няма търпение да се завърне у дома. В същото време приемам, че интелигентната сила, която я дърпа, знае коя скорост ще пасва най-добре на душата в зависимост от способността й да се нагажда към резките промени след физическата смърт. При души, които не са съвсем сигурни къде се намират, прекосяването става по-бавно. Има обаче и такива, които искат да се придвиж-ват по-постепенно, независимо от големия напредък в развитието си.

Нямам установена формула за това кои души виждат портал или тунел и кои попадат мигновено сред ярка светлина. Знам, че скоростта на преминаване е свързана с обстоятелствата около смъртта и познаването на духовния свят. Няколко души с ППС (преживявания на прага на смъртта) съобщават, че временната им смърт изобщо не е била приятна, тъй като са видели само тъмнина. Казват, че са попаднали в някакъв тунел и са се върнали към живота, без дори да видят към тях да се приближава любяща светлина. Това може да се случи, когато смъртта е съвсем за кратко и душите биват върнати обратно. Но повечето хора с ППС си спомнят усещане за любов и ярка светлина.

Най-важното тук е следното: когато клиентът ви каже, че се носи сред тъмнина, сива мъгла или пухеста, облакоподобна атмосфера, през която не се вижда нищо, просто да продължите да насърчавате придвижването и да го уверявате, че всичко е нормално. Независимо дали съобщенията са за тъмнина или светлина, аз казвам:

2. Вече си минавал по този път. Просто продължавай да се движиш и приеми факта, че една любя-ща сила те отвежда на безопасно място.

Обяснявам му, че скоро ще преживее сцени, в които и той ще участва, също както при спомените от предишно прераждане. Разликата сега е, че ще има ефирно тяло от чиста енергия, но със същата способност да съобщава за спомените си посредством сегашното си физическо тяло. За повече информация

ви препоръчвам да прегледате втора глава на Следите на душите", където цитирам три случая с души, отиващи в духовния свят. Техните разкази варират от удивление до сухо изброяване на фактите. Това разнообразие от реакции ни дава възможност на погледнем на нещата от различни ъгли. На този етап питам обекта:

3. Кажи ми, когато започнеш да виждаш надалеч, отвъд обкръжаващате те среда.

Това е един от онези моменти, в които мълчанието особено много помага на обекта. Сетне може да го помоля за идеомоторна реакция като:

4. Не бързай. Когато започнеш да виждаш на разстояние, повдигни пръстите на дясната си ръка.

Искам този сигнал да дойде спонтанно и директно от свръхсъзнанието, без никакъв критически съзнателен анализ. Трябва да изчакате, докато обектът бъде готов да докладва, иначе ще е склонен да скальпи някаква фалшива визуализация само за да угоди на хипнотизатора.

Когато обектът ми каже, че се е пренесъл в пространство, където може да вижда на разстояние, няма никакво значение дали вижда ярка светлина или мъгляво сияние. Задавам на всички един тип въпроси относно светлините, които виждат:

5. Виждаш ли голямо светещо кълбо близо до себе си или светещи точки в далечината?

Отново даването на избор потиска съпротивата на клиента, а при някои и леката тревога, че са се загубили в пространството. Въпреки това клиентът отговаря честно, ако вижда нещо различно от вашите предположения. Важното обаче е само да поддържате разговора и придвижването му.

Рано или късно, повечето обекти съобщават, че Виждат светлини. Понякога им обяснявам, че тези светлини са интелигентни същества, друг път не казвам нищо. Впускам се в обяснения само при най-колебливите клиенти. По-голямото светещо кълбо от светлина близо до обекта обикновено представлява неговият духовен наставник, а светлите точици в далечината другарите му от духовната група. Някои клиенти имат различни духовни визуализации след всяко прераждане. Например след един живот наставникът може да чака близо до дверите, а след друг да е навътре в духовния свят. Сродните души могат веднъж да се появят при прекосяването, а друг път да ги няма.

ПЪРВОНАЧАЛЕН КОНТАКТ С ДУХОВЕ

ОТНАЧАЛО, КОГАТО ЗЪРНАТ СВЕТЛИНИТЕ В далечината, клиентите често възкликват: Виж-дам звезди!" Това е, защото видението им наподобява космос или небето, каквото го виждаме от Земята. След това продължавам с моята серия от въпроси, свързани със светлините:

в. Колко светлини виждаш? Преброй ги.

7. Скупчени ли са или разпръснати?

8. Някоя от тях изглежда ли ти по-голяма от другите?

В повечето случаи обектите отговарят: Виждам едно голямо светещо кълбо в далечината". Това обикновено е наставникът. Но какъвто и отговор да ми дадат за светлините, следващият ми въпрос винаги е:

9. Надясно ли трябва да се понесеш, направо или наляво, за да се срещнеш със светлините?

Освен че им дава избор, този подход постига отлични резултати, понеже компасът на обекта се задейства и той осъзнава, че може сам да управлява напредването си в духовния свят. Затова, след като получавам неизменния отговор, че светлините се намират в едната от трите посоки, просто казвам:

10. Понеси се (надясно, наляво или право напред) към светлината, докато тя се придвижва към теб.

Тук определено трябва да направя пауза, за да позволя на клиента да се ориентира, но е Важно да не го оставям да се отчае, задето му отнема твърде много бреме, за да се срещне със светлините. Следващият ми въпрос е:

11. Докато се приближаваш към светлината и тя идва към теб, искам да ми кажеш дали е ярка или мъж-дива и какви цветове виждаш.

Ако откликва добре, го питам за ореола и ядрото на светещото кълбо. Те са свързани с характера и нивото на напредък на душата. Тази тема е обсъдена по-подробно в Следите на душите" (глава Цветовете на душите"). Ще разгледам малко повече цветовете в главата за разпознаване цветовете на душите в духовните групи. Ако обектът вижда само едно светещо кълбо или стълб пред себе си, в основни линии се интересувам дали светлината е чисто бяла, жълта, синя или светлопурпурна, за да получа представа дали това е старши или младши наставник. Две или три скупчени светлини в различни цве-тобе най-често са другари на душата.

В курсовете си по ЖМП, където учениците ми си правят взаимно духовна регресия, забелязвам известно объркване с белия цвят, що се отнася до наставници и другари на душата. Учениците ми питат: Защо белият цвят се появява и при наставниците, и при по-младите души?". В първите години на работата ми с ЖМП ми отне доста време, докато разреша тази загадка. Цветът представлява енергийна вибрация, а бялото е в основата на цветовия спектър.

Клиентите, които съобщават за движещи се към тях светлинки, често казват: Виждам бели свет-

линки, които се появяват от сумрака". Именно затова в първия момент ги смятат за звезди. Но когато придвижа клиента по-близо към тях, нещата се променят и аз питам:

12. Моля те, опиши ми формата и изгледа на светлините, които са излезли да те посрещнат.

Ако се приближава наставник, обектът често вижда голямо кълбо, удължен овал или човешка фигура от бяла светлина. След известно време може да ви каже, че бялото е добило жълт или синкав оттенък. Все пак подобни съобщения може да се появят и по-късно, може би когато ориентирате обекта или чак при срещата с духовната му група.

Ако клиентът съобщава за неизменна ярка бяла светлина, която сочи чистота на вибрационната енергия, това означава чистота на мислите или намеренията. Това е знак за напреднала душа, заедно със знанията и мъдростта на синия и виолетовия оттенък. Бели точици могат да се появят в червената, жълтата, зелената и синята светлина, а младите души обикновено се явяват в чисто бяло. Тези бели оттенъци могат да бъдат мътни или с променливо сияние. Трептящите светлини често говорят за неспокоен дух, вълнение, въодушевление и стремеж към хармония, които са характерни за недотам напредналите души.

Когато душата и светлината се срещнат, питам:

13. Светлината, която те е доближила, за ръката ли те хваща, или те обгръща с любяща енергия?

Можете да направите справка в Следите на душите", в главата за лечение на душите при двери-

те. Има разлика в техниките, когато наставникът обгърне душата в целебна енергия или просто се съсредоточи в краищата на ефирното й тяло, например като я хване за ръката. Обгръщането (когато душата се чувства като в мехур) почти винаги се прави от духовния наставник, а не от главната сродна душа или другар от групата.

След това може да попитам клиента как му въздейства енергията на наставника. Завръщащата се душа получава подмладяваща енергия чрез процес, който наричам просмукване през душата преминава целебна енергия. Различните форми на възстановяване на духовната енергия съм разгледал подробно в четвърта глава на Следите на душите". Ще видите как в тази фаза от сеанса повечето обекти започват да се отпускат. Реакциите варират от благоговение до пълно спокойствие. Обектът има чувството, че енергията му става по-лека. Това е показател, че най-сетне се е отделил мислено от физическото си тяло.

Когато клиентът види за пръв път своя наставник в офиса ви, бъдете готови за емоционална реакция. Много се пропълзяват или направо се разплакват от факта, че са в присъствието на назначения им любящ учител. Други избухват в радостен смях, след като го разпознаят. Честно казано, това е един от най-силните моменти в сеанса, така че ви препоръчвам да оставите клиента да му се наслаждава, без да му говорите много. Погрижете се да имате подръка кутия със салфетки. Аз лично съм си създал навика всеки път да отправям към клиента постхипнотич-ни внушения с цел спомените за личния наставник да останат с него до края на живота му.

ОБЩУВАНЕ С ДУХОВЕТЕ-ПОСРЕЩАЧИ

АЗПОЗНАВАНЕТО И ДИНАМИКАТА НА личните отношения с духовете, които са дошли при дверите, за да посрещнат завръщащата се душа, са от особено значение. Започвам тази фаза, като задавам въпроса:

1. Хрумват ли ти някакви мисли за този, който те посреща, които да не сме обсьждали досега?

Повечето клиенти се нуждаят от няколко секунди, докато осъзнаят и откликнат на въпроса за наставника или другарите си. Някъде в контекста на въпросите трябва да попитате:

2. Имаш ли чувството, че съществото пред теб е от мъжки или женски пол?

Открил съм, че душите, които продължават да виждат само маса от безполова светлина, в повечето случаи са по-напреднали и не се нуждаят от улеснението да виждат човешки фигури. Ще имате клиенти, които ще съобщават, че много от духовете-посрещачи са хермафродити.

Ако светлината е другар от групата, той ще се идентифицира веднага, като се покаже Във физическо тяло от минал живот на обекта или дори от нас-

тоящия му живот. Всеки път, когато той зърне човешка фигура, независимо дали тя е на духовен наставник или на сродна душа, задавам следните типове въпроси:

3. Виждаш ли някакви черти на лицето?

4. А цвят и дължина на косата, цвят на очите?

5. Очертанията на тялото напомнят ли ти на някой твой познат?

в. Съзнавам, че на това място земната реч не съществува, но получаваш ли някакви телепатични съобщения, за които трябва да поговорим?

В трета глава на Пътят на душите" цитирам случаи, които обясняват какво е за душата да бъде посрещната от свои другари близо до дверите. Такива срещи обикновено не траят дълго, защото наставникът поема нещата в свои ръце и повежда връщащата се душа към следващата й спирка.

Ако ще има голямо празненство с много души-дру-гари, обикновено то е по-късно, когато завръщаща- та се душа за първи път установи контакт с цяла- та група. Всяко посрещане от нейни членове при дверите или в рамките на самата група има за цел да почете душата с любов и радост.

Освен веселие и игри събиранията за завръщането у дома могат да имат много по-дълбоко значение. Например мой клиент имал в предишен живот четирима много близки приятели от британския военен отряд и всички били изпратени във Франция в началото на Първата световна война. В края на август 1914 г. петимата другари се събрали за последно в едно живописно парижко кафене на левия бряг на р. Сена. Веселили се с музика, вино, песни опитвали се да забравят какво им предстои. На следващата сутрин били изпратени на фронта и в началото на септември, в един и същи ден и час всички с изключение на един загинали на бойното поле в първата битка при р. Марна. Единственият оцелял бил тежко ранен и транспортиран обратно у дома. През изпълнения с болка остатък от живота си не престанал да скърби за загубата на приятелите си и чувствал вина, че само той е останал жив. В онзи си живот този човек умира през 193в г.

При завръщането в своята духовна група бил посрещнат от четиримата си приятели и облечени униформено, заедно отпразнували събирането си, като пресъздали веселбата в парижкото кафене. Това специално посрещане било като благотворен оздравителен лек и имало за цел да освободи душата от неспирните й терзания през изминалия живот. Вярно е, че душите възстановяват енергията си близо до дверите, но явно има нещо повече, предназначено за пре-живелите тежки травми. Според мен това особено важи за тези, които са загубили любим човек или близък приятел. Затова, макар че посрещанията предимно доставят радост, знайте, че те могат да бъдат символ на тъжни кармични събития, които са от специално значение за клиента ви. Съществува възможност тези събития от отминал живот да оказват влияние върху него в настоящето.

Имайте предвид, че няма значение, ако любим човек от минало прераждане, когото току-що сте обсъдили, все още живее на Земята в същата времева рамка. Това е, защото част от нашата енергия никога не напуска духовния свят. Например, ако майка ви е починала тридесет години преди вас, дори да се е преродила отново, част от нейната енергия е останала в отвъдното и винаги ще може да ви посрещне. Този процес е описан в Следите на душите" в разделите, посветени на разделянето на душите.

На този етап е добре да не бързате, за да дадете на обекта време да разпознае посрещачите. Когато се стигне до общуване с наставника, трябва да сте готови за доста лаконични отговори. Тъй като връзката му с неговия наставник е твърде лична, той може просто да отклони въпросите ви, като отвърне: Няма какво да си кажем с него". Но това всъщност означава, че няма какво да каже на вас. Разговорът е твърде личен и клиентът обикновено счита, че никакви думи не могат да го опишат.

Трябва да призная, че не приемам пасивно мълчанието на обекта. Моята работа е да науча възможно най-много неща, които да му предам след приключването на сеанса. Може внимателно да му напомня, че знам, че общуването с неговия наставник е нещо строго лично, и уважавам това. Все пак добавям:

Важно е да ми съобщаваш какво ти се казва, за да съм сигурен, че всичко е наред.

При някои обстоятелства може да стана по-настоятелен:

Дойде при мен за достъп до духовна информация, която е важна за сегашния ти живот и благополучие. Имам нужда от помощта ти, за да може всичко да бъде записано (на касетата).

Ако клиентът продължава да спестява информацията за духовния си наставник, просто продължавам с обичайните си въпроси. Сега е подходящ момент да попитам:

7. Как се казва твоят наставник?

По време на встъпителното събеседване съм обяснил на клиента, че от време на време ще го докосвам с пръсти по челото като причинно-следствен енергиен трансфер, за да подпомогна възстановяването на спомените му. Преди да започне хипнозата, подготвям обекта, като му обяснявам, че тази процедура е много удобна за припомняне на имена. Така че на този етап от сеанса извършвам въпросната маневра и заявявам, че може да изрече въпросното име изцяло или буква по буква.

Работата върху името на наставника близо до портите е добра подготовка за фазата, когато ще попитам за имената на другарите от духовната група. Понякога клиентът казва по-лесно имената буква по буква, отколкото изцяло. Ако все още не иска да ми даде името на наставника си, отбелязвам: Не се тревожи за това. Можеш да ми кажеш името му по-късно, когато се сетиш".

Ако клиентът е в състояние да отговаря на въпросите ми за мислите, които получава от своя наставник, продължавам проучването си с:

8. Какво ти казва?

Понякога искам да съм още по-конкретен, така че питам по-настоятелно:

9. Какво мисли твоят наставник, как си се справил в последния си живот?

На този етап въпросите и отговорите са различни при всеки клиент. Трябва обаче да знаете, че при дверите не се получава много информация. Обичайните отговори са: Моят наставник ми каза, че съм направил каквото трябва" или Казва ми добре дошъл" и че скоро ще си поговорим".

Все пак по този начин вие подготвяте съзнанието на клиента да приеме, че по-късно, в духовния свят, ще го подканите да отговаря по-подробно на въпросите ви.

Никога не оставам твърде дълго при дверите, по-неже клиентът трябва да тръгне с наставника си към следващата спирка, където ще мога да получа повече информация. Вероятно това ще бъде място за възстановяване енергията на душата, но отначало не правя опити да му внушавам къде може да отиде, освен ако не е започнал да се разсейва. В такъв случай въпросът бива формулиран по следния начин:

10. Какбо става сега?

Обектът често отговаря: Отново се движа". Ако ми се струва, че в ума му не се случба нищо, мо-же да попитам:

11. Готов ли си да бъдеш отведен някъде?

Един от Въпросите, които задавам най-често в сеанса, е:

12. Къде те водят сега?

И само ако всичките ми опити се провалят, ставам по-конкретен, например:

Не мислиш ли, че е време да отидеш с наставника си, за да може той да те ориентира?

Има един аспект относно движението на душата, както клиентите го описват, който трябва да се познава. Някои клиенти, които с увлечение се пренасят от място на място в духовния свят, трябва само да оформят мисъл и веднага са на съответното място. Това, изглежда, е истинската същност на пътуването на душата. Тези клиенти може би ще изпреварват вашите указания.

СПИРКИ НА ПРИСТИГАЩАТА ДУША

В ОСНОВНИ ЛИНИИ ИМА ТРИ ГЛАВНИ СПИРКИ на пристигащата душа:

А. При дверите, където се осъществява първият контакт с друг дух.

Б. Ориентация, при която душата бива отвеждана на място, където дава отчет на наставника си.

В. На последната спирка душата се връща при духовната си група.

Ще се натъкнете на много варианти на тази схема, които са свързани не само със степента на напредналост на душата, но и с това колко предизвикателства или травми са били включени в току-що изживения от нея живот. Душата може да отиде директно при духовната си група или при съвета на старейшините, прескачайки предварителната ориентация. По-напредналите души, които участват в независими групи за обучение, може да отидат при тях веднага след завръщането си от живота. Има и такива души, които след пристигането си в духовния свят се озовават направо в класната стая или в библиотеката, за да учат. Онова, което не се случва на никоя душа, е веднага да се прероди.

Най-често срещаното отклонение от трите стандартни спирки е, когато на душата бъде възложено Веднага да отиде на мястото за енергийно вьзстановяване. Има души, които се нуждаят от енергийно лечение, за да се възстанови увредената им енергия. Макар че повечето първоначални срещи и ориентация с наставника включват известно обновяване на енергията, този лечебен процес има множество алтернативни процедури в духовния свят.

Понякога току-що прекосилият клиент ще ви каже, че отслабналата му енергия се намира на някакво странно място. Това може да е геометрично или кристално съоръжение, което сякаш му помага да из-цери и отново да балансира своята енергия. Той може да отбележи, че има нужда от фина настройка на вибрационните си нива с помощта на тази обстановка и че трябва да остане за малко сам, преди да се върне в духовната си група. Известно време няма да иска да общува с когото и да било. Изглежда, след някои прераждания душите изпитват необходимост да останат насаме със себе си, за да поразмишляват, преди да се заемат с каквито и да било други дейности. Обаче клиентите казват, че наставниците следят случващото се.

Често говорят и за кристалите като символ на обновлението. Бъдете подготвени да чуете, че тези енергийни пространства наподобяват стъклоподобни пирамиди или стени с множество фасети, отразяващи различно оцветени светлини. Тези пространства могат да действат като вибрационни генератори, които презареждат душата с универсалната си целебна енергия. Понякога, когато клиентът се опитва да ми обясни какво става, слагам в ръката му кварцов кристал, защото знам, че той може да послужи като мисловен проводник между нас.

В живота, както и между преражданията, усамотението дава бреме за самооценка и Вдъхновение чрез Възстановяване на личната енергия. В живота може дотолкова да се захласнем в ролите, които играем, че никога да не научим кои сме всъщност. След особено труден живот внезапно откриваме, че тялото, което ни е свързвало с всички преживени предизвикателства, вече липсва. Разбираемо е, че душата изпитва нужда от малко тишина, преди да влезе по-нататък в духовния свят и преди да се заеме със своите дейности.

В Следите на душите" (четвърта глава, Възстановяване на духовната енергия") обсьждам различните Видове целебна енергия в зависимост от състоянието на завърналата се душа. Този списък включва три основни категории:

А. Стандартното лечение преди ориентацията. През него преминават повечето души.

Б. Спешно лечение за души, чиято енергия е била увредена от насилствена смърт.

В. Специално лечение в район за възстановяване. Предназначено е за души, които са били силно замърсени през целия си живот.

Искам да подчертая, че клиентът няма да е склонен да съобщава много подробности от районите за възстановяване, ако е живял мъчително. Освен когато чувствам, че това има пряка връзка с днешния им живот, не настоявам за обяснения, понеже той трябва да преживее пълноценно това, за да бъде успешен сеансът. Моята терапевтична философия в

този момент е същата, която описах в Притъпяване на чувствителността към травми".

Може би блокирането на спомени за енергийно възстановяване след предишен живот има нещо общо със защитната амнезия, предизвикана от наставника. В някои редки случаи, когато чувам за сериозно увредени души, тези съобщения са давани от трети лица, които знаят за такива души, или от душа-инструктор по възстановяване. Тежкото премоделиране или преоформяне на енергията на силно замърсен дух може да доведе до това душата никога повече да не се върне на Земята. Ако след предишен живот вашият клиент е преминал процедура на радикално премоделиране, то това събитие бива блокирано като акт на милост. Мисля, че в такива случаи е най-добре да не се натрапваме.

ОРИЕНТАЦИЯ С НАСТАВНИКА

Т ЪЙ КАТО В ПОВЕЧЕТО ВИ СЛУЧАИ ЩЕ ИМА някакъв Вид ориентация с наставника, трябва да осъзнавате различните аспекти на тази основна спирка в духовния свят. Вече говорих за дълбокото благоговение, което хипнотизираният изпитва, когато за пръв път зърва своя наставник. Тези чувства започват да се изразяват с повече думи, когато обектът се отдалечи от дверите заедно с наставника си, за да отидат на мястото, където се осъществява аклиматизацията и прегледът на приключилото прераждане. Мисля, че за ЖМП терапевта ще е полезно да прегледа отново глави пета и осма от Пътят на ду-шите", където разисквам ориентацията и наставниците. Там съм обсъдил неща като духовната обстановка и ролите на старшите и младшите наставници. Тези данни ще важат за много от вашите случаи. Макар нюансите всякога да са различни, ще откриете множество сходства. Например при първоначалния си контакт със своя наставник преданият християнин ще възкликне: О, виждам Исус!". Вариация на това е изявление от рода на: Един ангел е дошъл да ме посрещне".

Някои клиенти с твърди теологически убеждения са склонни да вярват, че сеансът е религиозно, а не духовно преживяване. Така съзнателната привързаност към дадена религиозна доктрина се проявява и под хипноза. Опитвам се да бъда внимателен и да не обидя клиента, затова обикновено казвам: Чудес-

но, но нека се приближим още малко до тази фигура, за да я огледаме по-добре". Скоро клиентът разбира, че това неземно същество е неговият личен учител, който му е бил определен от самото начало, а не велик пророк от някоя от световните религии.

Нищо чудно, че някои хора наричат личните си наставници ангели-хранители. Тези летящи същества нямат криле, но около тях често се образува ореол от ярка бяла светлина, която създава това впечатление. Когато клиентите продължат нататък за ориентация, повечето от тях съобщават, че наставникът е облечен в роба, има глава с ясно различими човешки черти и личат полови характеристики, които субектът не е забелязал досега.

Мястото за ориентация обикновено представлява приятна и позната земна обстановка. Често обектите съобщават, че се намират в градина, където седят на бяла мраморна пейка и разговарят с учителя си. Но ориентацията може да се проведе и в позната стая с маса и столове, на открито или дори сред облаците.

Вече сте прегледали последния живот на клиента и сте осъзнали обстоятелствата около постигнатите и непостигнатите цели. По този начин ще мо-жете да улесните спомените му за аклиматизацията в духовния свят. Ориентацията е място за лечение на ума и там е възможно да научите много за настоящите нагласи и житейски конфликти на клиента, като внимателно действате като трета страна в разговора между обекта и неговия наставник. По-късно ще разгледам начините, по които можете да използвате реалността на духовния свят като лечение за настоящия му живот.

Следва серия от въпроси, които обикновено задавам на клиентите по бреме на ориентация:

1. В разговора с твоя наставник правите ли преглед на целите, които си си поставил за приключи-лия живот, и ако да, колко от тях си постигнал?

2. Във връзка с тези цели можеш ли да ми кажеш кое е било най-голямото постижение и най-дълбокото ти разочарование за изминалия живот?

3. Как оценяваш последните си няколко живота в сравнение с всички останали, които си изживял, по отношение на твоето развитие?

4. Кажи ми как ти е помагал твоят наставник преди, по време на и след твоите прераждания.

5. По време на тази ориентация твоят наставник изказва ли някакво мнение за общото ти развитие?

в. Какви съвети ти се дават на този етап от твоето пътуване?

7. Можеш ли да ми обясниш какви други важни въпроси обсъждате на тази среща?

Това е времето, когато обектът започва да добива по-дълбоки прозрения за себе си, така че е добре да свържете въпросите си със ставащото в настоящия му живот. Ще откриете, че в тази духовна обстановка душите се изказват доста искрено за своите недостатъци. По време на ориентация самокритичността е засилена. Макар че всеки наставник си има свой стил, повечето казват неща от рода на: Не бъди толкова строг със себе си, справи се много добре".

Като човек, изслушал хиляди ръководени от наставници ориентации, мога да ви кажа, че тези духове никога не са строги или властни. Ще останете с усещането, че наставникът изслушва съпричастно

ученика си, понеже вече знае всичко за живота му. Нищо не може да бъде скрито и душата прекрасно знае това. Аз лично вярвам, че наставниците биват прикрепяни към дадена душа, защото те самите имат афинитет към слабостите и силните страни на безсмъртния й характер. Все едно характерът на учителя да е същият като на ученика му и двамата да се борят заедно със задачите.

Любовта на нашите наставници към нас е огромна сила и често онова, което смятаме за интуиция в живота си, всъщност е нашият ръководител, който се опитва да ни каже нещо.

След ЖМП сеанса клиентът често обяснява, че едва сега разбира как някои символични послания, които е получавал в ранните етапи от живота си, са имали за цел да помогнат на личното му осъзнаване и на съсредоточаването в набелязаните цели. Вярно е, че всички наставници са различни. Някои се включват съвсем активно в живота ни и с мисълта си ни помагат да се измъкнем от дупките, в които попадаме, докато други са по-дистанцирани и не ни се притичват на помощ, освен ако не ги повикаме в момент на отчаяние или криза.

Докато клиентът ви разказва колко е разстроен, задето не е изпълнил своите цели в предишния живот, ще съзрете връзката с някои предизвикателства в настоящото му прераждане. На този етап се опитвам по-скоро да събера възможно най-много информация за душата, с която работя, вместо да се задълбавам в подробностите. Установил съм, че ориентацията не е тежьк разпит, а време за отчет и добронамерени съвети. По-задълбоченият анализ, включващ възприятията и поведението на душата в живота, обикновено се извършва по-късно в духовния свят.

По бреме на дългия ЖМП сеанс има периоди, когато настоятелността на въпросите ви е полезна, но ориентацията не е един от тях. Ако не успявате да научите още факти, не забравяйте, че най-доброто време за психотерапия обикновено е, когато отведете субекта пред съвета. Разбира се, не бива да забравяте, че има лични неща от живота на душата, които тя не желае да разкрива. Странно е, но проявите на затвореност от страна на клиента са най-силни по време на ориентацията, отколкото в други моменти от сеанса. С течение на годините стигнах до един извод за този феномен.

Вярно е, че ориентацията е първата вьзможност за душата да поговори насаме със своя учител и му излее всичките си впечатления от последното пре-раждане. Все пак някои души може да не са напълно готови, защото имат нужда да се успокоят. Съществуват и други фактори, които карат клиента да мълчи на този етап. Освен Въпроса за дискретността, според мен тук става дума и за затруднено възприемане на положението.

Тъй като ориентацията е първата й спирка в духовния свят, душата все още усеща връзката си с органичното тяло, което току-що е напуснала. В нея още известно време ще останат някои белези от биологичния темперамент и характер на тялото, въпреки че новопристигналата душа вече е осъзнала безсмъртния си характер. Поради тези фактори спомените на душата от ориентацията може първоначално да всеят още по-голямо объркване в ума на клиента, който ви докладва от съвсем различно биологично състояние, т.е. от настоящото си тяло.

Нужно е известно време, докато се избърши трансформацията и душата отново се пречисти. С течение на сеанса ще забележите, че реалността на духовния

свят става все по буквална и подробна за обекта. Ако не притискате клиента на този етап, по-късно, когато той започне да се вижда напълно като духовно същество, търпението ви ще бъде възнаградено.

Тъй като ориентацията е замислена като преглед за завърналата се душа, често този период й се струва твърде кратък. Доста от клиентите съобщават, че не си спомнят всички подробности за последната си ориентация и може би не трябва да помнят въпросното преживяване в сегашното си тяло. Причините са много, но по принцип клиентът няма да има нищо против, ако го поведете към следващата му спирка, след като сведенията от ориентацията пресъхнат. В подходящия момент питам:

Време ли е да тръгнеш към следващата спирка?

Ако не получа задоволителен отговор, може да стана по-конкретен:

Мислиш ли, че е време да отидеш при приятелите си?

И обикновено отговорът е да".

Като хипнотизатори, ние до голяма степен контролираме темпото и разположението на събитията в сеанса. Всъщност обектът несъзнателно търси указанията ни. Трябва обаче да ви предупредя, че клиентите ви ще имат предпочитание към някои образи. По терапевтични причини може да усетя, че в някой момент от сеанса трябва да попитам:

В интерес на душевното ти благополучие, има ли някое място в духовния свят, което е особено добро за теб и искаш да се пренесем там сега?

Тук клиентът може да се съгласи или да не се съгласи с предложението би.

Може да смятате, че определени духовни сцени са подходящи за вьвеждане в момента, но това не означава, че обектът ще е на същото мнение. Понякога той иска да посети други места в духовния свят, преди да отиде там, където му внушавате. Освен това някои обекти ще визуализират духовни сцени, различни от тези на останалите ви клиенти. Винаги използвайте собствения компас на клиента, стига да не е увреден. Хипнотизираният може да иска да посети места, които имат пряко отношение към днешните му нужди, затова той трябва да ви води, а не обратното. Ако срещнете съпротива в даден момент от духовната регресия, можете просто да попитате:

Има ли още неща, които искаш да огледаш сега, или си готов да тръгнем към друго място?

Винаги бъдете гъвкави в плановете си, докато насърчавате обратната връзка с клиента. Бъдете готови за дълги паузи, докато обектът асимилира видяното. Смятам, че хората получават много духовна информация, която не разкриващ словесно. Полагайте усилия в тази насока, но най-после трябва да приемете и тези празнини. Те ще са най-показателни на записа. ЖМП сеансът е не нещо друго, а партньорство между клиент и терапевт. Колкото повече работите, толкова по-силно ще усещате духовното ръководство, което ви насочва към най-добрия курс на действие.

ЧАСТ ПЕТА

ЖИВОТЪТ МЕЖДУ ПРЕРАЖААНИЯТА

ВРЪЩАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ КЪМ

ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ГРУПИ

ЗА ПОВЕЧЕТО ЗАВЪРНАЛИ СЕ ДУШИ ТАЗИ последна спирка е особено приятна. Хипнозата дава възможност на клиента да посети духовните си другари, които са му особено близки. Синхронът в ЖМП винаги е важен. Клиентът може в някой етап от сеанса да поиска да осъществи контакт с определена душа. Когато новопристигналата душа зърне приятелите си, които са събрани в нещо като група, наставниците често се оттеглят. Все още кръжат наблизо, но повечето хора съобщават, че продължават сами дори в последните етапи от това пътуване. Независимо от това, душите никога не изказват тревога, задето са били изоставени от наставниците си. През последните етапи от пътуването трябва да бъдете подготвени за най-разнообразни съобщения от клиентите. Някои описват красиви поля и селски пейзажи, където ги чакат техните другари. Други виждат постройки, например храмове, библиотеки или училищни сгради. Преходът към тези места е различен при всеки след всеки живот. В Пътуване на душите", шеста глава (Преход"), описвам спомените на души, които съобщават, че пътуват към големи оживени центрове, преди да се пренесат в тихи зони, където в далечината виждат прозрачни балони с групите души.

В Следите на душите" (пета глава, Системи от духовни групи") писах за едно често срещано сред клиентите видение голяма зала за отдих, пълна с духовни групи, една от които е на завръщащата се душа. Дал съм и описания на тази зала за срещи и вторичните групи, включващи понякога до хиляда души. Но главната група на клиента наброява между десет и двадесет души (фигура 1, дадена и тук в приложение).

Защо някои клиенти при пристигането си откриват своите сродни души на открито, а други в сгради? Защо някои заварват множество духовни групи да общуват в голяма зала, а други биват посрещани само от неколцина приятели? Това не е нещо, което можем да знаем със сигурност, но с годините съм направил някои изводи. Логично е да се приеме, че онова, което душата заварва в духовния свят, зависи от момента на пристигането и. Знам със сигурност, че някои души виждат различни сцени при пристигането си след всеки свой минал живот. .

Но това може да има символично отношение към току-що приключилия живот. Нищо чудно сцените, които заварва душата, да са свързани с временната личност, която е придобила през последното си прераждане. Въпросът, който трябва да си зададете, е какво е най-необходимо на тази душа, за да се интегрира обратно в духовния свят. Терапевтът трябва да има предвид както личността, така и историята на всеки клиент. От значение са и сегашните му вярвания, защото те може да влияят върху неговите видения. Не бива да се забравя и нивото на развитие на душата.

Когато разглеждам символиката на някои сцени, личи как току-що прекосилата душа свързва земните си преживявания с духовните срещи, които й се струват познати. Вярвам, че метафоричните сравнения, в които една идея или картина има определено значение, може да са режисирани и от наставниците, когато умът се опитва да даде интерпретации на духовните образи, той може да създаде метафори, които да свържат информацията с физическата реалност. Независимо каква е обстановката при пристигането, винаги вземайте предвид каква функция изпълнява тази сцена за душата. Ето някои примери:

А. Градините символизират сигурност и спокойствие, съчетани с внимателни съвети от страна на наставника.

Б. Храмовете (включително обществените зали) са места за духовно общуване с другите.

В. Училищата и класните стаи символизират уроците и учителите на духовната група.

Г. Библиотеките са тихи места, предназначени за лично усъвършенстване и размисъл.

Д. Балоните на духовните групи са местата, които завърналата се душа свързва със сигурността на дома и общуването с най-близките.

Рано или късно, но най-често след ориентацията, ще настъпи подходящият момент, в който да отведете клиента си на мястото, където ще може да се види със своите другари. Понякога той сам ви пренася там, друг път се налага да го попитате:

Не е ли вече време да отидеш при приятелите си?

Обикновено в описанията на клиента за духовната група ще чуете за някакво по-голямо място сред друго, където се събират другарите му. Тази зона (не залата за отдих) се счита за нещо като духовно убежище. Особено при по-младите души то е с прозрачно ограждение, което ги отделя от останалите групи.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СРОДНИТЕ ДУШИ

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИМ С РАЗПОЗНАВАНЕТО на душите в групата, би било добре да споменем трите главни категории души в нашия безсмъртен живот:

А. Глвни сродни души: Често, но не винаги, тази душа е партньор, с когото имаме дълбоки връзки, например брак. Тази душа може да ни бъде и брат, сестра, най-добър приятел и дори в някои редки случаи родител.

Б. Души-другари: Това са души от групата, които съставляват нашето духовно семейство. В психодрамата на материалния живот те са ни братя, сестри, деца или добри приятели.

В. Свързани души: Това са всички души, които съставляват вторичните групи, скупчени около главната. Често в преражданията са наши родители или главни фигури в нашия живот, за да ни предадат някои кармични уроци. Но най-често са ни познати, които са свързани с нас по някаква причина. Все пак много от душите в близките групи са ни непознати както в живота, така и в духовния свят.

В тези три общи категории се срещат и големи разлики. Например напълно вьзможно е клиентът да има само кратка връзка с дадена душа в живота, коя-

то иначе да му е другар в духовния свят, а не просто свързана душа. Причината за това може да е кармична последица от минало прераждане.

Докато приближавате обекта към мястото, където той вижда светлите енергийни форми на събраните души, неговите отговори често са пресекли-ви. Когато говорех за ритъма, споменах колко важно е да напредвате бавно в някои периоди от сеанса. Разпознаването на душите е един от интервалите, когато трябва да оставяте на клиента достатъчно време, за да отговаря на въпросите ви. Когато обектът ми каже: То е доста далеч и не различавам ясно какво става," моят отговор обикновено е:

Чудесно се справяш; не бързай, просто се приближи. Бъди търпелив и скоро ще видиш всичко.

Докато се приближава, клиентът може да каже нещо от рода на: Виждам група светещи точици". Тези Визуализации наподобяват онова, което са видели по време на прекосяването. Обикновено откликвам с три основни въпроса:

1. Кажи ми какво правят.

Стандартният отговор е: Мисля, че ме чакат". Следващият ми въпрос вече изисква по-внимателно вглеждане:

2. Как са се подредили?

Ако клиентът не отговори или не е сигурен, му давам няколко варианта:

3. Как се движат светлинките поединично, по двойки или на по-големи групи?

Приближаването на обектите до духовните им групи е описано и в Следите на душите" (пета глава). Там са дадени две от най-често срещаните раз-положения на духовните групи (фигури 2 и 3 в приложението). Това са: а) ромбовидно и б) полукръг. Забележете положението на завърналата се душа по отношение на нейния наставник на тези илюстрации той е зад нея. Както вече споменах, в повечето случаи наставниците на вашите клиенти няма да се движат плътно до тях. През цялата фаза на завръщането на душата в групата й нейният учител е тактично отдалечен.

Душите като че ли не изпитват нужда да общуват със своите наставници в тази фаза. В етапа на разпознаването, когато се приближи към своята група, клиентът в повечето случаи усеща съвсем смътно присъствието на наставника. Но ще имате и обекти, при които това усещане ще е съвсем отчетливо. Те обикновено отбелязват: Една от светлините е по-ярка и е с цвят, различен от другите".

Мисля, че тук ще е добре да дам пример с моята часовникова техника, която ми върши добра работа при разпознаване на членовете на групата. В този случай името на клиентката е Сюзън. Тя се визуализира като завърнала се душа, която току-що се е натъкнала на полукръг от светлини, за които знае, че са нейни приятели.

Д-р Н.: Докато се приближаваш към светлинките на твоите приятели, искам да ми кажеш как са се

подредили. В редица, кръг, полукръг или безредна купчинка?

Сюзън: Аа... в нещо като полукръг.

Д-р Н.: Добре, а сега преброй светлинките. Не е нужно да бързаш, просто ги преброй и ми кажи колко са.

СЬзън: (прави пауза) Ами... да... девет.

Д-р Н.: При приближаването си към тях къде заставаш в средата, отляво или отдясно на тези девет светлинки?

СЬзън: (по-уверено) В средата.

Д-р Н.: Добре, а сега ми помогни, като си представиш, че Всички тези души са разположени около теб като числата на часовник. Ти си в средата, където са монтирани стрелките. Така светлинката срещу теб е дванадесет часът, отляво е девет, а отдясно е три. Ако с приближаването ти някоя светлинка застане зад теб, тя ще бъде шест часът. Останалите ти приятели могат да бъдат разположени навсякъде между тях. Разбра ли?

СЬзън: Да.

Д-р Н.: Добре. Сега ми кажи от коя позиция на циферблата се приближава към теб първата душа.

СЬзън: О... отпред. От дванадесет часа.

Д-р Н.: Мъжка или женска фигура е това?

СЬзън: Мъжка.

Д-р Н.: Кой е той В живота, който току-що си напуснала?

СЬзън: Съпругът ми Джим.

(Забележка: Ако това е емоционална среща, ще спра за малко, за да дам на клиента време да прегърне тази душа и да ми каже само онова, което иска, за общуването между тях.)

Д-р Н.: А кой е той в днешния ти живот?

СЬзън: Господи! Това е съпругът ми Бил.

Д-р Н.: Как е безсмъртното духовно име на Бил?

СЬзън: Ша... А!... Шамо...

Д-р Н.: А твоето безсмъртно име? Как те нарича Шамо?

(Забележка: Може вече да сте попитали клиента за духовното му име, но ако не сте го направили или не сте получили отговор, сега е подходящият момент да научите името му.)

СЬзън: Лайла... Казвам се Лайла.

Д-р Н.: Добре, Лайла, в какъв цвят виждаш Шамо?

СЬзън: Ммм... жълт и бял.

Д-р Н.: Ако сега стоях на мястото на Шамо и държах срещу теб голямо огледало, какви цветове щяха да се отразят в него?

СЬзън: Същите.

РАЗЛИЧАВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ДУШИТЕ

МОЖЕХ ПРОСТО ДА ПОПИТАМ СЮЗЪН: А ти какви цветове излъчваш?" Все пак съм открил, че картинният подход, при който душата вижда себе си символично отразена в огледало, дава много по-обективни отговори. Освен това, тъй като клиентът визуализира някаква групова конфигурация с много цветове, той трябва да ви я опише, за да можете да я начертаете в бележките си. Обикновено обектът вижда душите около себе си разположе&