Бъди господар на живота си

Д-р Уейн Дайър

 

На Сюзан Елизабет Дайър

Пред теб мога да мисля на глас.

ПРЕДИСЛОВИЕ

от Сюзан Дайър

Повечето неща в тази книга са свързани с моето собствено развитие като зрял човек, който взема решения и притежава действена нагласа.

Като преподавател и съветник на хора с увреден слух съм работила с много младежи, страдащи по-тежко от липсата на увереност, отколкото от физическия си недъг. С тях често говорим за това колко е важно човек да усеща, че владее" себе си, преди да може да овладее определена ситуация. Постепенно учениците ми пристъпват към нелеката задача сами да поемат рискове -като се започне от чисто практически действия, например да поръчват сами в ресторанта, вместо да чакат спътниците им, които могат да чуват, да го правят вместо тях, и се стигне до сложни психологически явления като решението на една ученичка от гимназията да се запише в подготвителен клас за колеж и по този начин първа в семейството си да се насочи към академичните върхове. Предизвикателството е голямо, но нейната увереност в себе си също не е малка. Много от хората с нормални способности сами се превръщат в духовни инвалиди, като стават жертви на убежденията си. Търсейки сигурност, ние сами си поставяме граници и въобще не осъзнаваме колко лесно другите могат да ни ограничат още повече, използвайки несъвършенствата ни против нас. Един пример от собствения ми живот е начинът, по който преодолях алергиите.

Вече като възрастен човек, да робувам на алергиите си за мен означаваше да отстоявам образа си, формиран в детството, на деликатно създание", който ми бе осигурил много внимание в семейството. Навременното подсмърчане ме е спасявало и от много рисковани ситуации, като спортуване на открито (трева, дървета, цветен прашец), за които се чувствах физически неподготвена, от срещи на оживени празненства, където алергичната ми реакция към тютюневия дим беше всъщност пристъп на стеснителност. Алергологът ми нито веднъж не отдели време да провери психологическия аспект на оплакванията ми. Достатъчно му беше да ходя при него веднъж седмично.

След като започнах да осъзнавам, че да бъда независима означава да не бъда деликатна и да не ставам жертва на собствените си страхове от неуспех в общуването, това сложи край на инжекциите и постави началото на спортуването на открито и на много нови приятелства.

Всеки ден срещам предизвикателства. Делничните примери включват чести сблъсъци с управите на държавните училища, за да бъдат възможно най-добре устроени моите ученици с увреден слух, с търговци, които пренебрегват правилата на доброто обслужване, с роднини, които очакват от мен нещо различно от онова, което аз изисквам от себе си, и най-после - предизвикателството да се изправя срещу това,което съм, за да стана това, което искам да бъда.

Тази книга е посветена на мен и много от примерите се отнасят за мен. всички послания в нея са предназначени за мен - и за вас също! Четете, оползотворете я, насладете й се!

ВЪВЕДЕНИЕ

Философията на човека, който не желае да бъде жертва

Едно момченце се прибрало от училище и попитало майка си: Мамо, какво означава мътител на вреда?

Майката била смаяна и попитала откъде му е дошъл наум този въпрос.

Малкият Томи отвърнал: Чух учителя да казва на директора, че аз съм мътител на вреда в класа".

Майката на Томи се обадила в училището и поискала обяснение. Директорът се разсмял: Не, не, учителят на Томи ми каза, че той е смутител на реда в класа."

Тази книга е написана за хората, които искат изцяло да ръководят живота си, включително и за белите врани", бунтарите и мътителите на вреда в този свят. Тя е за онези, които не правят всичко автоматично според плановете на другите.

За да живеете живота си както вие искате, трябва да бъдете в известен смисъл бунтари. Да бъдете готови да отстоявате позициите си. Трябва донякъде да притеснявате онези, които имат голям интерес да контролират поведението ви. И ако наистина го искате, ще видите, че да бъдете самите себе си, да не оставяте другите да мислят вместо вас, е радостен и осигуряващ реализацията ви начин на живот, който си струва усилията.

Няма нужда да сте революционер, просто бъдете човешко същество, което казва на света и на всички: Аз ще бъда себе си и ще се боря с всеки, който се опита да ме спре."

В една популярна песен се пее:

Животът е красив...

щом аз държа юздите.

Изпусна ли ги пак,

ще съм голям глупак..."

Тази книга е за това как да не изпускате юздите на живота си. Тя е предназначена за онези хора, които решително се противопоставят на опитите на другите да ги манипулират и искат да ги пресекат. За онези, които повече от всичко искат да се чувстват свободни. И особено за онези, които притежават дух на странници и жадуват да вървят по земята без чувството, че някой ги ограничава.

Много хора са по-доволни да ги командват, вместо да контролират сами живота си. Ако нямате нищо против други да ви дърпат конците, тази книга не е за вас. Тя е наръчник на промяната - как да направите така, че да преобразите живота си. в нея се излагат някои доста спорни и смели идеи.

Мнозина ще сметнат тези възгледи за неконструктивни и ще ме обвинят, че насърчавам хората да се бунтуват и да се отнасят с презрение към установените норми. Не се стеснявам да го твърдя, убеден съм, че човек трябва често да бъде настойчив, дори свадлив, за да не позволи да го третират като жертва.

Да, наистина смятам, че често трябва да бъдете неразумни, непокорни" спрямо хората, които ви манипулират. Иначе ще ви превърнат в жертва, а светът е пълен с хора, които много ще се радват, ако се държите така, както на тях им е най-удобно.

Пред вас се открива една особена свобода, ако сте готови да поемете риска, свързан с извоюването й -свободата да направлявате живота си, във всичко сами да правите своя избор. Особено важно е да разберете, че човек има правото да решава как да живее живота си и докато осъществяването на това негово право не нарушава равностойните права на другите, хората ми институциите, които го оспорват, трябва да се приемат за манипулатори. Тази книга е за всички, които смятат, че личният им живот е прекалено подвластен на сили, над които те, от своя страна, нямат почти никаква власт.

Животът на всеки човек е единствен и неповторим, отделен от всеки друг по отношение на жизнения опит. Никой друг не може да живее вашия живот, да чувства, каквото вие чувствате, да влезе в тялото ви и да види света през вашите очи. Това е единственият живот, който имате, и той е прекалено ценен, за да позволявате на други да се възползват от него както си поискат. Съвсем логично е вие да определяте как ще живеете и този начин на живот би трябвало да ви донесе радостта и удовлетворението да дърпате сами юздите", вместо болката и нещастието да ви поставят в ролята на жертва. Тази книга е предназначена да помогне на всеки читател да придобие пълна власт над живота си.

Практически всеки човек, в определено отношение, е подчинен на други хора - това положение е неприятно и не си струва да държим на него, още по-малко да го стимулираме, както мнозина подсъзнателно правят. Повечето хора знаят много добре какво е да бъдеш използван, манипулиран и тласкан против волята си към някакво победеше или убеждения. Проблемът с манипулирането е толкова изострен и всеобщ, че вестниците навсякъде отделят цели колони и страници в помощ на потърпевшите. Открити линии", горещи линии" и други такива обществени услуги" подкрепят опитите да се осъществят пробиви срещу бюрократщината, с която са свързани толкова много манипулации. И вече има резултати. Предавания на местни телевизионни станции наемат адвокати и защитници на правата на потребителите, които да свършат част от черната работа. Правителството е изградило защитни организации, а много общини имат структури, които се опитват да се борят срещу по-локализираните форми на манипулиране.

Но макар всичко това да е похвално и ценно, все пак то само се докосва до повърхността на процеса на манипулирането и е до голяма степен безрезултатно, защото ударението се поставя върху вината на манипулаторите или върху необходимостта някой да защити жертвата. Но се пропуска най-важното - че хората са третирани като жертви именно защото очакват да ги манипулират и когато това стане, не се изненадват.

Почти невъзможно е да бъдат манипулирани хора, които не очакват да бъдат манипулирани и са готови да се противопоставят на всеки, който се опита по някакъв начин да ги подчини на волята си. Проблемът с манипулирането е у вас, а не у онези хора, които са се научили да ви дърпат конците или юздите. Тази книга поставя в центъра на вниманието вас, човека, който трябва да се противопостави, вместо да разчита на друг да го стори. Написана е с една единствена цел - да бъде полезна на читателя. казах си: Няма да включа нищо, което не може да се използва." Описал съм истински истории, за да ви дам по-конкретна представа как да избягвате многобройните клопки, в които ми се иска да не попадате, и някои много конкретни стратегии и техники, които ще ви помогнат да преодолеете дълбоко вкоренените си навици на жертва. На няколко места има въпросници, които ще ви позволят да оцените сами поведението си на жертва, а книгата завършва с тест от 100 въпроса, към който можете да се отнасяте за справка и за да направлявате напредъка си.

Всички глави, след уводната, са организирани около някакъв основен принцип или съвет - как да не позволявате да ви манипулират. всяка от тях съдържа насоки как да предотвратите манипулациите, примери как манипулаторите навсякъде по света се стремят да попречат на хората да използват тези насоки, както и специални примери и тактики, с които да си помогнете сами.

По този начин всяка глава ви показва конкретни стъпки, с чиято помощ ще следвате свой собствен модел на поведеше на човек, недопускащ да бъде манипулиран.

Вярвам, че ще спечелите много от прочитането на тази книга. Но ако смятате, че тя ще ви даде свобода, значи вече сте станали жертва на собствените си илюзии, още преди да сте започнали да я четете. вие и само вие трябва да решите дали да последвате съветите и да ги превърнете в конструктивно поведение, насочено към себеосъществяване.

Помолих една добра приятелка и много талантлива поетеса да напише специално стихотворение за манипулирането, разгледано в аспекта на тази книга. Гейл Спениър Ролингс стегнато обобщава посланието против манипулирането в Дърпай сам конците на живота си"

Дърпай сам конците на живота си

Невидимо сме свързани

със страховете си -

марионетки

и кукловоди,

жертви на собствените си

очаквания.

копринени нишки дърпат

ръцете и нозете ни -

да пляскат и да се мятат.

Танцуваме в такта

на страховете си

със свити сърца

деца, които се крият и се преструват

под скалата,

зад дървото,

някъде, навсякъде,

извън нашата власт.

Дърпай сам

конците на живота си,

раздвижи тялото си

в неговия ритъм

даже скъсай конците

протегни ръка

към неизвестното,

тръгни в тъмното,

разтвори ръце

да прегърнеш въздуха -

превърни ги в крила,

които те издигат нагоре.

Гейл Спениър Ролингс

Думите на Гейл разкриват красотата на свободата. желая ви да се научите да откривате за себе си здравето и щастието и да изживеете прекрасното усещане за извисяване.

Обявете, че сте човек, които не позволява да го превръщат в жертва.

И както е показал досегашният опит, човечеството е по-склонно да страда дотогава, докато злините са все още поносими, вместо да ги изправя, унищожавайки системата, на която е привикнало"

Декларация на независимостта, 4 юли 1776 г.

 

1.

Обявете, че сте човек, който не позволява да го превръщат в жертва

 

Няма роб, свикнал" с робството.

НЕ ТРЯБвА НИкОГА ПОвЕЧЕ да бъдете жертва. Никога! Но за тази цел е необходимо безпощадно да анализирате себе си, да се научите да разпознавате многобройните ситуации, в които други ви дърпат конците.

Съпротивата срещу манипулацията е нещо много повече от простото запаметяване на няколко техники за отстояване на позициите и поемането на някой и друг риск, когато определени хора се съюзят, за да манипулират или контролират поведението ви. Сигурно вече сте забелязали, че Земята очевидно е планета, на която практически всички човешки същества редовно правят опити да се контролират помежду си. И са си създали уникални институции, които са се усъвършенствали в това отношение. Но ако сте от хората, които са управлявани против волята и разума им, значи сте в положението на жертва.

Напълно е възможно да избягвате манипулаторските капани в живота, без да се налага сами да прибягвате до манипулиране. За целта трябва отново точно да определите какво искате за себе си по време на краткия си престой на тази планета. Бих ви препоръчал като начало да престанете да очаквате да бъдете жертва и да обърнете сериозно внимание на поведението си в ролята на жертва.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ЖЕРТВА?

Жжертва сте винаги, когато се окаже, че не контролирате живота си. ключовата дума тук е КОНТРОЛ. Ако вие не дърпате конците, значи някой или нещо ви манипулира. Манипулацията може да има безброй различни форми.

В смисъла, в който я употребяваме тук, думата жертва" не означава преди всичко" човек, срещу когото се извършва престъпно посегателство. Защото ако по силата на навика се отказвате от контрола над емоциите и поведението си във всекидневния живот, е възможно да бъдете ограбени или измамени по начин, нанасящ много по-големи поражения.

Жертви са преди всичко хората, които живеят според предписанията на другите. Те правят неща, които не им се иска да правят, или са манипулирани да извършват действия, свързани с ненужни лични жертви, които пораждат скритото им негодувание. Да ви поставят в положение на жертва в смисъла, в който използвам думата в тази книга, означава да ви ръководят и контролират външни сили, и макар те да са безспорно вездесъщи в нашата културна среда, РЯДКО Е ВЪЗМОЖНО ДА ВИ МАНИПУЛИРАТ, АКО САМИ НЕ ГО ПОЗВОЛИТЕ. Да, в делничния си живот хората сами превръщат себе си в жертви по много различни начини.

Жертвите винаги действат от позицията на слабостта. Те се оставят да ги командват и да им нареждат, защото често им се струва, че не са достатъчно умни или достатъчно силни, за да поемат отговорността за живота си. Затова поверяват конците" на някой по-умен" и по-силен", вместо да поемат рисковете на самоутвърждаването.

Жертва сте, когато животът ви не работи за вас. Ако действате саморазрушително, ако се чувствате нещастни, без настроение, наскърбени, тревожни, ако се страхувате да бъдете себе си или сте в друго подобно състояние, което ви сковава, ако не действате за себеутвърждаването си, ако ви манипулират външни сили, значи сте жертва, а според мен, никога не си струва човек да защитава положението да бъде жертва на самия себе си. Ако сте съгласни с това, ще попитате: какво значи да се освободя от манипулирането? какво означава да съм свободен?

КАКВО Е СВОБОДАТА?

Никой не получава свобода наготово. Трябва да я постигнете сами. Ако някой ви я поднесе на тепсия, това въобще не е свобода, а подаяние от благодетел, който неизбежно ще поиска да си платите.

Свободата означава нищо да не ви пречи да ръководите живота си, както пожелаете. всичко друго е форма на робство. Ако не можете да бъдете напълно свободни в избора си, ако не можете да живеете така, както вие искате, да правите каквото ви харесва с тялото си (при условие, че удоволствието ви не нарушава нечия чужда свобода), значи не притежавате властта, за която говоря, и по същество сте манипулирани. Да бъдете свободни не означава да отхвърляте отговорността си към скъпите ви хора и към ближния. всъщност, тук се включва и свободата да направите избора да поемете отговорност. Но никъде не е казано, че трябва да бъдете нещо, което другите искат да бъдете, ако желанията им са в противоречие с онова, което вие искате за себе си. Можете да бъдете отговорни и свободни едновременно. Повечето хора, които се опитват да ви убедят, че не можете, които ще нарекат стремежа ви към свободата егоизъм", в действителност имат някаква власт над живота ви и се борят срещу заплахата да им отнемете тази власт, която сами сте им предоставиш. Ако ви накарат да се чувствате егоисти, значи са ви накарали да се чувствате виновни и пак са ви подчинили.

Дребният философ Епиктет пише в своите Размисли": Не е свободен човекът, който не е господар на себе си".

Прочетете внимателно цитата. Според това определение, ако не сте господари на себе си, значи не сте свободни. За да бъдете свободни не е необходимо да притежавате свръхголямо могъщество и да пречите на другите да бъдат свободни, нито да ги плашите, нито да ги принуждавате да ви се подчиняват, за да докажете върховенството си.

Най-свободните хора на света са онези, които имат чувство за вътрешен мир. Те просто отказват да се подчиняват на чуждите капризи и ръководят живота си с мълчалива ефективност. Те не робуват на дефинирани роли, в които трябва да се държат по определен начин, защото са родители, служители, данъкоплатци, граждани или просто възрастни, радват се на свободата да дишат какъвто въздух поискат, където си поискат, без да се тревожат какво мислят другите за избора им. Те са хора с чувство за отговорност, но не са роби на егоистичните разбирания на другите за това какво е отговорност.

Свободата е нещо, което трябва да отстоявате. Четейки тази книга ще осъзнаете, че това, което на пръв поглед изглежда безсмислена дребна манипулация, всъщност е опит конците на живота ви да бъдат поети от чужди ръце и да ви поведат в посока, която ще сложи край на свободата ви, макар и незабележимо и за кратко.

Ще пожелаете да бъдете свободни, когато започнете да развивате в себе си цялостна система от разбирания и поведение, които не допускат манипулации, в нито един момент от живота ви. Освобождението ще замести навика да робувате на обстоятелствата, ако следвате поведение, отстояващо свободата ви.

Може би най-добрият начин да постигнете свобода в живота си е като не забравяте следното правило: Никога не разчитайте ИЗЦЯЛО на друг човек, освен на себе си, когато става въпрос за собствения ви живот. Или, както се изразява Емерсън в Самоувереността": Никой освен вас не може да ви осигури душевен мир."

Много години съм работил с клиенти и често съм чувал оплаквания: Но тя ми обеща, че ще го направи, а ме подведе. Знам, че не трябваше да разчитам той да свърши това, особено след като за него то не значи нищо, а за мен - всичко." Пак ме разочароваха. Ще си взема ли някога поука?" Така горчиво се оплакват хората, които са позволили на други да ги манипулират по един или друг начин и, следователно, да злоупотребят със свободата им.

Всичко казано за свободата не означава, че трябва по какъвто и да е начин да се изолирате от другите. Напротив, най-често хората, които не се поддават на манипулации, обичат компанията и забавленията. Те са ведри и общителни и на тях може най-много да се разчита именно защото не позволяват манипулатори да командват живота им. Не изпитват нужда да бъдат груби и свадливи, защото са се научили да се чувстват естествено точно така: Това е моят живот. Изживявам го аз самият, а времето ми на тази земя е твърде ограничено. Не мога да бъда ничия собственост. Трябва да съм винаги нащрек някой да не ми отнеме правото да бъда себе си. Ако ме обичаш, обичай ме заради това, което съм, не за това, което ти искаш да бъда."

Но как можете да извлечете такава здравословна свобода" от едно минало, подплатено с навика да бъдете манипулирани, изграден от манипулаторските тенденции на обществото и традициите ни?

 

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИТЕ ОТ НАВИЦИТЕ НА ЖЕРТВА

В детството си често сте били манипулирани просто поради положението на децата в семейството. Постоянно са ви дърпали конците и вие сте недоволствали тихичко, но същевременно сте били наясно, че нищо не можете да направите, за да придобиете власт над живота си. Знаели сте, че не можете да се издържате сами и че ако не действате според плановете на възрастните за живота ви, остават ви малко приемливи алтернативи. Достатъчно е било да избягате от къщи за двадесет минути, за да видите колко сте безпомощни сами. Затова сте се подчинявали и сте се учили да приемате действителността такава, каквато е. всъщност, да оставите другите да ви казват какво да правите е било разумно решение, защото не сте били в състояние да осъществите фантазиите" си. И макар че сте се борили за известна независимост, често сте били доволни, че другите мислят вместо вас и направляват живота ви.

В зряла възраст може би все още носите в себе си остатъчни навици от детството, които някога наистина са били разумни, но сега ви превръщат в лесна жертва. Може би ви тероризира някой голям човек", а вие така сте свикнали да премълчавате, че все още допускате това, просто по навик.

Да се измъкнете от капана на манипулациите означава преди всичко да си изработите нови навици. Здравословните навици се усвояват по същия начин като и нездравословните - чрез практическото им използване, след като вече сте наясно какво ще практикувате.

Макар че не е нужно задължително във всичко, което правите, винаги да става както вие искате, можете поне да се стремите да не се разстройвате, сковавате и отдавате на тревоги за всичко, което се случва в живота ви. Ако решите да прогоните вътрешните си притеснения, вие премахвате един от основните навици на жертва, който човек винаги сам си налага.

Премахването на капаните, които ви поставят в ролята на жертва, където ви държат уловени и ви контролират, или където сте недоволни от резултатите от решенията си, става с помощта на програма от четири стъпки: (1) Научете се да преценявате жизнените ситуации. (2) Не очаквайте да бъдете поставени в ролята на жертва и си създайте нагласа да не допускате това. (3) Осъзнайте основните форми на манипулиране, на които сте подложени в живота си и в своята среда. (4) Съставете си набор от принципи, с чиято помощ ще си изградите житейска философия, основана на непоклатимото убеждение, че няма да се оставите да бъдете жертва. в тази уводна глава първите три стъпки се разглеждат накратко. Останалите глави са посветени на четвъртата. Те съдържат подходящи насоки за укрепване на новата ви позиция на човек, който не позволява да бъде манипулиран.

КАК ДА ПРЕЦЕНЯВАТЕ СИТУАЦИИТЕ

Оценяването на всяка потенциално манипулативна ситуация, преди да решите как да постъпите, е от ключово значение за това да не позволите да ви превръщат в жертва. винаги, когато осъществявате някакъв социален контакт, дръжте си очите отворени, за да не ви изиграят още преди да се е задействала възможната драма или манипулация.

Да преценявате ситуацията означава да бъдете бдителни и да развиете в себе си особен вид прозорливост, който естествено да ви предпазва от възможността да бъдете потърпевши. Означава да прецените нуждите на хората, с които си имате работа, и да предположите каква линия на поведение ще е най-подходяща за постигането на собствените ви цели - една от тях трябва да бъде да се разбирате добре с всички, които са готови да уважават позициите ви. Преди да влезете в разговор или да отидете при някого в определена ситуация, където не е изключено да се озовете в ролята на жертва, предвидете възможните манипулативни поведения, с които може да се сблъскате. Ефективната преценка е решаваща, ако трябва да избягвате обстоятелствата, тласкащи ви към действия, които ви вредят.

Ето един пример. Джордж иска да върне дефектно бельо в универсалния магазин. Той преценява продавача и го намира навъсен и изтормозен. Джордж иска само да си получи парите обратно, без да влиза в неприятен сблъсък с уморен или ядосан продавач. Знае, че след като вече е имал неприятен, или още по-лошо, безрезултатен спор с него, много по-трудно ще му бъде да убеди управителя, защото той няма да иска да направи обратното на онова, което е казал продавачът, на когото именно това е работата - да прилага неотстъпно политиката на магазина да не приема обратно продадена стока. От своя страна, продавачът сам по себе си също може би е в положението на жертва, тъй като единственото, което прави, е да отстоява политиката на компанията, защото тя му плаща, за да я подкрепя.

Затова Джордж просто отива направо при управителя, чиято работа е да прави изключения от правилото, ако това наистина се налага. Може накрая да се стигне дотам да повиши глас и да попита дали политиката на магазина е да прави от клиентите си жертви, но ако си изиграе добре картите, най-вероятно ще си получи обратно парите и въобще няма да му се наложи да прибягва до грубо поведение.

В последната глава на тази книга се разглеждат много типични делнични ситуации като тази и се представят два подхода към тях - на човека, който позволява да бъде жертва, и на онзи, който не позволява.

Да преценявате ситуацията означава не само да си държите очите отворени, но и да имате набор от планове и усърдно да ги изпълнявате. Ако План А се провали, трябва да можете безстрастно да преминете към План Б, План в и т.н. в горния случай, ако управителят откаже да съдейства за връщането на парите на Джордж, той може да премине към План Б, който би могъл да включва разговор със собственика, или написване на писмо до управителното тяло, или повишаване на глас (без да се оставя гневът да му попречи). Може да се направи на ужасно ядосан, да се разкрещи, да разиграе нервна криза насред магазина, да умолява и какво ли не още.

Какъвто и да е планът ви, никога не залагайте самоуважението си, като го обвързвате с крайния успех или неуспех. Просто, когато е необходимо, сменете подхода, без да се ангажирате емоционално. Целта на Джордж е само да си получи парите обратно. вашата може да е да си получите билетите, или да ви приготвят пържолата както вие я искате. каквато и да е целта ви, тя е просто нещо, което искате да постигнете и дали в един конкретен случай ще успеете или ще се провалите не е белег за вашата стойност или щастие като човек.

Преценяването на ситуациите ще бъде по-лесно, ако внимавате сами да не използвате, мислено или на глас, думи и изрази, които почти винаги сочат, че си просите да ви манипулират. Ето някои по-често срещани такива изрази, които ще трябва да замените с по-подходящи, ако сериозно възнамерявате да напуснете редиците на жертвите.

Знам, че ще загубя. Подобна настройка почти винаги ви гарантира място в нечий списък на подходящи жертви. Ако решите да вярвате, че ще спечелите" това, което заслужавате, ще се отнасяте с непоносимост към мисълта за загуба.

  Разстройвам се винаги,  когато трябва да вляза в конфликт с някого. Ако очаквате да се разстройвате, рядко ще оставате излъгани. Сменете тази мисъл с: Няма да позволя никому да ме разстрои и аз самият няма да се разстройвам."

  Малкият човек никога няма шанс.   вие не сте малък човек, освен ако не повярвате, че е така. Този начин на мислене показва, че сте се поставили в ролята на губещия срещу човека, когото си представяте като голям. Подхождайте към всяка ситуация с очакването да постигнете целите си.

  Ще им покажа на тия копелета,  че не могат да ме разиграват. Това може и да звучи мъжествено, но с такова отношение почти винаги ще губите. Целта ви не е да покажете някому нещо, а да получите конкретната придобивка, от която манипулаторът се опитва да ви лиши. когато си поставите за цел да им покажете", вече позволявате да ви контролират. (вижте Пета глава по въпроса за мълчаливата ефективност.)

  Надявам се, че няма да ми се разсърдят, че питам. Тревогата да не ви се разсърдят" показва, че отново се намирате под контрол. След като другите знаят, че се плашите от гнева им, ще използват това, за да ви манипулират винаги, когато това им върши работа.

  Сигурно ще ме помислят за глупав, ако им кажа какво съм направил. Сега пък отдавате по-голямо значение на чуждото мнение за вас, отколкото на собственото ви мнение за себе си. Ако другите могат да ви манипулират, защото знаят, че не искате да ви смятат за глупак, почти сигурно ще постъпват с вас именно така, че да се чувствате глупак и те могат лесно да ви превърнат в жертва.

  Страхувам се да не ги обидя, ако направя, каквото искам. Това е още една линия на поведение, която почти винаги свършва неблагоприятно за вас. Ако другите знаят, че могат да ви манипулират, като се чувстват обидени, точно за такива ще се представят, когато престанете да им играете по свирката или обявите независимостта си. Деветдесет и пет процента от наранените чувства са тактически ход от страна на обидените". Хората ще използват многократно наранените си чувства срещу вас, ако сте достатъчно лековерни да се хващате на въдицата. Само жертвите живеят според принципа, че винаги трябва да внимават да не  наранят чувствата на другите. Не ви съветвам да проявявате инат или да бъдете егоисти, а само да разберете по принцип, че хората най-често престават да се чувстват обидени, след като разберат, че по този начин повече не могат да ви манипулират.

  Не мога да се справя с това сам. Ще намеря някой, който не се страхува, за да го свърши вместо мен. Подобни реакции на нищо няма да ви научат и със сигурност ще ви попречат да си изградите самоличност, която не се поддава на манипулиране. Ако оставяте другите да водят вашите битки, просто ще се научите по-добре да избягвате битките и ще затвърдите страха да бъдете себе си. Нещо повече, когато някои умели манипулатори открият, че се страхувате да се изправите сами срещу предизвикателствата, следващия път просто ще заобиколят вашия закрилник и ще продължат да ви се налагат.

  Наистина не бива да правят това, не е честно. Ето че съдите за нещата според това какъв ви се иска да бъде светът, а не какъв е в действителност. Хората просто ще постъпват несправедливо и фактът, че това не ви харесва и дори че недоволствате, изобщо няма да ги спре. Забравете морализаторските оценки какво не би трябвало да правят хората. вместо това кажете: Те правят това и това, а аз ще им се противопоставя по такъв и такъв начин, за да съм сигурен, че този път няма да им се размине и няма да се опитат отново да постъпят така."

Това са само няколко от много често срещаните фрази, с които хората сами се поставят в положението на жертви и които водят към разруха.

Оценявайки точно себе си и средата, в която живеете, можете: (1) да градите реалистични очаквания; (2) да прогоните съмненията в себе си; (3) да приложите планове А, Б, в и т.н.; (4) категорично да откажете да се разстройвате или притеснявате от напредъка си; (5) да упорствате, докато получите, каквото искате. Бъдете сигурни, че възприемайки тази стратегия, ще напреднете доста и ще успеете да премахнете поне седемдесет и пет процента от манипулациите, а през останалото време, когато просто не можете да постигнете целите си, можете да се поучите от поведението и опита си и в бъдеще да избягвате неблагоприятните обстоятелства. Не бива нито за момент да бъдете наранени, депресирани или тревожни, ако нещата не вървят, както на вас ви се иска, защото това е най-типичната реакция на жертвата.

ОЧАКВАНЕТО ДА НЕ БЪДЕТЕ МАНИПУЛИРАНИ

Най-общо казано, вие ще станете това, което очаквате да станете. Няма да изпадате в положението на жертва само ако престанете да очаквате да ви манипулират. За тази цел трябва да започнете да си изграждате навика да очаквате да бъдете щастливи, здрави, пълноценни, да не ви малтретират - очаквания, основаващи се на истинските ви способности, не на някакъв идеал за потенциалните ви възможности, наложен ви от манипулатори - хора или институции. като начало е добре да обърнете внимание на четири обширни области с решаващо значение, в които, може би, са ви внушавали да подценявате способностите си.

ФИЗИЧЕСкИТЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. Ако като разумен възрастен човек мислите да постигнете нещо по отношение на тялото си или чрез него, практически нищо не може да ви попречи. в екстремни ситуации тялото ви може да прояви способности на ръба на свръхчовешкото". във вашите скрити способности" д-р Майкъл Филипс описва случай с възрастна дама, пътуваща със сина си с кола... На едно отдалечено място в пустинен район станала авария, синът повдигнал колата с крика и легнал под нея, за да я поправи. крикът се изплъзнал, колата паднала и го призовала на горещия асфалт. жената видяла, че ако колата не бъде вдигната от гърдите на сина и, той ще се задуши за минути." Тази жена не е имала време да си мисли, че няма сили, че няма да успее. Ето какво разказва д-р Филипс: Без да се замисли нито за миг, тя сграбчила бронята, повдигнала колата и я държала достатъчно дълго, за да може той да изпълзи. Щом синът и излязъл изпод колата, внезапно появилата се сила изчезнала и тя пуснала колата обратно на пътя." Това означава, че в продължение поне на десет секунди е вдигнала няколкостотин фунта - немалък подвиг за шейсетинакилограмова жена. Има безброй истории за подобни постижения. Но ключът към разбирането им е в това, че и вие можете да постигнете привидно свръхчовешки подвизи, когато ги очаквате от себе си, или когато не спирате, за да се замислите, че не са би по силите.

Можете да избегнете манипулирането с помощта на собствените ви представи и очакванията за физическото ви здраве. Можете да поработите и върху това да не очаквате да хващате настинки и грип, да страдате от високо кръвно налягане, болки в гърба, главоболия, алергии, обриви, спазми и дори по-сериозни оплаквания като сърдечни заболявания, язва и артрит. възможно е и още сега, както си четете, да заявите, че не съм прав и вие просто нищо не сте в състояние да направите. Аз ще ви отговоря: какво защитавате? Защо трябва да продължавате да твърдите, че тези неща не зависят от вас, след като в резултат на това собствената ви защитна система ще ви разболее или ще ви пречи да действате?

Каква полза има от отстояването на подобна позиция? Помислете си само, че ако престанете да очаквате здравословни проблеми, ако започнете сериозно да променяте предвижданията си, възможно е - просто има известен шанс - здравето ви да се подобри. А ако във вашия случай това не подейства, положението ще си остане същото - болести, главоболия, настинки и т.н. Един много умен човек е казал: вместо да ми отхапваш пръста, виж накъде сочи." Собствената ви нагласа може да се превърне в най-доброто лекарство на света, ако се научите как да го накарате да работи за вас, вместо да я ориентирате по характерния за нашата култура саморазрушителен начин. в Психосоматична медицина - принципи и приложения" д-р Франц Алекзандър пише за силата на ума: Макар и пренебрегван от биологията и медицината, фактът, че умът ръководи тялото, е най-основното, което ни е известно за жизнения процес."

УМСТВЕНИТЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. Едно от най-скандалните изследвания, провеждани в областта на образованието, показва колко е опасно да се позволи на външни сили да ограничават очакванията за успех в обучението. През 60-те години на един учител дали дневник, в който били попълнени действителните резултати от теста за коефициент на интелигентност на учениците от съответния клас, и дневника на друг клас, в който в същата графа вместо коефициентите на интелигентност били вписани номерата на шкафчетата на учениците. Учителят сметнал, че номерата на шкафчетата са действителният коефициент на интелигентност на учениците от втория клас , а и самите ученици също, след като видели дневника в началото на срока. След година било установено, че в първия клас учениците с висок действителен коефициент на интелигентност имат по-добри резултати от тези с по-нисък коефициент. А във втория клас учениците с по-големи номера на шкафчетата имали значително по-висок успех от онези, чиито шкафчета имали по-малки номера.

Ако ви кажат, че сте глупави и вие повярвате, резултатите ще съответстват на това ваше убеждение. Ще бъдете жертва на собствените си ниски очаквания, а ако убедите в тях и другите, ще бъдете в двойно по-голяма опасност.

У вас се крие гений и можете да очаквате блестящите ви способности да се проявят, или пък да мислите за себе си като за онеправдан от природата нещастник, що се отнася до сивото вещество. Отново ударението пада върху това какво вие очаквате от себе си. Можете да смятате, че ще ви бъде трудно да научите нещо ново, и ще видите, че ще се сблъскате с трудности - точно както сте очаквали. Ако предполагате, че никога няма да научите чужд език, съвсем сигурно няма да научите.

Всъщност вместимостта" на човешкия мозък, не по-голям от грейпфрут, е поразителна - по най-скромни пресмятания, около десет милиарда единици информация. Ако искате да разберете колко много наистина знаете, Майкъл Филипс предлага следното малко упражнение: Да предположим, че вземете лист и молив и започнете да описвате всичко, съхранено в паметта ви, включително имената на хората, които познавате или за които сте чували, преживяванията си от детството досега, сюжети на книги и филми, местата, на които сте работили, хобитата си и т.н." Но ще бъде добре да се запасите с повечко време. Неслучайно Филипс продължава: Ако пишете 24 часа в денонощието, ще ви трябват към две хиляди години."

Сам по себе си потенциалът на паметта ви е феноменален. Без много усилия можете да обучите ума си да помни всички телефонни номера, на които се обаждате в течение на една година, да запомни имената на 100 души, с които се запознавате на някое събиране и да ги възстанови след месеци, да опише подробно всичко, което се е случило през последната седмица, да изброи всички предмети в стая, където сте прекарали пет минути, да запамети произволно дълъг списък от безразборни факти. вие наистина притежавате голяма мощ, що се отнася до мозъка и умствените ви способности. Но може би имате друга представа за себе си, която се изразява в такива автоманипулативни изказвания: Аз не съм особено умен", въобще не мога да помня имена, цифри, езици и т.н.", Не ме бива по математика", Чета бавно", Изобщо не мога да им хвана цаката на тия кръстословици".

Всички тези изказвания отразяват нагласа, която ще ви попречи да постигнете онова, което желаете, каквото и да е то. Ако се откажете от тях в полза на фрази, изразяващи увереност, че можете да усвоите или да направите каквото си пожелаете, няма да бъдете жертва в болезнената игра на себеомаловажаване.

ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. вродените ви гениални емоционални способности не отстъпват на физическите и умствените. Отново всичко зависи от това какво очаквате от себе си. Ако очаквате депресираност, тревожност, страх, гняв, вина, безпокойство или друго невротично поведение, което подробно съм описал във вашите слаби места", ще превърнете тези състояния в неделима част от живота си. Ще ги оправдавате ето така: Съвсем естествено е да съм потиснат", или: Човешко е да се ядосаш". Но не е вярно, че е съвсем човешко. Само е невротизиращо да задръствате живота си с емоционални травми. А можете да престанете да очаквате подобни реакции от себе си. Не е задължително да имате в живота си такива слаби места, ако заживеете с мига и започнете да поставяте под съмнение някои от празните приказки, с които ви заливат психолози и хора, загрижени за душевното ви здраве. вие сте това, което искате да бъдете, и ако престанете да очаквате от себе си емоционално разстройство и лабилност, ще започнете да придобивате чертите на пълноценен човек.

СОЦИАЛНИТЕ ВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. Ако си представяте себе си като непохватни, недодялани, мълчаливи, несръчни, стеснителни, затворени и т.н., очакванията ви са асоциални и от тях произтича асоциално поведение. По същия начин, ако в представите ви вашето място е в социалните низини, в средната класа или във висшето общество, най-вероятно ще възприемете типичния за съответната прослойка начин на живот, може би завинаги. Ако очаквате, че парите винаги ще се печелят трудно, тази нагласа често ще ви пречи да забелязвате възможностите за промяна на финансовото ви състояние. Ще бъдете доволни да наблюдавате как другите увеличават приходите си и ще ги наричате късметлии. Ако с влизането си в града очаквате да не намерите място за паркиране, няма и да търсите истински и без съмнение ще можете да кажете: Нали ви казах, че тази вечер не биваше да идваме." Очакванията ви за това как ще действате в социалната среда до голяма степен определят какъв ще бъде животът ви. Мислете за богатство, ако това, което искате за себе си, са пари. Започнете да си представяте, че сте красноречиви, изобретателни или каквито въобще искате да бъдете. Не се обезсърчавайте от няколко първоначални неуспеха. Гледайте на тях просто като на придобиване на опит и продължавайте нататък. Най-лошото, което може да ви се случи в резултат на новите ви социални очаквания, е да си останете, където сте - а след като и без това вече сте там, защо да не храните очаквания за нещо по-добро?

НЯКОИ ТИПИЧНИ МАНИПУЛАТОРИ

След като започнете да променяте очакванията си така, че да отговарят на реалните ви способности, ще трябва да се справите с манипулаторите, които ви пречат да ги осъществите. Макар че е възможно да се оставите да бъдете манипулирани при всякакви социални обстоятелства, практически от всекиго, в заобикалящата ни културна среда има някои особено проблематични елементи. Описаните по-долу шест групи манипулатори ще присъстват в много от описаните в книгата примери и проблемите, свързани с тях, ще бъдат представени така, както възникват в собственото ви ежедневие.

1. СЕМЕЙСТВОТО. На една лекция неотдавна помолих всички присъстващи, осемстотин на брой, да посочат петте най-чести ситуации, в които се чувстват манипулирани. Получих 4000 примера за типични ситуации на манипулиране. Осемдесет и три процента от тях бяха свързани със семейството. Представете си само, около осемдесет и три процента от случаите, в които се озовавате в ролята на жертва, се дължат на неефективното ви общуване с членовете на семейството, които ви контролират или манипулират. А сигурно и вие постъпвате по същия начин с тях!

Присъстващите цитираха типични случаи на принуда в семейството: да посещават роднини, да се обаждат по телефона, да разхождат близките си с колата, да търпят постоянно опяващи родители, деца, свекъри, свекърви, тъстове и тъщи и ядосани роднини, да разтребват след всички, да слугуват, да не виждат уважение и признателност от страна на семейството, да общуват с неблагодарници, да нямат свое лично пространство поради амбициите на роднините и т.н.

Макар че семейството без съмнение е крайъгълен камък на общественото развитие в Америка, основната институция за възпитание и усвояване на стойности, то често е и мястото, където се усвояват и намират израз острата враждебност, тревожността, стресът и депресията. Ако отидете в някоя психиатрична клиника и разговаряте с пациентите, ще видите, че практически всички са имали трудности в общуването си с различни членове на семействата си. Проблемите, които довеждат психически разстроените хора до състояние, при което се налага да постъпят в болница, не са в отношенията им със съседите, началниците, учителите, приятелите. Почти винаги причината е в семейството.

Ето един блестящ откъс от най-новата книга на Шелдън Б. Коп, Ако срещнеш Буда, убий го! Пътуването на психично болните":

Роднините и съселяните на Дон Кихот били много разтревожени, когато научили, че той е решил да вярва в себе си. Те се отнасяли с презрение към желанието му да следва мечтите си. Не свързвали лудостта на Рицаря с убийствената сивота на живота му в тяхното престорено набожно общество. Превзетата му племенница, всезнаещата му икономка, глупавият бръснар, надутият селски свещеник - всички те били сигурни, че не друго, а зловредните книги са напълнили главата на Дон Кихот с тези глупави идеи и са го докарали до лудост."

После Коп прави аналогия между застаряващия Дон Кихот и въздействието на съвременното семейство върху хората с тежко психическо разстройство:

Техният дом ми напомня за семействата, от които понякога произхождат младите шизофреници. Тези семейства често създават впечатление за свръхнормална стабилност и морална устойчивост. в действителност са си изработили сложна, изтънчена система от предупредителни сигнали, насочени против всеки, решил да направи нещо спонтанно, нещо, което би нарушило капризното семейно равновесие и би разобличило лицемерието на свръхконтролираната им псевдостабилност."

Семейството може да бъде източник на много радост в живота ви, това зависи от вас. Но от друга страна, то може да бъде пълна катастрофа. Ако позволите на семейството си да ви дърпа конците, всички в него могат да ги задърпат така здраво, понякога в различни посоки, че да ви разкъсат на парчета.

Ако решите да не се поддавате на манипулации, ще трябва да приложите принципите от тази книга най-вече към най-близките си роднини. Членовете на семейството, които смятат, че сте тяхна собственост, че сте длъжни да ги подкрепяте просто заради кръвното родство, или пък си мислят, че имат ПРАВО да ви учат как да живеете живота си само защото сте им роднини, трябва да бъдат поставени на мястото им.

Не ви подстрекавам към бунт в семейството, но ви съветвам сериозно да поработите върху прилагането на принципите на недопускането на манипулации най-строго спрямо онези, които са най-неотстъпчиви по отношение на вашата независимост - роднините: съпруг или съпруга (настоящи или бивши), деца, родители, баби и дядовци, всевъзможни роднини на съпруга или съпругата и всякакви други видове роднини, от чичовци и братовчеди до некръвни родственици. Позицията ви на човек, недопускащ да бъде манипулиран, ще бъде подложена на сериозно изпитание от всички тези роднини и ако се справите с това, останалото е дреболия. Семейството е толкова трудна задача, защото членовете му често си мислят, че близките им са тяхна собственост, сякаш са инвестирали в тях спестяванията на целия си живот, както в акциите си, а това им позволява да прибягват до ВИНАТА, когато се наложи да дисциплинират непокорни родственици, оказали се лоша инвестиция". Ако позволявате на семейството си да ви манипулира, обърнете внимание дали не се опитват да прилагат вината като средство да ви държат в строя и да бъдете като всички останали".

В цялата книга има много примери за ефективни линии на поведение при опити за манипулиране в семейството. Трябва да се въоръжите с решимост да не бъдете ничия собственост, ако искате да научите семейството си как желаете да се отнася с вас. Ако искате вярвайте, но накрая те ще схванат какво се иска от тях, ще ви оставят на мира, а най-изненадващото е, че ще ви уважават за това, че сте декларирали независимостта си. Но нека ви предупредя, че преди това ще използват всички известни похвати, за да ви запазят като жертва.

2. РАБОТАТА. в добавка към принудите, на които сте подложени в семейството, много е вероятно да станете жертва на принуда в работата си. Работодателите и началниците често си мислят, че хората, които работят за тях, автоматически се отказват от човешките си права и се превръщаш в имущество. Затова е много вероятно да се чувствате манипулирани на работното си място и подложени на принуда от страна на ръководството и от порядките в институцията.

Може би ненавиждате работата си и се чувствате жертва, защото се налага да я вършите по осем часа на ден. Може би служебните ангажименти ви разделят от любимите ви хора. Може би сте принудени да правите компромиси и да се държите по начин, който е неприемлив за вас. ако можехте да изберете друго работно място. Може да не се разбирате добре с началниците си, или пък да имате различни разбирания в сравнение с колегите си. Прекалената лоялност към работата - отказът от такива неща като личната ви свобода и семейните ви задължения в нейна полза - отваря друга голяма възможност за манипулиране на работното място.

Ако очакванията ви по отношение на работата са разочаровани, ако се чувствате жертва на работата си и свързаните с нея отговорности, отделете малко време и си задайте въпроса: какво правите на работа, която ви обижда като човек.

Доста от утвърдените американски митове са се сговорили да ви манипулират чрез работата ви. Един от тези митове е, че трябва да не напускате работата си при никакви обстоятелства, че никога няма да си намерите друга, ако ви уволнят. Дори самата дума звучи сякаш ви убиват по някакъв зловещ начин. Според друг мит, непрофесионално е да сменяте постоянно работата си, да не говорим за вида и характера на това, с което се занимавате.

Бъдете нащрек за тези нелогични митове. Ако ги приемете, те може да ви отведат право до положението на жертва на работата си. Златният часовник след петдесет и пет годишна служба в една компания няма да компенсира недоволството, което сте изпитвали - от себе си и от работата си - през всичките тези години.

Вие сте способни да работите стотици различни неща. За да бъдете ефективни, не бива да се чувствате ограничени от досегашния си опит или подготовка, а трябва да знаете, че можете да вършите най-различни неща просто защото сте човек гъвкав, пълен с ентусиазъм и жаден да се учи. (вижте Седма глава за повече подробности, свързани с манипулирането на работното място.)

3. СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ХОРАТА, ОБЛЕЧЕНИ С ВЛАСТ. Хора с внушителни титли или облечени във власт лесно могат да ви накарат да се поставите в ролята на жертва. Лекари, адвокати, професори, директори, политици, артисти, спортисти и т.н. са получили твърде преувеличен статут в нашето общество. Особено потискащо е присъствието на суперспециалистите", които се опитват да ви манипулират, когато се нуждаете от специализираните им услуги.

На повечето пациенти им е трудно да разговарят с лекарите за техните хонорари, затова просто плащат, колкото им кажат, и после се утешават, задето са ги оскубали здраво. Мнозина се подлагат на ненужни операции, защото са твърде смутени, за да потърсят мнението на втори и трети лекар. Отново се проявява грозният синдром на манипулацията. Ако не можете да говорите с хората за това колко искат за услугите, които извършват, само защото сте ги поставили толкова по-високо от себе си, че не можете да си представите да слязат до нивото ви и да ви изслушат, значи си просите да ви третират като жертва всеки път, когато потърсите медицинска помощ, правен съвет, обучение и т.н. Обръщайки се към тези хора със специални титли като доктор", професор" или сър", вие постоянно се поставяте в по-ниско положение от тях. Единственият резултат е, че се чувствате манипулирани и може би наистина е така, защото не сте в състояние да общувате с тях на равни начала.

За да избегнете манипулаторските клопки на облечените във власт, трябва да започнете да гледате на тях като на обикновени човешки същества, не по-важни от вас, които вършат работа, за която са получили високо образование и поради тази причина им плащате скъпо и прескъпо. Не забравяйте, че ако някой в случая е по-важен, това е човекът, когото обслужват и който плаща за услугата. Не можете да се отнасяте с повече уважение към друг човек, отколкото към себе си, и да очаквате той да се отнася с вас като с равен. А ако не се отнасят с вас като с равен, значи сте манипулиран човек, комуто се налага да се държи почтително, да моли за разрешение, да чака на опашки, да се надява началникът му да се държи добре с него, да вярва, че няма да му вземат повече пари и че няма да го измами някой, който не желае да обсъжда тарифата си, или пък го прави надменно и набързо.

Но всичко това става, защото вие сте го позволили. Професионалистите и властниците ще ви уважават, ако спечелите уважението им, като любезно признавате професионализма им, но никога не проявявате страхопочитание към свръхчовешкия" им статут и не им позволявате да ви манипулират по какъвто и да е начин.

4. БЮРОКРАЦИЯТА. Административната машина у нас е страховит манипулатор. Повечето институции не служат много добре на хората, но ги използват по един силно обезличаващ начин. Особено непоносима е бюрокрацията, свързана с правителствените структури и монополистичните институции с идеална цел, като например обществените организации. Това са сложни чудовища с много пипала, с безкрайни формуляри, отдели, процедури и служители, на които изобщо не им пука - а ако им пука, са толкова безсилни, колкото и хората, които се опитват да обслужат.

Знаете колко сложно може да се окаже да подновите шофьорската си книжка или да прекарате един ден в съда за нарушение на правилника за движение. Сигурно сте минавали през данъчните процедури, които изискват месеци и години контакти с безброй бюрократични инстанции, само за да се разбере, че по начало не сте имали никакъв шанс. Знаете какво е да се поправи очевидна грешка в сметката ви за телефон или електричество. Знаете прекрасно какъв сложен и тромав е механизмът да накарате някой компютър да престане да ви изпраща предупреждения да платите сметка, която изобщо не е трябвало да ви бъде изпратена. Може би сте се редили на дългите, безкрайни опашки пред бюрата по труда, познавате безцеремонните чиновници, които задават глупави въпроси, безбройните документи, които се попълват в четири екземпляра, и пълното отсъствие на внимание към вас като човешко същество. Чували сте ужасни истории за чужди разправии със социалното осигуряване и данъчните служби. Знаете за прехвалената ни съдебна система, на която са нужни години, за да реши прости неща като един развод, и през какъв лабиринт от хора трябва да минете заради едно обикновено пътно нарушение.

Бюрокрацията във всички области на нашия живот е истински кошмар за гражданите. Странното е, че тя самата е изградена от граждани, които, поради някаква неведома причина, стават бюрократи веднага щом седнат зад бюрата.

Можете да възприемете някои тактики против големите манипулатори в бюрокрацията, но самата бюрокрация е нещо, което е много трудно, ако не и невъзможно, да се промени. Трябва наистина да бъдете бдителни, за да избегнете челюстите й.

Най-ефикасната стратегия е да избягвате бюрократичната машина винаги, когато можете, отказвайки дори да участвате в манипулаторските й игри. Разберете, че много хора имат нужда да бъдат свързани с институции, за да се чувстват важни. Затова никога не си позволявайте да се ядосвате. Гледайте на отношенията си с такива организации като на трудности, които нямат нищо общо с вас. Хенри Дейвид Торо призовава за простота, простота, простота! казвам ви, нека всичко, което правите, да бъде като две и две!" Но чудовищата, които нашето общество е създало, за да служат на хората, са всичко друго, но не и прости. Бюрократите не само ще се присмеят на човек, решил да живее две години край някое езеро, но и ще му изпращат писма и уведомления, излагащи причините, поради които той не може да живее там, ще настояват да плати за разрешителни за риболов, лов, обитаване и водоползване.

5. ЧИНОВНИЦИТЕ. Ако сте прекарали много време в наблюдения над начина, по който функционира нашата култура, сигурно сте забелязали, че поради самата същина на работата си много чиновници (не всички) съществуват, за да ви манипулират по безброй начини.

Често когато влезете в конфликт с чиновници заради някакво свое оплакване, просто си губите времето. Работата на чиновника е да се постарае вие да се подчините на политиката на неговата фирма, да наложи правилника, предназначен да ви попречи да заобиколите установения начин, по който трябва да се правят нещата.

Повечето чиновници нямат определен интерес да се отнасят справедливо към клиентите си. Чиновник, който ви е продал некачествена стока, не се интересува истински дали ще си получите обратно парите или ще пазарувате другаде. Често чиновниците просто си вършат работата, като не ви позволяват да говорите с някой, който може да ви помогне, при това на всички е известно удоволствието, което им доставя да ви надвият със силата" на фирмата си. Чиновниците обичат да казват: Такава е политиката ни. Съжалявам." Наистина съжалявам, но ще трябва да ни изпратите писмо." Или пък: Застанете на онази опашка." Елате пак следващата седмица." Просто си вървете."

Може би най-добрият начин да се справяте с чиновниците на този свят е винаги да помните правилото: ЧИНОВНИКЪТ Е МИЖИТУРКА!

Не, не човекът в ролята на чиновника. Той е прекрасна, единствена и неповторима, важна личност. Превръща се в мижитурка, когато стане изпълнител на някаква политика и му плащат, за да ви манипулира. Избягвайте чиновниците и се отнесете до хората, които могат да ви бъдат полезни. Ако кажете на чиновниците от голям универсален магазин, че никога по-вече няма да пазарувате там, мислите ли, че ще им пука? Не, разбира се. Те гледат на работата си като на място, откъдето получават заплатата си, и дали магазинът ви харесва няма никакво значение за тях. Това въобще не е черногледство - защо трябва да им пука на чиновниците? Самата им роля изисква от тях да им бъде безразлично, плащат им, за да не можете вие да нарушавате правилата, на които се крепи политиката на фирмата, защото това би струвало на работодателите им пари, време или усилие. Но не е необходимо да се разправяте с тях, освен ако не ви доставя удоволствие да ви превръщат в жертва.

При всяко положение се отнасяйте с уважение към хората, които работят като чиновници. Може би и вие си изкарвате прехраната по този начин (както и аз, в продължение на много години.) Но когато е време да действате ефективно и да получите каквото смятате, че заслужавате, от универсален магазин, застрахователна компания, бакалница, правителствена агенция, наемодател, училище и т.н., започнете с нагласата, че няма да позволите да ви манипулират чиновници, в чието лице виждате препятствия по пътя към целта си.

6. ВИЕ САМИТЕ. Да, вие. Независимо от всички хора в петте описани по-горе групи и безброй още други манипулатори и категории манипулатори, които бихме могли да изброим, вие и само вие решавате дали ще бъдете наранени, депресирани, разгневени, притеснени, уплашени или виновни за някого или нещо на този свят. Можете не само да се разстройвате, когато хората не се държат към вас така, както ви се иска, можете да превръщате себе си в жертва и по стотици други начини. Ето някои от по-типичните, които можете да преодолеете.

- Образованието. вие се поставяте в положението на жертва, ако все още правите онова, за което някога сте учили, макар че то вече не ви доставя удоволствие. Ако сте на четиридесет години и сте адвокат или монтьор, само защото някакъв си седемнадесетгодишен хлапак е решил, че това трябва да бъде професията ви, значи сте жертва на образованието си, което някога е имало за цел да ви осигури свободата да си избирате работа, каквато обаче в действителност не сте постигнали. колко често се доверявате на преценката на седемнадесетгодишните за това как трябва за живеете живота си? Е, тогава защо да се придържате към решенията си от времето, когато сте били на седемнадесет години, след като вече не сте? Бъдете това, което искате да бъдете днес. Ако не сте доволни от себе си и от работата си, започнете да учите нещо ново.

- Миналото. Можете да бъдете жертва на собственото си минало, ако правите нещо само защото винаги сте го правили по този начин - например, женени сте само защото сте вложили в този брак двадесет и пет години, макар че се чувствате нещастни в него. Може би живеете някъде, където не ви харесва, само защото винаги сте живели там, или защото там са живели родителите ви. Може би ви се струва, че ще загубите част от себе си, ако се отдръпнете" от нещо важно в миналото си.

Но каквото и да е било преди, то вече е минало. Ако все още се съобразявате с онова, което сте правили в миналото, за да решите какво можете или не можете да правите сега, най-вероятно сами се поставяте в положението на жертва, лишавайки се от царството на днешната свобода само защото никога не сте я имали в миналото.

- Морал и ценностна система. Много е възможно да сте възприели система от морални убеждения, които не ви вършат особена работа и ненужно ви вредят, но така или иначе, продължавате да ги спазвате, защото те определят онова, което сте свикнали да очаквате от себе си. Може би смятате, че е редно да се извинявате, когато говорите или мислите различно от другите. Или че винаги е лошо да се лъже. Може би сте възприели някакви сексуални убеждения, които не ви позволяват да се радвате на сексуалния си живот. какъвто и да е случаят, можете да преразглеждате редовно моралните си убеждения и да не си позволявате да се самоманипулирате, като се придържате към норми, които просто не ви вършат работа.

- Начинът, по който се отнасяте към тялото си. Човек може да се отнася крайно разрушително към тялото си и да стане жертва на себе си в крайната възможна степен - като се превърне в труп. Тялото ви е единственото, което ще имате някога, защо тогава да го превръщате в нещо, което не е здраво, привлекателно и прекрасно? като се оставяте да затлъстеете в резултат на неправилния си хранителен режим или липсата на физическа активност, ставате жертва на самите себе си. като оставяте тялото си да се пристрасти към успокоителни, алкохол или цигари, вие много успешно се самоунищожавате. като не му давате достатъчно време за почивка, или го съсипвате от стрес и. напрежение, се поставяте в положението на жертва. Тялото ви е могъщ, съвършено настроен, високоефективен инструмент, но вие можете да го малтретирате по толкова много начини - просто като не го обичате, като го тъпчете с долнопробна храна и водещи към пристрастяване субстанции, които в крайна сметка ще го унищожат.

- Представата ви за себе си. както вече видяхме, когато говорихме за възможностите в живота, представата ви за себе си има определена роля за превръщането ви в жертва. Ако сте убедени, че не можете да направите нещо, че сте непривлекателни, неинтелигентни и т.н., ще повярвате, че и другите имат същото мнение за вас, ще се държите по съответния начин и дори наистина ще станете такива. Да си създадете здравословна представа за себе си е от решаващо значение, ако не искате да бъдете жертва на рефлексите си и реакциите ви да бъдат предсказуеми, както когато лекарят ви чуква с чукче по коляното.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощта на въображението си можете да откриете безброй начини, чрез които да се поставите сами в положението на жертва. Но ако го използвате по конструктивен начин, можете също така да намерите още толкова възможности да се освободите от тази роля. От вас зависи какво ще изберете.

 

2

Действайте от позицията на силата

 

Страхът, сам по себе си, не съществува.

Има само внушаващи страх мисли и нерешително поведение.

КЪДЕ СТЕ ВИЕ? ТЕСТ С ДВАДЕСЕТ И ЕДИН ВЪПРОСА

Как действате най-често - от позицията на слабостта или от позицията на салата? Първото правило за недопускане на манипулации гласи: Никога не действайте от позицията на слабостта. Ето един списък от двадесет и един въпроса (подредени според групите на най-често срещаните манипулатори, описани в Първа глава), с чиято помощ можете да прецените дали по правило действате от позицията на слабостта или от позицията на силата.

СЕМЕЙСТВОТО

Да    Не

--      --  1.  Често ли се случва да следвате по инерция" онова, което другите в семейството искат да правят, и това ви е неприятно?

--      --  2.  вие ли сте човекът, който вози останалите с колата, разтребва след всички и въобще живее живота си според програмата на другите?

--      --  3. Трудно ли ви е да кажете НЕ на родителите си, съпруга/съпругата си или децата си и да обясните какво мислите по въпроса?

--      --   4. Често ли се страхувате да кажете на свои близки, че не желаете да говорите по телефона, без да си измисляте оправдания?

РАБОТАТА

--      --  5. Избягвате ли да искате повишение и да аргументирате убедително искането си?

--      --   6. Избягвате ли да спорите с по-високопоставените от вас хора, когато мнението ви се различава от тяхното?

--      --   7. Случва ли се да вършите черна работа" и това да ви е неприятно?

--      --   8. Оставате ли след работно време винаги, когато ви помолят, дори това да попречи на нещо важно в личния ви живот?

СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ХОРАТА, ОБЛЕЧЕНИ С ВЛАСТ

 --      --  9. Трудно ли ви е да говорите на лекаря или зъболекаря си на малко име?

--      --  10. Случва ли  се безропотно  да си платите сметката, дори когато смятате, че ви искат

прекалено много?

--      --  11. Трудно ли ви е да кажете на някой голям шеф" какво мислите за него, след като ви е разочаровал?

--      --  12. Случва ли се да приемате без възражения оценката на преподавателя, дори да смятате, че заслужавате повече?

БЮРОКРАЦИЯТА

--      --  13. Стоите ли на опашка, когато  имате работа с държавни институции?

--      --  14. Избягвате ли да настоявате да разговаряте с началника, когато се държат зле с вас?

--      --  15. Избягвате ли да влизате в спор с бюрократите, когато знаете, че говорят двусмислено и неясно?

ЧИНОВНИЦИТЕ

--      --  16. Подчинявате ли се, когато чиновниците ви обясняват, че трябва да се съобразявате с правила като закупена стока не се приема обратно"?

--      --  17. Трудно ли ви е да кажете на чиновника в очите, че се държи зле с вас?

--      --  18. Случва ли се да седнете на маса в ресторанта, която не ви харесва, и да не си поискате по-хубава?

ВИЕ САМИТЕ

--      --  19. Избягвате ли да разговаряте с непознати?

--      --  20. Случва ли ви се против волята ви да давате милостиня на просяци и да разговаряте с улични досадници и да ви се иска да избягате?

--      --  21. Случва ли се да искате разрешение, преди да заговорите или да направите нещо?

Ако сте отговорили с да, на който и да е от тези въпроси, това е свидетелство за положението ви на жертва поради това, че действате от позицията на слабостта.

НОВА ПРЕДСТАВА ЗА СИЛАТА

Да бъдете силни в никакъв случай не означава да упражнявате власт, да манипулирате, нито дори да убеждавате някого. когато говоря за това, че трябва да действате от позицията на силата, имам предвид да живеете съобразно двете ключови понятия: стойност и ефективност.

Вие сте ценно, важно човешко същество и няма никаква причина да следвате или да позволявате да ви принудят да следвате посока, която е в противоречие с най-важните ви човешки достойнства. Нещо повече, във всяка ситуация можете да избирате: (1) да действате ефективно и да осъществите целите си, и (2) да бъдете неефективни и в крайна сметка да не ви позволят да постигнете онова, което желаете. в много случаи - не във всички, но в повечето - можете да бъдете ефективни, и във всички случаи можете да действате от позициите на вътрешноприсъщото ви човешко достойнство.

Когато става въпрос за вашето самоуважение, напомняйте си, че то по правило трябва да идва отвътре. вие заслужавате уважение не защото другите така казват, или заради това, което постигате, заради успехите си. вие сте нещо ценно, защото вие го казвате, защото вие вярвате в това и, най-вече, защото СЕ ДЪРЖИТЕ по такъв начин.

Решението да не допускате да ви третират като жертва започва от принципа да заявите и да вярвате, че сте нещо ценно, но се осъществява напълно едва когато започнете да се държите като човек, който е сигурен, че действително представлява ценност. Това е същината на силата и, разбира се, на отказа да бъдете манипулирани. Действията ви не бива да произтичат от нуждата да бъдете могъщи и властни, а от силата, която ви гарантира, че другите ще се отнасят към вас като към ценна личност, просто защото сте убедени до дъното на душата си, че представлявате точно такава личност.

Ефективността не е нещо, което всеки притежава, също като самоуважението. Понякога няма да успеете постигнете целите си. От време на време ще попадате на хора, с които по някакъв ирационален начин е невъзможно да се разберете, или ще се сблъсквате със ситуации, в които ще трябва да отстъпите или да направите компромис, за да не пострадате още повече от манипулацията. Можете обаче да сведете тези загуби" до неизбежния минимум, а по-важното е, че можете да премахнете изцяло емоционалните притеснения от това, че понякога плановете ви се провалят.

Ефективността означава просто да влагате всичките си способности и да използвате всички налични средства, с изключение на това да тъпчете другите, за да постигате целите си. вашата ценност и ефективност като личност са крайъгълните камъни на действието от позиция на силата.

Не забравяйте, че думата инвалид", означаваща физически непълноценен", произлиза от не-валиден". Ако живеете живота си от позицията на емоционалната слабост, не само губите голяма част от времето си, но и практически се обезценявате като личност. Но защо да постъпвам така със себе си?" - бихте попитали вие.

СТРАХЪТ Е ПРИСЪЩ НА ЧОВЕКА

Повечето причини, които бихте изложили като оправдание за това, че не действате от позиция на силата, са свързани със страха: какво ще стане, ако..." Може дори да признаете, че често сте парализирани от страх". Но какво е това, което сякаш се появява изневиделица и ви сковава? Ако сега ви пратят на лов за страх и ви поръчат да донесете една кофа от него, може да го търсите навсякъде, но несъмнено ще се приберете с празни ръце. Страхът сам по себе си просто не съществува. Той е нещо, което вие си причинявате с ужасните си мисли и очаквания. Никой на света не може да ви обиди и нарани чувствата ви, ако вие не му позволите, и тогава, разбира се, вие сами си причинявате болката.

Може да бъдете манипулирани, като се самоубедите, че някой може да не ви хареса, или че ще ви се случи някакво нещастие, или като измислите хиляди други извинения, за да не правите нещо както вие си знаете. Но страхът е нещо вътрешно и се крепи на една спретната конструкция от мисли, които вие хитро използвате, за да избегнете необходимостта да се изправите очи в очи с ужаса, който сами сте си натрапили. Тези мисли намират израз в ето такива изречения:

Ще се проваля.

Ще изглеждам глупаво.

Аз съм непривлекателен.

Не съм сигурен.

Може да ми причинят болка.

Може да не ме харесат.

Ще се чувствам ужасно виновен.

Ще загубя всичко.

Може да ми се разсърдят.

Може да си загубя работата.

Бог няма да ме пусне в рая.

Ако го направя, сигурно ще се случи нещо лошо.

Знам, че ще се чувствам ужасно, ако го кажа.

Няма да мога да се понасям.

Подобни мисли свидетелстват за наличието на такава вътрешна опорна система, при която самоличността ви се крепи на страха и ви пречи да действате от позиция на силата. винаги, когато обърнете поглед навътре в себе си и изкажете някое от тези издаващи страх изречения, ваш съветник е слабостта и на челото ви скоро ще се изпише: жертва".

Ако искате гаранция, че всичко ще бъде добре, преди да предприемете някакъв риск, никога няма да помръднете от мястото си, защото бъдещето не е гарантирано никому. Услугите на живота не се предлагат с гаранция, затова ще трябва да захвърлите паническите си мисли, ако искате да получите от живота каквото желаете. При това почти всичките ви ужасни мисли са чисто и просто мисловни построения. катастрофите, които си представяте, рядко се осъществяват. Спомнете си древния мъдрец, който казва: Аз съм стар човек и съм имал много грижи, повечето от които не са се случили."

Веднъж при мен дойде за консултация клиентка, която имаше хронични проблеми със страха. в детските си години в Канада веднъж Дона вървяла пеша четири мили, докато се прибере, защото се страхувала какво ще каже шофьорът на автобуса, понеже не знаела къде се слагат парите и не смеела да попита. Сподели как през цялото си детство била водена от страха - например, така се е ужасявала от устното представяне на книги в училище, че буквално се разболявала, вдигала температура и повръщала неудържимо, за да не отиде на училище, когато идвал нейният ред да говори пред класа. вече в зряла възраст, не смеела да отиде в тоалетната, когато била на гости, за да не я чуят хората и да й се смеят.

Дона беше възел от несигурност в себе си. Страхът ръководеше целия й живот. Тя дойде при мен, защото и беше омръзнало да я тормозят собствените й страхове. След няколко сеанса, в които я насърчих да поеме няколко лесни риска", тя започна да се учи от непосредствен опит как да преодолява страха. Започна с дребни неща - например да каже на майка си, че следващата седмица няма да отиде при нея. За Дона това беше голяма стъпка. Накрая тя се научи да влиза в спор с чиновници и келнерки, когато смяташе, че не е обслужена добре. Дори се съгласи да произнесе петминутно слово пред един от курсовете ми в университета. Първата и поява пред публика я накара да се поизпоти вътрешно, но тя не се предаде.

Удивително бе да наблюдавам промяната у Дона, докато тя си изработваше модел на поведение, противопоставящ се на страха. Пред студентите ми се представи блестящо и никой не забеляза нервността и несигурността й. Сега (три години по-късно) Дона обучава родители и провежда свои семинари пред голяма аудитория в цял Ню Йорк. Никой не може да повярва, че някога е била възел от страхове. Тя ги отхвърли, като успешно отрече безразсъдството на опорната система на страха вътре в себе си и като поемаше рискове - нещо вече естествено и забавно за нея.

Великолепният английски писател и лексикограф Самюъл Джонсън пише:

Страхът винаги е болезнен и когато не допринася за безопасността ни, е безсмислено болезнен - затова всяко съображение, което премахва неоправдания страх, е принос към човешкото щастие."

Думите на Джонсън са актуални и сега, двеста години след написването им. Ако страхът ви е безпочвен, значи е безполезен, а премахването му е от съществено значение за щастието ви.

ОПИТЪТ КАТО ПРОТИВООТРОВА НА СТРАХА

Историята на Дона е пример за една от най-важните поуки на живота: не можете да научите нищо, нито да премахнете какъвто и да е страх, ако не сте готови да НАПРАВИТЕ нещо по въпроса. Действието, което е противоотрова на страха и на повечето само-разрушителни поведенчески модели, се избягва от повечето жертви, които отстояват позицията на слабостта. Но максимата за обучението, която аз намирам за най-смислена, гласи:

Чувам - забравям.

Виждам - запомням.

Правя - разбирам.

 

Никога няма да разберете що за усещане е да се освободите от страха, докато не рискувате да му се противопоставите. Можете да разговаряте с терапевта си, докато омръзне и на двама ви, можете да размишлявате, докато ви засърбят зъбите и ви се изпоти мозъкът, можете да слушате приятели, които ви говорят, че няма от какво да се страхувате, докато ви окапят ушите, но никога няма да разберете това истински, докато не направите нещо. както никой не може да ви научи да се страхувате, така и никой не може да ви научи да не се страхувате. Страховете ви са ваши собствени неповторими усещания и единствено вие трябва да им се противопоставите.

Веднъж на плажа чух майка да крещи да детето си: Няма да влизаш във водата, докато не се научиш да плуваш!" как ви се струва тази логика на обучението? все едно да кажеш: Няма да се изправяш на крака, докато не се научиш да ходиш." Ако други хора се опитват да ви попречат да действате и искат да се учите без да предприемате нищо, гледайте на това като на техен личен проблем. Ако големите са успявали да постигнат своето, докато сте били дете, и сега вините тях, задето сте сковани от страх, значи наистина сте затънали дълбоко. Онова, което са ви сторили в детството, вече не може да се промени, затова, ако го използвате като извинение за бездействието си сега, винаги ще си останете жертва. Гледайте на преживяванията си от детството като на резултат от някогашните усилия на родителите ви да направят каквото могат, и се заемете вие да направите онова, което можете, за да се промените днес. Трябва да се размърдате, да падате, да ставате, да опитвате това, да променяте онова - с една дума, да експериментирате. А можете ли наистина да си представите, че експериментите и опитът ще ви направят по-малко мъдри и ще намалят шансовете ви за успех? Ако се отказвате от опита, който ви е необходим, все едно си казвате:

 Аз не желая да знам." А нежеланието да знаете ще би направи слаби и ще осигури възможност на другите да би манипулират.

Не можете да опознаете силата, ако не сте готови да се подложите на проверка - ако обаче всички проверки винаги имаха успешен край, те биха били ненужни, затова не се отказвайте, когато не успеете. когато стигнете дотам да сте готови да изпробвате всичко, което според ВАС (не според другите, според вас) си струва, ще разберете защо опитът е противоотрова на страха. Бенджамин Дизраели, остроумният английски държавник и писател от XIX век, изразява това в много сбита форма в ранните си съчинения:

Опитът е рожба на Мисълта, а Мисълта е рожба на Действието. Не можем да опознаем човека чрез дигите."

Първо мислите, после действате и едва след това научавате. Точно така се противопоставяте и на плахостта, която ви държи в положението на жертва.

СМЕЛОСТТА Е НУЖНА НА ВСЕКИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА БЪДЕ ЖЕРТВА

Готовността да се противопоставите на страха се нарича смелост. Ще видите, че е много трудно да преодолеете страховете си, ако не съберете малко храброст, макар че ще установите, че вече я имате, ако сте готови да я проявите.

Смелост означава да се противопоставите открито на критиката, да разчитате на себе си, да сте готови да приемете и да се поучите от последиците на всеки свой избор. Означава да вярвате достатъчно в себе си и да живеете живота си както смятате за правилно, да срежете конците, чийто край държат други, и се опитват да ги дърпат в различни посоки.

Можете да осъществите психологическия скок към смелостта, като многократно си задавате въпроса: какво е най-лошото, което може да ми се случи, ако...?" когато обмислите реално възможностите, почти винаги ще установите, че не може да ви се случи почти нищо вредно или болезнено, ако предприемете необходимите стъпки, за да се освободите от ролята на жертва по силата на рефлекса. Сигурно ще открие-те, че също като дете, което се страхува от тъмното, се страхувате от нищото, защото най-лошото, което може да ви се случи, е да не се случи нищо.

Да вземем за пример моя стар приятел Бил, актьор, който се страхуваше да се яви на прослушване за роля в пиеса на Бродуей. Подканих го да помисли какво е най-лошото, което може да му се случи, ако не успее. Той започна да преодолява страха си с отговора: Най-лошото, което може да се случи, е да не получа ролята, а аз и без това я нямам."

Да се провалите по начало значи да се върнете там, откъдето сте тръгнали, и макар че може да се случи, това със сигурност е ситуация, с която сте в състояние да се справите. След като методът с най-лошото, което може да се случи" показа на Бил колко са абсурдни страховете му, те се разпръснаха и той се представи блестящо на прослушването. Не получи точно тази ром, но четири месеца по-късно, след още много прослушвания, най-после получи роля в една пиеса. Единственият начин Бил да се откъсне от положението си на жертва и да получи роля, каквато отчаяно желаеше, беше да действа. И макар че може да не се е чувствал смел, той събра кураж да действа. Аме-риканската писателка кора Харис изразява това по следния начин: Най-голямата смелост, която можете да проявите, когато ви липсва смелост, е да се престорите на смели и да действате."

Идеята за престорената смелост ми допада, защото важното е да действате, вместо непрекъснато да се опитвате да убедите себе, че сте смели или пък че не сте.

КАКВИ ДИВИДЕНТИ НОСИ ПОЗИЦИЯТА НА СЛАБОСТТА

Винаги, когато почувствате, че сте сковани от страх

-  с други думи, когато сте в положението на жертва

-  си задавайте въпроса: какво печеля от това?" веднага ще се изкушите да си отговорите: Нищо." Но вникнете малко по-дълбоко в нещата и ще се запитате защо на хората им е по-лесно да бъдат жертви, вместо да заемат решително собствена позиция, да дърпат сами конците си.

Явно можете да избегнете много рискове, дори необходимостта да се справяте с положението, като просто вдигнете ръце и оставите другите да поемат контрола. Ако нещата тръгнат зле, можете да обвините онзи, който дърпа конците, да го наричате с обидни думи и сръчно да избягвате собствената си по-голяма отговорност. в същото време, можете удобно да избягвате необходимостта да се променяте - свободни" сте да си останете послушната жертва", получаваща редовно дивиденти от фалшивите похвали на манипулаторите.

Ползата от слабостта почти винаги произтича от това, че избягвате риска. Цялостната полза, извличана от невротичните поведения, е описана по-подробно във вашите слаби места". Но не забравяйте, че ако се стремите да направите живота си по-добър във всякакъв поведенчески и психически аспект, жизнено-важно е винаги да мерите качествата си по собствената си ценностна система, дори резултатите да не са ласкателни за вас.

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НИКОГО НАД СЕБЕ СИ

Ако сте готови да опитате сериозно позицията на силата", ще трябва да престанете да цените други хора повече от себе си като притежаващи стойност и достойнства. Винаги, когато приписвате някому по-голям авторитет, отколкото на себе си, се поставяте в ролята на жертва. Понякога издигането на определени хора над другите се приема като обществена норма, например с употребата на титли и звания, и се налага да нарушите нормата, за да наложите своята гледна точка. Умелите манипулатори често настояват да се обръщате към тях с титлите им, а те ви говорят на малко име.

Основен принцип за всички възрастни е: винаги се обръщайте към хората на малко име, освен ако те не покажат ясно, че желаят да се обръщате към тях по друг начин.

Един мой съсед на име Том разбра колко е разумно да разговаря с хората на малко име и по принцип вече отказва да употребява титли, когато това би го поставило в неизгодно положение. Един ден отиде в училището на сина си, за да разговаря с директора за преместването на детето в друг клас. Учителят на момчето очевидно проявяваше неразбиране към нуждите му. Имаше възможност то да бъде преместено 8 по-добър клас. Том знаеше, че политиката на училището е да не мести учениците от клас 8 клас, макар в случая това да ставаше за сметка на образованието на сина му.

Директорът (съзнателно или не, няма значение) приложил различни силови трикове, за да накара Том да се отбранява. Първо, той седял зад голямо бюро, а на Том предложил стол, който бил прекалено малък, и в близост нямало нищо, зад което Том да може да се скрие". когато секретарката го въвела, директорът се правел на много зает. Сякаш нямал много бреме за такъв дребен въпрос. И най-вече, секретарката го представила на Том като господин Клейборн.

Преди срещата Том попитал секретарката как е малкото име на директора. Тя му отговорила: Ами, и аз не съм съвсем сигурна. винаги си е бил господин Клейборн. в края на краищата, нали е директорът на училището."

Затова първият въпрос на Том към господин Клейборн бил: как е малкото ви име?"

За момент директорът застинал. Никога не му се било случвало родител да започне разгоВора по такъв начин. Станало му ясно, че си има работа с някой, който няма да се държи неуверено като другите.

Робърт" - отвърнал директорът.

Робърт ли предпочитате да ви наричат, или Боб?" - попитал Том.

Ами... Боб" - отвърнал директорът, и ето че Том спечелил двете си най-важни точки - решително отказал да се впечатли от демонстрациите на сила и най-вече - от титлите.

На Том не му се наложило да удря по масата, за да си извоюва правото да се държат с него като с равен. Той се държал като човек, който вярва в себе си и гледа на статута" на директора като на фактор, към който трябва да се отнесе рационално. Той не се оставил да попадне в капан, не се поставил в положението на жертва, отказвайки се от самоуважението си заради някой, който с радост не би му обърнал внимание. впрочем, Том успя да издейства преместването на сина си. в този случай той успя защото преди всичко вярваше, че е чоВек със собствена стойност и се държа по съответстващ начин, и защото тактиката му, още от самото начало на срещата беше да заеме позицията на силата.

Титлите са особено силно оръжие в ръцете на хората, на които плащате пряко, за да ви обслужват. (На служителите В държавните училища например плащате непряко, посредством държавата.) вашите банкери, хазяи, лекари, зъболекари, адвокати и т.н. са все хора, с които имате обща работа. Ако се чувствате неудобно да се обръщате към тях на малко име, би трябвало да се запитате каква е причината. възможно ли е да не вярвате истински, че сте достатъчно важни, за да се обръщате към тези важни хора с малкото им име?

Установил съм, че мога да общувам с всеки човек на този свят на малко име и това никога не е причинявало нито на мен самия, нито на други хора и най-малкото смущение, нито е предизвиквало лоши чувства. Ако началникът ви желае и има нужда да се обръщат към него с титла, при всяко положение се съобразете с това, но нека искането да дойде категорично от негова страна, не от вас. Ако поискате да задоволявате нуждите на тези хора, като ги кичите с титли, тогава раздавайте ги наляво и надясно, но никога без да си зададете въпроса: На кого служа аз?" Ако чувствате, че трябва да го правите, значи ги поставяте по-високо от себе си.

Можете да поставяте другите над себе си и като им подавате безпогрешни сигнали, че сте готови да приемете да ви мамят. По-лесно е да преметнеш някой, който го очаква, отколкото да измамиш човек, който не допуска да го манипулират. Може би изпращате приканващи към манипулиране сигнали несъзнателно, затова трябва да наблюдавате внимателно поведението си на жертва. виси ли над вас сянката на самообвинения и самоунижение? Започвате ли разговор с извинение за това, че отнемате от времето на другия - от което се подразбира, че неговото време трябва да е по-ценно от вашето? Запитайте се защо нечие чуждо време трябва да струва повече от вашето. Не би трябвало да е така, освен ако другият човек струва повече от вас - а това, разбира се, зависи само от вашата оценка.

Единственият случай, когато можете да демонстрирате, че поставяте другите по-високо от себе си, е когато това е добър тактически ход. Ако например заемането на позицията горкият аз" ще ви осигури благоприятно отношение, във всички случаи се възползвайте, стига да е възможно. Но престореното величаене на другите като тактика трябва да се използва рядко, само когато нищо друго не помага. И тъй като това означава да подадете на другия сигнал: Манипулирай този нещастник", трябва да сте напълно сигурни, че няма да има обратен ефект. Ако смятате да накара-те алчния си хазяин да ви намали наема, като се направите на безпомощни, проверете дали съчувствието му към безпомощните е единственото гарантирано слабо място в бронята му. Ако сгрешите, може вместо намаление да получите увеличение, защото той знае, че някак си ще набавите парите и ще приеме, че няма да имате смелостта да оспорите увеличението. Ако хазаинът знае, че си има работа с човек, който вярва в себе си и няма да позволи да го сплашат, който е решителен и ще се противопостави резултатно, а не със злоба, има по-голяма вероятност да се съобрази с желанията ви. Тактиката горкият аз" може да се използва, но само инцидентно и след много внимателна преценка.

Накрая трябва да кажем няколко думи за това как да не станете неприятни. Сила" е дума, която аз използвам след внимателно обмисляне. Постарал съм се да я дефинирам недвусмислено. Не ви съветвам да бъдете свадливи, непокорни, неприятни, неискрени и т.н. - това почти винаги ще отблъсне хората, които иска-те да ви помогнат. Аз, разбира се, поддържам становището, че човек трябва да може да бъде неприятен, ако това се налага в екстремни ситуации, за които ще говорим по-нататък. Просто не бива да бъдете пасивни и слаби при всяка стъпка в живота си и именно това е основната поука в тази глава. Бъдете убеден в своята ценност, ефективен и самоуверен човек, а не хленчеща и молеща за разрешение жертва, вярваща, че все1ш друг на този свят е по-важен.

КАКВА ИРОНИЯ - ХОРАТА УВАЖАВАТ СИЛАТА

Ако наистина искате да ви уважават, вгледайте се внимателно в хората, които умеят да изискват и получават уважение. Бързо ще стигнете до заключение-то, че няма да спечелите ничие уважение, включително и вашето собствено, ако отстоявате позицията на слабостта. Трябва да се откажете от мисълта, че хората няма да ви харесат, ако държите на своето.

Неведнъж родители са споделяли с мен, че се възхищават най-много на онези свои деца, които никога не са успели да накарат да им се подчиняват напълно. Макар че родителите са се старали усърдно да ги вкарат в пътя, да бъдат покорни, наложило им се е да признаят, че си имат работа с бунтари. Може да са опитвали с ругатни, наказания, подкупи, вина и какво ли не още, но просто е било невъзможно да им наложат да се подчиняват.

Когато родителите ми говорят за това по време на сеансите, почти винаги забелязвам израз на възхищение в разказите им за ужаса" да отглеждаш непокорно дете. Но когато им изтъкна това скрито уважение, те почти винаги ми отговарят по един и същи начин: Е, да, аз май наистина уважавам това дете... то притежава дързост, каквато винаги ми се е искало да имам."

В почти всички семейства има по някой неуправляем" член и макар че често близките му сключват заговор, за да го направят по-покорен, не могат да потушат естествените искрици уважение и страхопочитание спрямо отказа на бунтовника да бъде като всички останали.

Когато отстоявате онова, в което вярвате, и се чудите какво си мислят другите, бъдете сигурни, че ако направите анонимно проучване, ще установите, че почти всички тайно ви подкрепят и се възхищават на твърдостта ви. У хората има някаква особена симпатия към състезателя, който не е сред фаворитите, и често се оказва, че стискаме палци на някой, който има твърде малък шанс за успех. Затова, ако не си поставяте цели, свързани с желанието да спечелите незабавното одобрение на другите, може по парадоксален начин да спечелите подкрепата им в по-далечен план - а никой не отрича, че е по-добре да получиш подкрепа, отколкото да бъдеш отхвърлен. Може би ще ви подейства успокоително да знаете, че хората, за чието одобрение се тревожите най-много, са най-склонни да ви уважават, когато действате според собствените си убеждения, вместо да се влачите послушно и да правите онова, което очакват от вас.

Кати беше моя клиентка. Тя ми разказа как усвоила тази поука от собствен опит. Трябвало да участва в семинар, за който се регистрирала предварително, за да си осигури място. Но когато пристигнала на семинара, инструкторът и заявил, че заявките са прекалено много и ще се наложи да се съгласи на друг семинар в друга сграда.

Кати била изпълнена с решимост да участва в семинара и макар че това не било типично за нея, няколко-то месеца сеанси и дали кураж да настоява и да поеме по-голям риск. Тя влязла в спор с инструктора пред цялата група и настояла да участва в семинара. когато той се опитал да я разубеди с уклончиви приказки и порой от да, но..." тя отказала да отстъпи. Накрая инструкторът отстъпил и й казал да остане, но я помолил да не казва на регистратора, защото били нарушили допустимия брой участници, определен своеволно от ръководството.

Семинарът започнал и след няколко часа била повдигната темата за проявеното от Кати упорство. Тя споделила, че се страхувала да не би всички да я помислят за зловреден грубиян, пробил си път с нахалство там, където е нежелан. Но напротив, практически всички участници в семинара заявили, че се гордеят с нея и тайно са били на нейна страна, че много искат тя да ги научи как да поемат по същия начин риска да не допускат да ги манипулират.

Когато ми разказваше тази случка, Кати бе сащисана. Представете си," каза тя, тези хора искаха помощ от мен, а аз винаги съм се смятала за предпазлива и плаха!"

В Човек и свръхчовек" Джордж Бърнард Шоу обобщава усещането за вътрешна сила и удовлетвореност от себе си, които произтичат от поемането на рискове:

Това е истинската радост в живота - да бъдеш използван за цел, която сам признаваш за велика... да бъдеш природна сила, а не трескав, егоистичен възел от болести и тегоби, който се оплаква, че светът не го е грижа за неговото щастие."

Наистина ще се чувствате могъщи, ако достатъчно се грижите за себе си, т.е. вие определяте правилата на отношенията си със света.

ПРИМЕРНИ ДИАЛОЗИ И СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ПОЗИЦИЯ НА СИЛАТА

Вече знаете, че това, което ви трябва, се казва сила, че хората ще ви уважават повече, когато проявявате енергичност, и че сковаващите страхове сте си наложили сами. Знаете също, че ви трябва кураж, за да се откажете от рушителните изгоди, които ще спечелите, в случай че настоявате на своето. Но смелостта е нещо, което трябва да проявявате всеки път, когато сте изправени пред някакво предизвикателство, а не качество, което можете да придобиете завинаги.

Ето някои тактики, които ще ви помогнат да общувате с другите от позициите на силата и увереността, когато попаднете в типични случаи на манипулиране.

  От този момент нататък се опитайте да престанете по навик да искате от всекиго разрешение да заговорите, да мислите, да направите нещо. Откажете се от молбите, в полза на изявленията. вместо да кажете: Бихте ли имали нещо против да ви задам един въпрос?" използвайте: Бих искал да знам дали..." вместо Би ли представлявало голям проблем, ако върна тази стока?" опитайте с: Искам да върна тази стока, защото не съм доволен от нея." И заменете Може ли да изляза за час, скъпи?" с Излизам, скъпи, имаш ли някакви поръчки?" Само робите и затворниците трябва да молят за разрешение, а както вече казах в началото на тази книга, свикналият" с положението си роб е мит.

  Гледайте хората, с които говорите, право в очите. Ако гледате надолу или встрани, изпращате сигнал, че не сте сигурни в себе си и се поставяте в удобна за манипулиране позиция. когато гледате в събеседника си, дори да сте нервни, излъчвате посланието, че не се страхувате да общувате с него очи в очи.

  Позата и езикът на тялото също трябва да изразя-ват самоувереност и сила. Изправете се колкото можете. Ако седите, не се прегърбвайте. Не си покривайте лицето с ръце и не ги стискайте нервно. Ако сте уверени в себе си, можете да се освободите от потрепванията, гримасите и дори изчервява-нето. Говорете с твърд, не с треперещ тих глас.

  Поработете върху езика си, особено върху това да заличите празните паузи, постоянните хъмкания и изрази като нали знаете". Тези навици издават несигурност и спъват ефективното общуване. Ако е нужно, говорете по-бавно и обмислено. Ако обърнете достатъчно внимание на начина си на изразява-не, можете да промените издаващата слабостта ви реч в много кратък срок.

  Ако някой ви помоли да му дадете нещо - пари, вещи, време или да се възползва от способностите ви, а вие не искате да удовлетворите желанието му, трябва да сте готови да действате от позиция на силата, иначе незабавно ще се окажете в положени-ето на жертва. Упражнявайте се да си казвате: Предпочитам да не давам назаем", или: Не, не ми харесва да бъда кредитор". Не е нужно да си измисляте много и сложни извинения или да увъртате и накрая пак да дадете заема и да се чувствате манипулирани. Просто заявете направо какво ще направите и ще видите, че (1) няма да ви тормозят, защото от самото начало сте изяснили позицията си, и (2) приятелите и роднините ви в крайна сметка ще ви уважават повече за искреността ви. Ако се страхувате, че приятелите ви ще ви намразят само защото сте упражнили правото си да не направите нещо, 1соето ви е неприятно, запитайте се: Наистина ли искам да имам приятели, които биха ме отхвърлили за това че съм такъв, какъвто съм?" Приятелите не са хора, които настояват да бъдете нещо различно от това, което вие искате да бъдете. Само паразитите няма да ви харесват, ако не им позволявате да живеят на ваш гръб. Тук най-лошото, което може да ви се случи" е хората, които искат да ви използват, да престанат да ви харесват и да стоят надалеч от вас за в бъдеще. А какво му е лошото на това? Разбира се, ако нямате нищо против да давате назаем, давайте, само че го правете ефективно.

  Наричайте хората,  към които  сте свикнали да се обръщате с титли, на малко име. Дори да се обърнете така само веднъж към своя зъболекар, лекар, адвокат и т.н., все пак опитайте, за да видите как ще подейства, а после си задайте въпроса дали страхът ви е бил основателен. А ако решите по принцип да избягвате обръщенията на малко име, ще знаете 6 себе си, че имате и такава възможност - защото вече сте опитали. Ако се чувствате неудобно, страхувате се и дори въобще не сте в състояние да го направите, помислете внимателно защо се притеснявате за нещо толкова просто като обръщението към друго човешко същество на малко име. После преодолейте страха си и го направете. Скоро ще се почувствате много добре с новооткритата си увереност и едва ли ще ви се случи някое от катастрофалните последствия, които сте си представяли.

  Ако не пушите и не можете да понасяте цигарения дим, съберете смелост да се обадите, когато някой пуши и ви притеснява. Не е нужно да се държите зле, просто говорете от позиция на силата. Бих се радвал, ако не пушите точно сега." Така не бие искате разрешение от пушача, за да го помолите да не пуши, а заявявате какво бихте искали. Ако пушачът откаже, а в някои случаи той има право на това, вие пък можете да упражните правото си на избор, като станете и се преместите. Но в никакъв случай не се налага да седите и да се ядосвате. какво е най-лошото, което може да се случи? Може пушачът да продължи да си пуши, както преди. Но в девет от десет случая той ще се съобрази с искането ви. Малко са хората, които биха продължили нагло да пушат, след като знаят, че смущават някого. Ако наистина им се пуши, ще отидат някъде другаде за няколко минути.

  Научете се да използвате ефективно гнева или обидата си, вместо да позволявате да ви манипулират.

Ако малкото ви дете настоява да играе на улицата, а вие искате да стане ясно, че няма да търпите подобно поведение, не се колебайте да повишите тон, да се държите ядосано и твърдо, но внимавайте да го правите в името на резултата. Ако си тръгнете от такава случка с ускорен пулс и вдигнато кръвно, кипящи отвътре от гняв, значи сте станали жертва на поведението на дете, което още нищо не разбира. вместо това можете да проявите твърдост г и да си тръгнете, като си кажете: Хей, бях страхотен. Показах му, че не се шегувам, и не съм ни най-малко разстроен." Действайки от позицията на силата, ще избегнете язвите, свръхнапрежението, гнева, тревогите и т.н., просто като използвате ефективно уменията си.

  Когато си имате работа с погребални агенти, не им позволявайте да използват скръбта ви, за да ви манипулират. Заявете веднага какво искате и колко сте готови.да платите и ако се опитат да ви приложат тактиката с вината, просто си тръгнете, отбелязвайки, че ще говорите, когато има кой да ви чуе.

Отказът да разговаряте с хора и после да си тръгнете, щом те не искат да чуят онова, което им обяснявате съвсем ясно, е много резултатна тактика. когато хукнат след вас и започнат да се извиняват, кажете, че няма да си губите времето с тях, ако не желаят да обърнат внимание на онова, което искате.

Най-доброто оръжие на манипулатора е да ви изслуша и после да предложи точно обратното на това, което сте казали. Но не е необходимо да се хващате на тази въдица и най-добрият начин да дадете някому урок с поведението си е да си тръгнете, вместо да влизате в безсмислен разговор.

  Никога не се страхувайте да прескочите някого, за да ви изслушат. Университетските преподаватели, които размахват оценките като заплахи, данъчните инспектори, които се опитват да би сплашат, използвайки това, че не познавате сложните закони, служителите 6 обществените институции, които се опитват да ви уплашат с властта си - всички те си имат началници, пред които са отговорни. Едно просто обаждане по телефона, едно добре написано писмо, изпратено с препоръчана поща до президента, председателя или който въобще е най-главен в организацията, са много добро средство против опитите на облечени във власт хора да ви манипулират. когато видите, че ако проявите настойчивост в сблъсъка си с някой от подчинените, само ще загубите, дайте ясно да се разбере, че няма да се поколебаете да го прескочите - и, ако е нужно, непременно го направете.

Научете се да се отнасяте безстрастно към потенциалните манипулатори. Никога не им показвайте, че сте разтревожени, уплашени или притеснени. Помнете винаги, че не бива да смесвате съзнанието за собствената си стойност и щастието си като личност с крайния успех или неуспех в някакъв конфликт. Гледайте на победата или загубата в една ситуация като на игра, с която можете да се забавлявате, вместо постоянно да си казвате: Това означава много за мен." вземете решение да действате ефективно и да се впускате 6 подобни конфликти с готов план на играта, като винаги се стремите да потиснете външните признаци на страха. Ако противникът ви разбере, че отдавате на изхода от сблъсъка голямо значение в живота си и поради тази причина сте притеснени, може да ви принуди да изречете неща, които не мислите, и дори да се държите глупаво. Много по-добре е просто да излъчвате решимост, която няма да позволи на другите дори да си представят, че могат с поведението си да имат власт над емоциите ви. И докато се упражнявате да не позволявате на другите да контролират емоциите ви, ще започнете да контролирате себе си, а това ще ви отведе до много по-пълно себеосъществяване - и до много повече победи.

Когато кандидатствате за някаква работа и подавате документи или сте поканени на интервю, никога не си позволявайте да казвате неща като: Не съм сигурен дали ще мога да се справя с това", или:  Никога не съм преминавал такова обучение, но мисля, че мога да се науча". Със същия успех можете да заявите на себе си и да внушите на човека, при когото кандидатствате за работа, че можете да се научите на всичко, защото вече сте проверили възможностите си в толкова много различни ситуации и знаете, че притежавате необходимата гъвкавост, за да се справите с работата. Говорете с ентусиазъм за себе си и квалификацията си и не се колебайте да покажете на събеседника си, че сте човек, който е готов да се учи. Макар че отделни интервюиращи, които лесно се стъписват от силните хора, могат да реагират с резервираност на вашата самоувереност, обикновено ще успеете да прецените ситуацията бързо, а повечето интервюиращи ще видят в самоувереността ви много полезно за фирмата качество. Ако все пак попаднете на малодушен интервюиращ, кажете това на президента на фирмата и поискайте нов разговор с друг интервюиращ. Това упорство по-скоро ще доведе до добър за вас резултат, отколкото до провал.

Никога не се колебайте да говорите за лични неща. Отхвърлете страха, че ставате уязвими за човека, който научи лични" неща от живота ви. Пословичният страх, че някой може да ви причини болка, е около деветдесет и девет процента заблуда. Ако се чувствате свободни да говорите практически за всичко и очевидно не се обиждате от повдигането на една или друга тема, ще бъдете далеч по-силни, отколкото ако си имате безброй забранени теми".

Макар че не е нужно да разкривате сексуалните си фантазии и позорните семейни тайни, без съмнение можете да се освободите от убеждението, че хората ще ви унищожат, ако разберат що за човек сте всъщност.

Говорете откровено за себе си. Споделяйте, когато ви се иска. Освободете се от мисълта, че не можете да разкриете душата си, защото това е опасно. Ако не искате да се разкривате, това е едно, но ако се страхувате да го направите, е съвсем друго. И ще видите, че е здравословно да огледате критично всички причини, поради които казвате, че не искате да говорите за себе си. Ако през целия си живот сте били стеснителни, ако сте се разплаквали от нищо, ако е било лесно да ви изплашат, ако сте проявявали свръхагресивност и т.н., какво въобще може да направи някой с тази информация, за да ви уязви? каквото и да отговорите, то най-вероятно ще се окаже свързано с някоя от слабостите на характера. Ще ви уволни ли началникът? Едва ли. Но дори и да ви уволни, има и други места, където можете да работите. Хората ще разправят слухове за вас? Едва ли. Но дори и така да е, защо трябва да подчинявате живота си на това, което говорят другите? Хората ще клюкарстват за вас, дори това да не би харесва, дори дума да не продумвате, тогава няма смисъл да се въздържате и да се опитвате да избегнете клюките?

Ако подозирате, че някой, комуто плащате, за да ви свърши работа, се опитва да ви манипулира, като не направи обещаното - например да оправи колата ви както сте се разбрали - тогава го понаблюдавайте как си върши работата, стига това да не влошава положението ви на жертва, като ви губи твърде много време.

Накарайте хората, които вършат някаква работа за вас, да ви докажат, че са направили, каквото са обещали, и не вярвайте и за миг, че сте длъжни да им дадете карт бланш и после да платите, колкото ви поискат. кажете още отначало, че не искате нов маслен филтър, иначе със сигурност ще се сдобиете с такъв, независимо дали би трябва или не. Бъдете твърди, когато изискате обяснение за сметки, които намирате за неоснователни. Ако в ресторанта келнерът надпише сметката, обърнете се към управителя и не давайте бакшиш на келнера, ако не смятате, че инцидентът е бил стопроцентова случайност. (келнерите ВИНАГИ се извиняват надълго и нашироко и твърдят, че грешката е била неволна.) Можете просто да откажете да възнаградите некомпетентността или опита да ви ограбят.

Създайте си навика да проверявате всяка получена фактура. Ако откриете, че сметката е раздута, уведомете компанията точно какво мислите по въпроса и откажете да работите с хора, които смятате, че ви мамят. И изпратете официално оплакване до местното Управление по професионална етика или до Агенцията за защита на потребителите. Едно написано за две минути писмо до тези организации ще ви помогне да сложите край на подобни случки. Може би смятате, че надписаните сметки са нещо рядко срещано и обикновено случайно, но аз съм установил, че сметките 6 ресторантите често не са точни и около деветдесет процента от грешките" в сметките ми, по някаква случайност, са винаги в полза на заведението. Явно за тези грешки не важат законите на статистическата вероятност. когато ви се случи подобно нещо, веднага уведомете ръководството и поддържайте протеста си решително, ако настоявате въпросът да бъде изяснен. Ако не желаете това, просто заявете на управителя, че няма да платите сметката и преставате да бъдете техен клиент.

Когато ви кажат, че трябва да чакате смешно дълго за доставка на мебели, автомобил и т.н., не приемайте ролята на жертва, съгласявайки се с хрумването на търговеца, че трябва да получите онова, което желаете, когато на него му е удобно. И не му вярвайте, че никой друг не може да ви го достави по-бързо. Ако това, което ви трябва спешно, е кола, проверете какво предлагат агентите в други градове, дори в други щати, ако е необходимо. Покажете на бавните доставчици, че нямате намерение да чакате и се обърнете направо към ръководството, не към чиновниците. Обяснете, че ще отидете при конкурентите им, ако не осигурят доставката по-бързо. Обърнете се към търговците на едро, дори към производителите, за да проверите дали не можете да получите специална бърза услуга. Никога не плащайте авансово и във всеки договор си осигурете връщането на минималния депозит, ако търговецът не изпълни подробностите по договора. Не е нужно да се заяждате, просто бъдете твърди и силни, а не поредната жертва, която казва: О, всъщност ще чакам само десет седмици. Сигурно така трябва да бъде, макар че ми трябва по-скоро."

Един мой клиент, комуто казаха, че в Ню Йорк не могат да му доставят кола за осем седмици, се обади на агент в Мичиган и установи, че там може да получи колата за четири дни и с 300 долара по-евтино, от-колкото в Ню Йорк. Той пътува дванадесет часа, за да я прибере, но си устрои приятна ваканция със спестените пари.

На практика всяка ситуация може да се превърне в победа, ако не очаквате да ви манипулират и не го позволявате.

По правило отказвайте да плащате за лошо качество или недобро обслужване. Ако салатата в ресторанта има вкус на слама, ако сладкишът е изсъхнал и т.н., просто изтъкнете този факт и поискайте да ви приспаднат това блюдо от сметката. Ако попаднете на несговорчив келнер или касиер, спокойно се обърнете към някой, който не е чиновник, и няма да бъдете жертва.

Ако ви поискат да платите нещо, което не сте поръчвали, или ако сметката е надписана, просто не я плащайте и не се стряскайте от настойчивите писма и заплахите, че ще пострада репутацията би. Не могат да би направят нищо, ако не им позволите, а отказът да платите за некачествени материали и услуги е начин да не допуснете да ви окачат етикет на жертва.

ОБОБЩЕНИЕ

Можете да действате от позиция на силата, като разчитате изцяло на себе си и не давате другиму власт да ви ръководи. когато разчитате напълно на друг човек да насочва правилно живота ви, просто сами си просите да ви манипулират. Ако се възползвате от шанса и си осигурите успех, вместо да чакате той да дойде сам, ако преследвате целите си, без да влагате емоции в резултата, няма да усетите как ще заемете място в редиците на хората, които не допускат да бъдат превръщани в жертви. Едно кратко изречение обобщава съдържанието на тази глава: който плаща, той поръчва музиката."

 

3.

Не допускайте да ви подмамят с миналото, което вече не може да се промени

 

Напредъкът и развитието  са невъзможни, ако правите всичко така, както сте го правили винаги.

Не допускайте да би подмамят с миналото, което вече не може да се промени

ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ МАНИПУЛАТИВНИ ТЕХНИКИ, използвани в нашата култура, е позоваването на неща, които нямате власт да промените, или на прояви и случки, които са вече минало. Можете да се научите да избягвате този голям манипулаторски капан - като просто отказвате да ви въвличат в разисквания на подобни въпроси, като забелязвате, когато другите се опитват да отклонят вниманието ви и да ви накарат да се отбранявате, споменавайки ваши действия в миналото, които вече не можете да промените, като отхвърляте особения вид алогичност, с която се опитват да ви вържат ръцете. винаги съм твърдял, че можем да научим много от животните, без да стигаме дотам да действаме чисто инстинктивно, както те единствено могат. Уолт Уитман пише трогателно за любовта си към животните в Стръкчета трева:"

Мисля, че бих могъл да се обърна и да живея с животни,

те са толкова спокойни и самостоятелни.

Стоя и ги гледам дълго, дълго.

Те не се измъчват и не хленчат за своята участ.

Те не лежат будни в мрака и не плачат за греховете си,

БЪДИ ГОСПОДАР НА ЖИВОТА СИ

Те не ме отблъскват с разсъждения за своя дълг пред Бога.

Сред тях няма недоволни, нито побъркани от мания

да притежават вещи.

Никой сред тях не коленичи пред друг,

нито пред себеподобните си, живели преди хиляди години.

Никой сред тях не печели респект и не става нещастен

никъде на този свят.

Животните не могат да продължават да мислят за минали неща. Макар че са лишени от прекрасни спомени, те са и блажено неспособни да бъдат депресирани и да се обвиняват безполезно, могат само да мислят за настоящето и да живеят 6 него. За да престанете да бъдете жертва, ще трябва да се поучите от животните и да започнете да правите следното:

1)  Осъзнайте и си припомняйте кои неща не можете да промените.

2)  Разберете по какъв начин другите се опитват да използват миналото, за да ви манипулират.

3)  вникнете в начина, по който вие самите използвате миналото, за да превръщате себе си в жертва.

4)  Приложете някои специфични стратегии против манипулациите, когато видите, че ставате жертва на нечие чуждо или на собственото си поведение.

НЯКОИ НЕЩА, КОИТО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ

Най-очевидното, което не можете да промените, са вашите минали действия. всичко, което някога сте сторили, просто е минало и макар че почти винаги можете да се поучите от него, а понякога - и да промените последиците в настоящето, не можете да върнете назад вече стореното. Затова винаги, когато установите, че влизате в конфликт във връзка с това как нещо е трябвало или не е трябвало да бъде направено

-  вместо да видите как да не повтаряте миналите си грешки и какво може да се направи сега - значи сте жертва, попаднала в капан без изход. Да предъвквате едно и също до безкрай, да ви напомнят как сте направили това или онова и как е трябвало да го направите, да се измъчвате как другояче сте могли да постъпите

-  това са все реакции на жертва и вие можете да се борите с тях. Тъй като можете да живеете само в настоящия момент, нелепо и вредно за вас е да се оставяте да ви уязвят с нещо, извършено в миналото.

Освен собственото ви минало, има и много други неща, които не можете да промените и, следователно, е безполезно да се безпокоите за тях. Можете или да се научите да приемате нещата, от които няма как да избягате, или да продължите болезнено да се притеснявате заради тях. Ето някои неща, които трябва ясно да осъзнаете, че не можете с нищо да промените:

  ВРЕМЕТО

Може да ви се струва излишно да ви казвам, че не можете да промените времето, но задайте си въпроса колко често сте си разваляли настроението заради температурата, дъжда, бурята и т.н. Така чисто и просто се самоизмъчвате. Разбира се, не е необходимо да се преструвате, че харесвате лошото време, но добре е да не позволявате то да ви пречи и в най-малка степен.

  БЪРЗИЯТ ИЛИ БАВЕН ХОД НА ВРЕМЕТО времето винаги ще си тече с една и съща скорост, независимо дали това ви харесва или не. всеки ден разполагате с двадесет и четири часа и можете да се оплаквате колкото си искате, че те минават прекалено бързо или прекалено бавно, но няма да спечелите нищо от това, освен че мъничко ще остареете.

  ДАНЪЦИТЕ

Ако се ядосвате за неща като данъците, единственото, което ще спечелите, е чувството за безпомощност и временен стрес. Данъци ще има винаги и те винаги ще бъдат прекалено високи. Можете да се постараете да сведете своите до минимум, да гласувате за политици, поддържащи намаляването на данъчното бреме и т.н., но да се ядосвате заради данъците е напълно безполезно.

  ВАШАТА ВЪЗРАСТ

Просто не можете да я промените. Без съмнение, можете да промените външността си, светогледа си, облеклото си, дори това колко възрастни се чувствате, но възрастта ви не зависи от вас. И да се оплаквате постоянно колко сте стари, нищо няма да се промени, освен че ще се чувствате още по-стари, по-уморени, рухнали и изкривени от артрит, отколкото сте всъщност.

  МНЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ ЗА ВАС

И онова, което мислят другите за вас, зависи само от тях. Хората ще мислят каквото си поискат, независимо дали това ви харесва или не, и макар че може-те да направите всичко по силите си, за да се отнасяте с тях така, както бихте искали те да се отнасят с вас, не можете да си позволите компромиси със себе си, за да им повлияете. Щом не сте 6 състояние да диктувате на другите какво да мислят за вас, значи със сигурност няма логика да се измъчвате заради мнението им, освен ако не вярвате, че тяхното мнение за вас е по-важно от вашето собствено.

  ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Ако се терзаете за изхода на избори, война, спор, буря или каквото и да е друго, това само ще би изпълни с чувство на безсилие. Същото важи за големите социални бедствия в наше време. Да вземем за пример войната в....". колкото и да не ви харесва това, човекът е агресивно същество, което използва войната като средство да наложи властта си, защото не вярва достатъчно в себе си, за да заложи на разума. Хората винаги са воювали помежду си и ако днес продължават да го правят някъде на планетата, това не бива да ви изненадва. Разбира се, не е необходимо вие да се биете в каквато и да е война и можете да направите всич1со, което ви е по силите, за премахването на бедствието, наречено война, от лицето на земята. Но да се чувствате нищожни, объркани и нещастни, защото други са решили да воюват, означава да се поставите в положението на жертва. Не можете да спрете войната, чумата, сушата, като се чувствате виновни и нещастни, затова помислете спокойно защо трябва да правите нещо толкова глупаво и самоунищожително.

  ВАШИЯТ РЪСТ И ФИЗИЧЕСКИЯТ ВИ ОБЛИК Общо взето, това, което виждате, е всичко, което можете да имате. Да недоволствате от конструкцията си, ръста си, ушите си, пръстите на краката си, гърдите си, размера на гениталиите си и т.н. означава отново да се поставите в положението на жертва и да не спечелите нищо, освен че ще се измъчвате. Да харесвате това, което ви е дадено, е въпрос на избор, както и да промените каквото можете с операции, тренировки и т.н. каквото не можете да промените, по-добре се научете да обичате - и то много!

  БОЛЕСТИТЕ НА ДРУГИТЕ

Случва се хора, които познавате и обичате, да се разболеят. Ще бъдете жертва, ако в такъв момент изпаднете 6 безпомощност, и е напълно възможно да се присъедините към болните си близки. При всяко положение им помагайте, бъдете край тях, ако искате, давайте им утеха, но не си казвайте: Това не биваше да се случва", или: Не мога да понеса да я гледам в това състояние". вашата сила ще бъде пример за тях, може дори да им помогне да оздравеят. Но мрачното ви поведение ще навреди на всички, особено на вас самите.

  СМЪРТТА

Колкото и хората да се опитват да избягат от този факт, никой не си отива жив от този свят. Животът всъщност е болест с фатален край. Обвили сме смъртта в мистика, решили сме, че е нещо, от което трябва да се страхуваме и да проклинаме, което ни прави неутешими, когато сполети любим човек или надвисне над собствените ни глави, както неизбежно се случва. Но болезненото възприемане на смъртта е до голяма степен въпрос на културна традиция, нещо придобито, към което можем да си изработим реалистично отношение. Не забравяйте думите на Джонатан Суифт за смъртта:

Невъзможно е нещо толкова естествено, толкова необходимо и толкова всеобщо като смъртта да е било измислено от Провидението като зло за човечеството."

НЕЩАТА В ПРИРОДАТА

Деветнадесетгодишната Дженифър хленчи: Не обичам пикници на плажа, там е пълно с пясък!" Плажовете са от пясък, скалите са твърди, морската вода е солена, а реките текат. винаги ще бъдете жертва, ако не приемете нещата в природата и не престанете да се оплаквате, когато се сблъскате с действителността, такава, каквато е. винаги, когато се уловите, че недоволствате от нещо естествено, това е равносилно да поискате да живеете на Уран.

Толкова за възприемането на безбройните неща, които винаги ще бъдат такива, каквито са. Безспорно заслужавате уважение, ако се стремите да промените света. Но се научете да подбирате в какво да хвърлите усилията си и да не се превръщате в разочарована и страдаща жертва, съдейки по смешен начин за неща, които никога няма да се променят. Нека оставим на Ралф Уолдо Емерсън да изрази това в няколко кратки, многозначителни слова в есето си Благоразумието", написано около 1841 година:

Каквото и да правим, лете ще има мухи. Ако вървим през гората, ще бъдем храна за комарите."

Повече от сто години след Емерсън, през лятото все така има мухи, а в гората - комари.

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА КЛОПКАТА ТРЯБВАШЕ ДА..."

Когато някой ви каже трябваше да..." очаквайте манипулация. Това трябваше да..." няма да промени нищо вече сторено, но може да се използва, за да би накара да признаете, че сте сгрешили и да бъде избегнат разговорът за това какво може да се направи сега. Докато потенциалният манипулатор задържа разговора върху миналите ви действия, можете да сте сигурни, че няма да получите, каквото искате.

Ето един пример, който ще ви покаже как действа тази манипулативна игра.

Артър се нанася в дома си в петък следобед и се обажда на електрическата компания, за да му пуснат тока. Чиновникът, комуто излага молбата си, отвръща: Трябваше да ни се обадите в сряда. Сега е много късно да се направи нещо."

Артър е на път да се окаже жертва, ако позволи да го отклонят от позицията му, при това без всякаква логика, защото той няма как да знае, че политиката" на компанията изисква заявка два дни предварително, за да включи електричеството, при това в петък той вече не е в състояние да се върне обратно в сряда и да направи заявката, така че да му обясняват какво е трябвало да направи е колкото нелепо, толкова и безполезно. Но Артър знае, че тези доводи са били повтаряни много пъти, надушва клопката, знае, че компанията може да му включи електричеството същия ден, ако подходящ човек даде такова нареждане, и поисква да говори с началника, преди да затъне в блатото на разправията с чиновника, приемащ обажданията. Той обяснява на началника случая си подробно и електричеството му е включено същата вечер, макар че чиновникът го е уверил, че това е не-възможно".

Маневрата трябваше да..." се прилага постоянно, всеки ден, особено от бюрократите в целия свят, от хората, които искат да ви вържат ръцете за свое удобство. Тя върши работа, защото потенциалните жертви не я разпознават и лесно попадат в капана, който ги кара да се чувстват виновни или безотговорни. Повечето хора и без това са готови да тънат в миналото и са много податливи на опитите на манипулаторите да отклоняват разговора към неща, които изобщо не са се случили. когато хората прилагат тактиката трябваше да...", обикновено искат да ви накарат да се чувствате зле, за да постигнат своите цели, а не за да ви помогнат да се поучите от миналите си грешки ми да поправите пропуските в знанията си. След като ви накарат да се чувствате зле или глупаво, вече е лесно да ви убедят, че не могат да ви помогнат - и ето че са ви измамили. Съжалябам, но сега нищо не мога да направя. Трябваше да..." Ако се хванете на въдицата, спукана ви е работата - става-те послушна жертва, измамена, защото не е разпознала клопката, поставена много точно, макар и може би несъзнателно. По-лесно е да накажеш човек, който подсъзнателно е съгласен, че заслужава наказание, а тактиката трябваше да..." цели да ви накара да мислите именно така.

Трябваше да..." се прилага често срещу децата, за да се чувстват виновни и да бъдат принудени към покорство. Трябваше да ми кажеш сутринта, Денис, че искаш да майсториш клетка за зайци в мазето. Сега е много късно, защото току-що почистих там и поне известно време не искам да се разхвърля." Денис знае, че не е имало никакъв начин да знае кога баща му смята да чисти мазето и позицията трябваше да..." е безсмислена. Но не може да разговаря логично с баща си, който, веднъж възприел тази тактика, с гнева си и превъзходството си на възрастен ще утежни положението на Денис в ролята на жертва.

Единственият начин да избегне клопката трябваше да..." е да откажете да участвате в играта, съсредоточавайки вниманието си върху това, което може да се направи сега. Ако някой би 1саже: трябваше да...", можете да му отговорите: Да не би да искаш да се върна назад 8ъв времето и да направя, каквото ти казваш, че е трябвало? Не е ли по-добре да поговорим за онова, което наистина може да се направи сега?" Ако просто не можете да отклоните някого - като чиновника 6 случая с Артър - от маневрата трябваше да..." и се наложи да го прескочите, можете да предотвратите опита на началника му да ви приложи същата тактика, като започнете с думите: Искам да ми включите електричеството днес.... (какъвто ден се пада), но вашият чиновник държи да говори само за вчерашния ден (миналата седмица, миналата година)".

ДРУГИ ТАКТИКИ, ПРИЛАГАНИ ЧЕСТО С ЦЕЛ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ НЕЩО МИНАЛО

Джордж Ноел Гордън (лорд Байрон), прочутият английски поет, пише: Никоя ръка не може да застави часовника да бие за мен отминалите часове". А точно това се опитват да направят манипулаторите с разнообразните си стратегии, съсредоточени върху миналите ви действия, и трябваше да..." е само една от най-честите и най-резултатните сред тях. Следват седем типични изречения, отнасящи се към миналото, които почти винаги имат за цел да превърнат човека 6 послушна жертва, приемаща наказанието" си.

ЗАЩО ГО НАПРАВИ ТАКА?

Да ви карат да обяснявате подробно или да оправдавате миналите си действия успешно пречи на прехвърлянето на разговора към настоящето, където би могло да се направи нещо полезно. всеки ваш отговор ще се сблъска с упрек, неодобрение и ново нападение, което ще ви принуди да продължите да се отбранявате. Дръжте си очите отворени за вълшебната думичка защо, тя може да ви кара да отстъпвате до безкрайност.

АКО ПЪРВО МЕ БЕШЕ ПОПИТАЛ!

Може и да е вярно, че ако първо сте се посъветвали със събеседника си, нещата са могли да се разбият по-добре, но със същия успех може и да не е вярно, защото тогава той може би е нямало да ви каже, каквото казва сега, постфактум. Може би просто се възползва от представилата му се възможност да изглежда умен за ваша сметка. При това вече е твърде късно да се съветвате с него, така че ако се опитва да ви помогне с това често употребявано изречение, може само да ви накара да се чувствате виновни, че не сте потърсили съвета му - може би за да успее да ви измами по избрания от него начин, защото е доказал", че си го заслужавате.

  НО НАЛИВвИНАГИ СМЕ ПРАВИЛИ ТАКА!

Този хитър трик означава, че винаги, когато се отклоните от някогашното си приемливо" поведение, трябва да се чувствате виновни и да признаете, че сте нарушили не само нечии чужди права, но и собствените си. (какво право имате вие да променяте нещата?) Ако успеят да ви накарат да признаете, че не е трябвало да правите нещо по-различно от преди, значи най-безпрекословно ще ви санкционират всеки път, когато направите нещо ново. Нали?

  СЛЕД КАТО СИ ГО КАЗАЛ, ЗАЩО НЕ ГО СПАЗВАШ? Това е логиката, че всичко е завинаги, т.е. ако това служи на целите им, хората ще се опитат да ви накарат да спазвате всичко, което сте казвали някога, дори десетилетия по-късно, макар че може да сте променили мнението си с промените в обстоятелствата и светът да се е обърнал с главата надолу. Но ако правите обратното на това, което някога сте казали, значи сте неморални, безсъвестни, подли и неетични -дръжте си на думата или ще ви хулят, както се полага. Ако могат да ви накарат да се чувствате виновни, задето сте променили становището си, сигурно ще ви накарат да се отречете от него и да се придържате към онова, което някога сте казали, макар че сега мислите другояче - а от това, разбира се, манипулаторът ще бъде доволен и целите му ще бъдат постигнати!

  АКО НЕ БЯХ ПОСТЪПИЛ ТАКА!

Това е невротичното преизживяване", при което си причинявате страдание в настоящето, изживяваш отново и отново миналите си грешки. вие буквално се проклинате за това, че сте постъпили по определен начин. Можете да превърнете себе си в жертва и с противоположния механизъм - ако само бях направил така и така", който е също толкова глупав. Просто защото сега е невъзможно да направите нещо вече отминало по различен начин и колкото и да го въртите в ума си, това с нищо няма да помогне, особен че ще ви загуби време.

  ТОЧНО ВЧЕРА ИМАХМЕ СЛУЧАЙ КАТО ВАШИЯ Това е често прилагана от администраторите тактика. Разказвайки ви какво е станало в подобен на вашия случай, те ви карат да се съгласите, че наистина трябва просто да приемете глупостите, с които ви затрупват, само защото точно вчера" са изманипулирали някого да се хване на същата въдица.

  КОЙ Е ВИНОвЕН ЗА ТОВА?

когато нещо не се е получило както трябва, връщането назад стъпка по стъпка, за да се стовари вината върху всички, е средство, което всеки може да използва, за да отклони вниманието от това какво конструктивно може да се направи в бъдеще. Търсенето на виновник за неща, които са вече минало, е губене на време, освен когато става дума за финансова компенсация. Ако се определи, че вината е четиридесет процента на Хърби, тридесет и пет процента на Майкъл, а останалите двадесет и пет процента се разпределят между четирима души, какво от това? Губейки време в уточняване на степента на вината, можете да прекарате голяма част от живота си, разпределяйки отговорността за минали и свършени неща.

Ето още веднъж същите седем изречения и какво можете да очаквате, че влага в тях човек, който не се опитва да ви манипулира.

Манипулативно изказване

Неманипулативно изказване

Защо направи така?

какво научи от постъпката си?

Ако първо ме беше попитал!

Може би ще е по-добре за в бъдеще първо да се съветваш с мен

Но нали винаги сме правили така!

Сега се държиш различно и ми е трудно да приема това

След като си го казал, защо не го спазваш?

Ти ми даде основание да мисля нещо друго и това ми причинява болка

Ако не бях постъпил така!

Разбирам какво не се получи и повече няма да повтарям тази грешка

Точно вчера имахме случай като вашия!

С какво мога да ви помогна?

кой е виновен за това?

как можем да избегнем това за в бъдеще?

 

Роднините използват такива манипулативни изречения, за да ви накарат да бъдете такива, каквито те искат. Хората от семейството ги използват, за да оправдаят наказанието, което се готвят да наложат, или за да държат изкъсо непокорниците. Същите ходове използват и търговците, които искат да ви накарат да платите безпрекословно, както и чиновниците, които получават заплата, за да не ви позволяват да постигнете целите си за сметка на компанията, на която така предано служат. Манипулаторите ги използват, за да заобиколят логиката, да избягат от настоящето, да сплашват, манипулират и печелят. Още щом някой се опита да ви приложи тактиката на позоваване на миналото, можете да си зададете въпроса дали ви манипулира и да сте готови да реагирате съо-тветстващо. Ето един пример:

Преди няколко години Сам прави по телефона поръчка за закупуването на няколко общински облигации и дилърът му обещава да ги получи до определена дата. когато пристигат с една седмица закъснение, Сам отказва да ги вземе. По телефона търговецът, който току-що е загубил голяма комисионна, се опитва да му обясни, че Сам не може да постъпва така, понеже е трябвало да му се обади, когато полиците не са пристигнали навреме. Затова сега трябва просто да ги приеме. Защо не ми се обадихте?" - повтаря той.

Отговорът на Сам е: Значи според вас трябва да ви обяснявам поведението си? Наистина ли мислите, че е мое задължение да ви се обадя, когато вие закъснявате?"

Търговецът скоро се отказва и си задържа облигациите.

МОЖЕТЕ САМИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ в ЖЕРТвА, КАТО СЕ ПОТОПИТЕ в МИНАЛОТО

Макар че другите несъмнено имат желание да се позовават на миналото, за да ви манипулират както си искат, вие можете и сами да си причините доста неприятности в това отношение. Може би, като много други хора, живеете днес според някогашните си убеждения, които вече не са в сила. Може би сте в капана на миналото, но не искате да се изскубнете от него и да започнете начисто.

Джоан, една клиентка, която дойде при мен, защото беше винаги нервна и тревожна, ми добери, че не може да изкара деня, без да я обземе напрежение. Разказа ми как винаги е винила родителите си за нещастното си детство. Те не ми даваха никаква свобода. Постоянно наблюдаваха поведението ми. Те ме превърнаха в развалината, която съм днес." Така ми се оплакваше Джоан, макар че беше на петдесет и една години и родителите и бяха вече покойници. Тя още се хващаше за неща, случили се преди тридесет и пет години, затова главната цел на сеансите ми с нея беше да й помогна да се освободи от миналото, което вече не можеше да промени.

Анализирайки безсмислието на това да ненавижда родителите си, задето са постъпвали така, както са смятали за правилно, и оставяйки всички тези преживявания там, където им е мястото - 6 миналото, Джоан скоро се научи да преодолява саморазрушителния навик да вини покойните си родители. Тя разбра, че още в юношеските си години е решила да допусне да се разстройва от свръхпокровителственото отношение на родителите си и че ако е отстоявала по-твърдо самостоятелността си, е нямало да изпадне в положени-ето на жертва. Постепенно повярва 6 правото си на ИЗБОР, разбра, че през цялото време сама е избирала да бъде нещастна и че саморазруиштелно продължава да се придържа към този навик. Скъсвайки тези манипулативни връзки с миналото, което вече не можеше да промени, Джоан буквално се освободи от тревожността.

Оценявайки нещата в миналото, оказали влияние върху живота ви, внимавайте да не се придържате към убеждението, че други са виновни за това, което чувствате и правите, и дори за това, което не успявате да правите днес. Ако се уловите, че обвинявате родителите си, техните родители, лошите времена или каквото и да е друго за сегашните си несгоди, спомнете си следната максима: Ако миналото ми е виновно за това, което съм сега, а миналото не може да се промени, значи съм осъден да остана такъв, какъвто съм." Настоящето е винаги съвсем ново преживяване и можете да решите още сега да прогоните от него всичко неприятно, което си спомняте от миналото, и да направите сегашния момент приятен.

Простата истина за вашите родители гласи: Те са се справяли, както са могли. Точка. А1ю баща ви е бил алкохолик, ако ви е изоставил като бебе, ако майка ви е била натрапчиво покровителствена или нелюбяща, значи не са знаели как да бъдат други. каквито и нещастия да са ви се случили в младежките години, вие най-вероятно сте ги направили още по-травмиращи, отколкото са били в действителност. Малките деца обикновено се приспособяват към всичко (освен ако положението им е наистина чудовищно тежко) и не си прекарват времето в оплакване и самосъжаление, задето родителите им са такива, каквито са. Те приемат семействата си, възгледите на родителите си и т.н., също както приемат хубавото и лошото време, и се справят. Умът им е зает с чудесата на вселената и те се забавляват изобретателно, дори при условия, които други биха нарекли жалки. Но възрастните често анализират многократно миналото си и си спомнят ужасни преживявания, голяма част от които не са се случили в действителност.

когато клиентите ми са прекалено заети с това да открият в миналото причините за сегашното си поведение, аз им предлагам да си изберат две-три обяснения, които най-много им допадат, от списъка по-долу, да ги използват, ако искат, и после да преминат към нови решения в настоящето. Това са някои от най-честите причини от миналото, които хората цитират, за да обяснят защо са такива, каквито са днес. След като прахосат доста време и пари за терапия, в която изследват миналото си, повечето сами стигат до някои от тях.

Родителите ми бяха безотговорни.

Родителите ми бяха прекалено ограничени.

Майка ми се държеше прекалено покровителствено.

Майка ми не се грижеше достатъчно за мен.

Баща ми ме изостави.

Баща ми беше прекалено строг.

Другите правеха всичко вместо мен.

Никой никога не ме е отменял в нищо.

Бях единствено дете.

Бях най-голямото от ... деца.

Бях най-малкото от ... деца.

Бях средното дете.

Ввремената бяха доста тежки.

Времената бяха прекалено безгрижни.

Живеех в гето.

Живеех в имение [голяма къща и т.н.]

Нямах никаква свобода.

Имах прекалено много свобода.

Бяхме прекалено религиозни.

Никой у дома не беше религиозен.

Никой не искаше да ме изслуша.

Нямах и миг спокойствие.

Братята и сестрите ми ме мразеха.

Бил съм осиновен.

Наблизо не живееха други деца.

[И така нататък в същия дух]

която и причина да посочите, не забравяйте, че правдивото тълкуване на миналото е мит. Най-доброто, което може да ви даде терапевтът, са идеите, които ще ви помогнат да разберете себе си, ако ги приемете за верни. Истината не е в идеята, а във вашето удовлетворение от нейната полезна правота. Макар да приемам, че човек е способен да прозре по-добре в себе си, изследвайки миналото си, няма съмнение, че това прозрение само по себе си не може да промени нито миналото, нито настоящето, а ако вините миналото за това, което сте сега, просто ще си стоите на едно място.

Повечето велики мислители са забравили миналото, с изключение на историческия опит, който може да им бъде от полза, и живеят изцяло в настоящето, с поглед към по-добро бъдеще. Новаторите никога не казват: винаги сме правили така, затова не можем да допуснем промени." Никога! Те се учат от миналото, но не живеят в него.

В няколко свои пиеси Шекспир загатва колко безразсъдно е човек да се измъчва заради миналото. На едно място предупреждава: Непоправимото не заслужава да се скърби за него"[1], а другаде напомня: Невъзвратимото не заслужава към него да се връщаме".[2]

Изкуството да забравяме е съществена част от изкуството да живеем. Едва ли си струва да си припомняте всички ужасни спомени, които внимателно сте запазили в ума си,. като господар на съдържанието на паметта си, не сте длъжни да ги пазите. Освободете се от тези осакатяващи ви спомени, и най-вече, откаже-те се да обвинявате и да храните омраза към хората, които са действали, както са знаели. Ако наистина са постъпили ужасно спрямо вас, поучете се от това, обещайте си никога да не се отнасяте към никого по такъв начин и им простете 6 сърцето си. Ако не можете да им простите, избирате да продължите да страдате, а това още повече ви превръща 6 жертва. Още повече че ако не простите и не забравите, вие ще сте единствените, повтарям, единствените, които ще страдат. Погледнато от такава гледна точка, защо трябва да се придържате към миналото си на жертва, ако това само продължава да ви тика в редиците на жертвите?

МЕТОДИ, С ЧИЯТО ПОМОЩ ЩЕ ПРЕСТАНЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ЖЕРТВА НА МИНАЛОТО

Главната ви стратегия за недопускане на манипулации посредством опиращи се на миналото капани, е да ги откривате и заобикаляте, преди още да докоснете дори подвижните пясъци. След като оцените правилно ситуацията, смелостта и твърдото отстояване на позициите ви ще ви помогнат да се справите. Ето някои насоки за общуване със злонамерени хора, които възнамеряват да ви въвлекат в блатото на минали събития.

Когато някой ви каже, че нещата винаги са били такива, или ви напомни какво сте правили в миналото с цел да ви манипулира в настоящето, задайте му въпроса: Искаш ли да знаеш дали ме интересува това, което ми говориш?" Това ще обезвреди манипулацията, още преди да е започнала. Ако ви отвърне: Интересува ли те?", кажете: Не. Искам да говорим за това, което може да се направи сега."

  Когато хората, с които имате някаква лична работа, използват изрази като ти    трябваше да..." точно миналата седмица..." и т.н., вместо да слушат какво вие им говорите, опитайте се леко да се отдалечите малко, да създадете известна дистанция. възпитава се с поведение, не с думи, затова по-кажете, че сте решени да не говорите за минали неща, когато те се използват като основание да ви манипулират в настоящето.

  Постарайте се  да елиминирате позоваванията на миналото, които ви превръщат в жертва, от собствената си реч, за да не учите другите да ги прилагат срещу вас. Съзнателно избягвайте изразите ти трябваше да...", защо постъпи така" и други подобни маневри за манипулиране на приятели и близки. вашият пример ще им покаже какво очаквате от другите и те няма да посрещат искането ви да не би манипулират по същия начин с възклицанието: Я кой го казва!"

  Когато някой започне с ти трябваше да..." опитайте да му отговорите: Ако можеш да ми осигуриш двупосочен билет до времето, за което говориш, с удоволствие ще направя, както казваш, че би трябвало. Но ако не можеш..." Противникът" ще разбере, че сте наясно с капана и битката е повече от наполовина спечелена. Друга възможност е да опитате отговора: Прав си, така трябваше". След като се съгласите с това, противникът" ще трябва да ... говори с вас за настоящето.

  Ако някой ви попита защо сте направили нещо по определен начин, изложете най-важните си доводи накратко. Ако другият оспори доводите ви, можете да му отвърнете, че в момента сте съгласни или несъгласни с него, НО сте сметнали, че се иска от вас да обясните тогавашните си съображения, а не да оправдавате действията си. Ако е необходимо, можете да добавите: Ако не ти харесва обяснението ми, сигурно ще искаш да ми кажеш защо според теб съм действал така и да обсъдим твоето гледище, вместо моето." Подобна прямота винаги погазва на другите, че няма да отстъпите на обичайните им манипулаторски похвати.

  Когато усетите, че някой е недоволен от вас и използва типичните опиращи се на миналото клопки с цел да ви манипулира, вместо да му казвате какво мислите за него в момента, повдигнете въпроса: Сега си разочарован от мен, нали?" Хей, по-разстроен си, отколкото предполагах." Ядосан си защото си мислиш, че съм те предал". Това ще измести разговора към реалния проблем, а той е в сегашното недоволство на другия. Тази стратегия да назовавате сегашните чувства с имената им обезврежда възможностите на другите да ви манипулират.

  Ако смятате, че наистина сте постъпили зле или егоистично в разискваната ситуация, не се страхувайте да кажете: Прав си, следващия път ще постъпя другояче." Да кажете каква поука сте извлекли помага много повече, отколкото да смятате, че трябва да отстоявате позициите си и да изживява-те до безкрай миналото отново и отново.

  Когато някой близък човек - партньор, или пък скъп приятел - заговори за случка в миналото, която знаете, че му причинява болка и според вас е била обсъждана повече от достатъчно, опитайте се да за-държите разговора върху неговите чувства, вместо да се поддавате на похвата ти как можа да..." или ти трябваше да...". Ако той настоява да ви отправя обвинения отново и отново, не отвръщайте многословно - това само ще усили болката, по-добре е да направите някакъв жест на обич - целувка, докосване по рамото, топла усмивка, и после да се оттеглите за малко. По този начин, като проявите обич и после оставите другия за малко сам, му показвате с поведението си, че държите на него, но просто няма да позволите да ви манипулират, като ви карат да изживявате наново нещо обсъждано стотици пъти, които винаги са завършвали с наскърбени чувства.

  Вземете решение да се поучите от миналото, вместо да го повтаряте до безкрай и обсъдете решението си с хората, които смятате, че най-много ви манипулират. Установете правилата, с които искате да бъдат наясно от този момент нататък. Да не си опяваме за неща, които са минали, и да се стараем да си напомняме без злоба, когато забележим някой от нас да го прави." Със съпруга си или с друг много близък човек можете дори да въведете невербален сигнал - например подръпване на ухото, който да използвате, когато усетите началото на манипулация с позоваване на миналото.

Не допускайте да ви подмамят с миналото, което вече не може да се промени

  Когато някой ви заговори за добрите стари времена или какво са правили хората в неговата младост, можете да отвърнете така: всъщност, ти си живял по-дълго, имал си повече време да се упражняваш и да затвърдиш неефективните си  начини на действие, както и повече време да се поучиш от опита си. Затова фактът, че винаги си правил нещо по определен начин, не означава, че аз трябва да ти подражавам и да правя същото." Такова просто изказване показва на потенциалния манипулатор, че сте наясно с механизма и просто не желаете да живеете както някога са живели другите.

  Не залагайте на спомените до такава степен, че да правите разни неща само и само за да можете после да си ги спомняте. Старайте се да се наслаждавате на настоящето, каквото е. А после, вместо да използвате бъдещите моменти за възпоминания, можете да се съсредоточите върху нови приятни преживявания.   Не че спомените са невротизиращи, но те действително отстъпват пред по-приятните сегашни моменти. вижте какво пише по този въпрос Франсис Дюрибейдж:

  Учат ни да помним, а защо не ни учат да забравяме? Няма жив човек, който в даден момент от живота си да не с признавал, че паметта е колкото благословия, толкова и проклятие."

  Положете усилия да престанете да се оплаквате за нещата, които не можете да промените - нещата, вече изброени в тази глава. възпирайте се винаги, когато усетите тези безполезни оплаквания да изскачат по навик в ума ви или да се промъкват в разговора, докато се научите да не играете със себе си тези игри на себеманипулиране. Ако трябва, бодете си дневник на успехите.

  Мълчаливо простете на всички, които смятате, че са постъпили зле спрямо вас в миналото, и си обещайте да не се терзаете със спомени за злото или с мисли за лично отмъщение", които вредят само на бас. А1со е възможно, напишете писмо или се обадете някому, с когото сте отказвали да говорите, и започнете отначало. Старите сръдни само ви пречат да се насладите на много потенциално щастливи преживявания с хората, само защото те веднъж - два пъти са допуснали грешки, които са ви засегнали. кой не е правил подобни грешки? И ако сега сте обидени от някогашните им действия, значи те все още ви контролират.

Активно поемайте рискове - дръжте се агресивно и отстоявайте позициите си пред възможно най-много хора. Отделете време да им кажете какво мислите и обяснете, когато е нужно, че няма да спорите за неща, които не могат да се променят. Да поемате рискове в отношенията си с хората или да бъдете жертва - изборът е ваш.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МИСЛИ

Човешкият ум е способен да съхрани невероятно количество информация. Макар че това в много отношения е благодатно, може да бъде и истинско проклятие, когато се окаже, че носим спомени, които единствено и само ни причиняват болка. вашият ум си е само ваш, вие притежавате прекрасната способност да прогоните от него спомените, които ви измъчват. А ако сте решителни и бдителни, притежавате и властта да помогнете на другите да престанат да ви манипулират.

 

4.

Как да избягвате клопката на сравненията

 

В света на самостоятелните личности сравнението е безсмислено занимание.

 

ТЕСТ С ДЕСЕТ ВЪПРОСА

Попълнете краткия въпросник, преди да прочетете тази глава.

Да   Не

--    --   1.  Често ли ви се иска да имате външността на някого, когото намирате за красив или привлекателен?

--    --   2.  Искате ли винаги да знаете как са се справили другите с теста, който вие сте направили?

--    --   3.  Използвате ли по свой адрес определенията нормален" и среден"?

--    --   4.  Казвате ли на децата си (или на себе си), че не могат да правят нещо, само защото другите не го правят?

--    --   5.  Стремите ли се да бъдете като всички, за да не изглеждате като бяла врана?

--    --   6.  Казвате ли някому: Защо не можеш да бъдеш като всички други?"

--    --   7.  Откривате ли в себе си завист заради чуждия успех?

--    --    8. Поставяте ли си лични цели на основата на постигнатото от другите?

--    --      9. Отстъпвате ли, когато някой ви каже: Така е за всички, ти не си изключение"?

--    --   10. Трябва ли да видите как са облечени другите, за да решите какво да облечете, или сте доволни от вида си?

Всеки отговор да" показва, че сте жертва на една много често срещана болест - да се сравнявате с другите, преди да решите как да живеете.

Много увереност в себе си е нужна на човека, за да се допита до вътрешната си нагласа, за да определи какво иска да направи. Липсва ли му тази увереност, той използва единственото друго мерило, с което разполага - сравнението със себеподобните. Практически всеки го използва с готовност, защото това е толкова удобно средство, за да държиш някого в строя. За да се освободите от капана на постоянното търсене на сравнения, трябва да си изградите достатъчно силна вяра в себе си (която можете да използвате всяка минута от живота си) и да приложите някои от изложените в тази глава стратегии.

Но преди всичко трябва да разберете, че е невъзможно да бъдете като всички останали и същевременно да бъдете себе си. Ралф Уолдо Емерсън разбира това по-добре от всеки друг автор, когото познавам. в Самоувереността" той пише:

Който иска да бъде човек, не трябва да бъде конформист. който иска да получи безсмъртна слава, не бива да се оставя да го спре нещо, което се смята за добро, а трябва да провери дали то действително е добро. Нищо не е истински свещено, освен почтеността на собствения ви разум."

Това са доста силни думи, но малко хора мислят по този начин. Повечето по принцип не одобряват онзи, който е различен и понеже са мнозинство, те определят нормите, които трябва да се спазват.

Макар да не поддържам демонстративния неконформизъм, ако искате да избегнете някой да ви дърпа най-грубо конците, несъмнено е важно да се вгледате внимателно в себе си и в най-съкровените си стремежи и да разберете колко е абсурдно да живеете на основата на сравненията с другите. Хората, които искат да бъдете като тях или каквито те си представят, че трябва да бъдете, постоянно ще ви напомнят какво правят другите, за да ви дават добър пример, който да следвате. Не отстъпвайте пред съветите им, нито пред вътрешното изкушение да търсите примери извън себе си.

ВСЕКИ Е ЕДИНСТВЕН И НЕПОВТОРИМ В ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА

Първата стъпка за излизане от клопката на сравненията се състои в това да разберете, че на света няма втори като вас, където и да отидете. както гласи старата максима, където и да отида, аз съм си аз". Ако става дума за най-личните ви чувства, мисли и желания, никой дори и бегло не прилича на вас. Ако сте съгласни с това, добре е да помислите внимателно защо трябва да използвате нечий чужд пример като оправдание да направите или да не направите нещо.

Нашата култура се гради от хора (всеки от които единствен и неповторим), които твърде често се чувстват заплашени от онзи, който е различен. Разбира се, в историята често откриваме хора, чиято неповторимост ги е направила велики, и ги възхваляваме. Има например един известен футболен треньор, който в изявленията си използва за пример Емерсън. Но всеки, който познава и треньора, и Емерсън, ще разбере, че Ралф Уолдо не би издържал и един час в тренировъчния лагер. всички приказки на треньора, че човек не трябва да бъде конформист, че не трябва да има герои, че трябва да бъде себе си, някак си не се връзват с екипа, че не позволява на своите" играчи да говорят пред журналисти, че ги награждава със символи, че говори от името на всички и т.н. По същия начин Иисус, Ожрат, сър Томас Мор, а в по-ново време Ганди, Хари Труман и Уинстън Чърчил са били упреквани за смахнатия си индивидуализъм, а по-късно, когато е било вече безопасно, са били издигнати на пиедестал.

В обучението използваме термини като 1фива на нормалното развитие", за да определим кой е в норма" и кой - не. Използваме стандартни инструменти за измерване на всичко свързано с хората 8 преследване на свещената средна стойност". Фредерик Крейн отбелязва: Посредствеността намира сигурност в стандартизацията". Но въпреки целия натиск, на който сте подложени, и постоянните напомняния, че трябва да бъдете като другите, никога, никога няма да можете да бъдете. въпреки всичко ще възприемате, мислите и чувствате по собствения си единствен и неповторим начин. Ако сте наясно с мотивите на другите, винаги когато използват сравнения само за да контролират поведението ви и да упражняват власт над вас, можете да сложите край на тази форма на манипулация.

ПОНЯТИЕТО ЗА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА САМОТА

Освен да осъзнаете, че сте единствени и неповторими в целия свят, трябва също да приемете, че сте винаги сами. Да, сами!

Никой никога не може да почувства онова, което чувствате, независимо дали сте заобиколени от стотици хиляди хора, или се любите с един, или пък сте сами. Неизбежната екзистенциална самота" означава просто, че човешката ви същност неизбежно предполага да бъдете сами със своите неповторими чувства и мисли.

Признаването на екзистенциалната самота може да бъде много освовождаващо или много заробващо, според това как ще решите да постъпите с нея. Но и в двата случая не можете да я промените. Можете обаче да решите да я превърнете в нещо освобождаващо, като я накарате да работи за вас, както аз съм съветвал много свои клиенти.

Да вземем за пример Ралф, четиридесет и шестгодишен, на ръководна длъжност, който дойде при мен преди няколко години.

Ралф се сблъскал с екзистенциалната си самота най-неочаквано. Разказа ми как си седял една вечер в дневната и се взирал в жена си, потънала в четене на вестника, без да има и най-малка представа за вихъра от мисли в главата му. Изведнъж изпитал зловещото усещане, че жената, с която е живял двадесет и четири години, дори не го познава, че както си седи там, в дневната, тя сякаш е съвсем чужд човек. За първи път разбрал, че тази жена никога, никога няма да познава скритите механизми на личността Ралф.

Усещането било много зловещо и Ралф не знаел как да постъпи с него, освен да потърси консултация. По време на първите сеанси мислеше, че трябва да направи нещо, например да се разведе или да избяга. Но когато се сблъска с основната истина за човешките същества, научи се да гледа на принципната си самотност от съвсем различен ъгъл - ако щете, като на нещо освобождаващо. Понеже жена му никога не можеше да изпита неговите чувства, трябваше да престане да очаква от нея да го разбира и през цялото време да бъде на една вълна" с него. По същия начин той разбра, че жена му също е екзистенциално самотна и че той може да се освободи от товара на необходимостта да бъде винаги едно цяло с нея, да изпитва нейните чувства - нещо, което го изпълваше с вина при всеки неуспех. въоръжен с това прозрение, той прекрати мъчителното си, обречено на провал търсене на един човек, който да чувства нещата също като него, и стана господар на себе си. Освободи се и от безсмислената си взискателност към жена си и я остави на мира.

Не след дълго Ралф се чувстваше нов човек - и всичко това само защото се бе освободил от напразния опит да накара някого да сподели с него собственото му неповторимо тяло и ум.

Важно е да разберете как Ралф можеше да превърне прозрението си за екзистенциалната самота в катастрофа, както се случва на толкова много хора, казвайки си, че е пленник на човешката си същност и никой никога няма да го разбере. Преди да дойде при мен, той се беше оплаквал доста, че жена му не го разбира" и внезапното прозрение, че тя в известен смисъл е непозната" можеше да влоши нещата и положението да стане безнадеждно. Но когато изследвахме заедно екзистенциалната самота, Ралф разбра, че напразно се опитва да накара някого да бъде с него" и вътре в него", че макар хората да могат да споделят много неща и да се сближават силно, истината е, че могат да се познават само повърхностно. вътрешната им същност е абсолютно недостъпна поради човешката им природа.

Екзистенциалната самота може да бъде източник както на голяма сила, така и на големи неприятности. Винаги, когато се изкушавате да използвате живота на други хора като пример как да живеете своя, спомнете си този цитат от Хенрик Ибсен, норвежкия драматург от XIX век: Най-силен в света е онзи, който е най-самотен."

Е, можете да тълкувате това като антисоциално и егоистично, ако така искате. А можете и да се вгледате внимателно в параметрите на собствената си същност. Факт е, че хората, които са оказали най-голямо влияние върху човечеството, помогнали са на най-много други хора, са онези, които са се съветвали с вътрешния си усет, не с това какво всички им казват да правят. в този смисъл, сила означава да сте в състояние да прекратите опитите си да накарате всички да мислят като вас и да отстоявате убежденията си.

Да се върнем на моя бивш клиент Ралф. Той все още си спомня онзи момент в дневната като най-важен в живота си, не само защото го е принудил да започне терапия и му е дал свободата да прекрати постоянното си, макар и безплодно усилие да накара жена си и децата си да чувстват същото, каквото изпитва и той, а и защото му е вдъхнал силата да бъде себе си по един по-твърд и позитивен начин. Той все още вярва, че никой човек не е изолиран остров, антисоциален отшелник, но знае от собствен опит, че вътре в себе си сме острови, единствени сами по себе си, и че приемането на този факт ще помогне на всички ни да изградим мостове към другите, вместо да издигаме бариери, като се ядосваме, задето другите не са като нас.

РАЗРУШИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ДА СЕ СРАВНЯВАМЕ С ДРУГИТЕ

След като разберете това, за което говорихме по-горе, ще трябва да се преборите с факта, че най-вероятно сте станали големи специалисти в играта на сравнения. Това е практически повсеместна болест, засягаща всички освен онези, които и се противопоставят най-непоколебимо. Нашата култура учи хората винаги да търсят навън ориентири за поведението си и, следователно, сравнителният поглед" диктува повечето ни преценки. Откъде знаете дали сте интелигентни? като се сравнявате с другите. как разбирате, че сте стабилни? Привлекателни? Достойни? Щастливи? Успели? Реализирали себе си? като сверите как се справят околните и къде попадате вие в скалата.

Може дори да стигнете дотам да не виждате друга възможност за самооценка, освен измерването по общите стандарти". Но наистина пренебрегвате един много по-важен барометър - собственото си удовлетворение от това как се развива животът ви. За да оцените себе си, не е нужно да търсите извън себе си. Откъде знаете, че сте интелигентни? Знаете го, защото вие го казвате и защото сте наясно, че можете да правите нещата, които искате да правите. Привлекателни ли сте? Да - според собствените ви критерии, които е добре сами да определите, за да не се окаже, че сте избрали нечии чужди норми за привлекателност и по този начин сте се поставили в положение на жертва.

Играта на сравняване е смъртоносна, защото в нея самооценката ви винаги остава под контрола на нещо външно, над което нямате власт. Тази игра ви лишава от вътрешна сигурност, защото никога не знаете как ще ви оценят другите. Да се сравнявате с другите е много съблазнително, защото премахва всички рискове на самостоятелността. И, разбира се, като се сравнявате с другите и се стараете да приличате на тях, можете да получите повече повърхностно одобрение".

Но ако живеете по този начин, възможно е също така да се превърнете в особено объркана и безпомощна жертва. Може би тайно си мечтаете да направите нещо различно" - да се обличате 8 някакъв друг стил, да излизате с по-млад или по-възрастен приятел, какво-то и да е по-необичайно". Ако никой друг не го прави, ето че попадате в клопка.

Ако се получи така, че правите всичко като повечето хора, в това, разбира се, няма нищо лошо. Но ако се налага да поглеждате другите, за да решите как да постъпите, значи без съмнение сте попаднали в капана на сравнението. И отново - не е необходимо да бъдете неконформисти при всяка възможност, само за да покажете, че отказвате да бъдете жертва. всъщност такъв принудителен" неконформист е манипулиран от околните не по-малко от конформиста, който наблюдава как другите се съобразяват и нарочно решава да прави точно обратното. Използвайте здравия си разум, когато трябва да решавате какво искате, без да се налага да приличате на всички - дори само защото сте единствен и неповторим и не можете да бъдете просто като всички други", даже и наистина да го искате.

Първата конкретна стъпка за излизане от клопката на сравненията с другите е да се спирате винаги, когато усетите, че използвате сравнения. както винаги, предприемете практически стъпки, за да контролирате собствените си лоши навици, в мисленето или в общуването с другите (и в подаването на сигнали към тях).

ОЩЕ ПО-РАЗРУШИТЕЛНОТО ИЗКУСТвО ДА ПОЗВОЛЯВАТЕ ДА ВИ ПОДЛАГАТ НА СРАВНЕНИЯ

При все че можете лесно да работите за премахването на разрушителните си навици да се сравнявате и за създаването на собствени норми за оценка на живота си, може да ви се стори доста по-трудно да прекрати-те непрекъснатата канонада от манипулативни сравнения, която околните изсипват върху ви.

Лесно е да манипулираш хора, които са готови да правят - или по-точно да допускат да правят с тях - такива неща, само защото всички други спазват пра-вилата, които позволяват подобни взаимоотношения.

В много случаи (може би дори в повечето) няма нищо нередно в това да ви третират като всички останали. Но когато се отнасят към бас зле под предлог, че таксава е политиката", а тя би трябвало да бъде достатъчно гъвкава, за да не манипулира никого, значи си имате работа с хора, които ще бъдат доволни само ако могат да ви манипулират.

Чиновниците са от хората, които са най-склонни да използват по такъв начин другите. От Първа глава сигурно си спомняте правилото, че ЧИНОВНИКЪТ Е МИЖИТУРКА (става дума не за човека, а за ролята). На чиновниците им плащат, за да налагат политика-та, която работодателите им искат всички да преглъщат", затова им е втора природа да казват: Я виж-те онази дама, тя не се оплаква" или към всички се отнасяме по един и същи начин". Но не забравяйте, че чиновниците в никакъв случай не са единствените, които прилагат тази тактика.

В следващите две истории е илюстриран начинът, по който конкретно чиновниците прилагат метода на сравнението с другите. Те показват освен това как двама мои познати се справят със ситуациите, като ги преценяват правилно и прилагат успешни стратегии.

СЕРВИТЬОРКАТА. Чък влиза в заведение за палачинки и го превеждат край едно празно сепаре до мъничка масичка пред изхода, където го настаняват на твърд стол, дръжката на вратата му убива на гърба, а течението вее право върху палачинките му.

Той казва на сервитьорката, че би предпочел да седне в сепарето, което са подминали. Тя отвръща, че сепарето е запазено за групи от повече клиенти. Той настоява да седне другаде. А тя заявява: Такава е политиката ни, господине. Всички тук я спазват. Виждате ли онзи човек там? Той не се оплаква."

Така си е. Треперещ от студ човек яде студени палачинки пред друга врата и не се оплаква. И какво от това?" - пита Чък. Аз също не се оплаквам. Просто искам да си изям храната, която съм готов да си платя, на приятна маса. Ако това е толкова голям проблем за вас, искам да говоря с управителя."

Няма го."

Но има няколко празни сепарета. Защо да не ми бъде удобно?"

Чък не иска да се заяде и да си тръгне. Това би влошило положението му на жертва, защото е гладен и няма време да пътува до друго заведение. И ако е възможно, не иска да се мести в сепарето против волята на сервитьорката, защото усеща, че е възможно тя да направи грозна сцена. Нито пък има настроение да я възнагради с бакшиш. Затова решава да се позабавлява и да изиграе нервна криза. Той продължава да я моли да прояви разум, но тя става още по-високомерна и той започва да потрепва. Ръката му започва да се тресе неконтролируемо" и лицето му се изкривява.

Какво има, господине?" - Изведнъж сервитьорката е хваната неподготвена.

Не знам" - отвръща пресекливо Чък. Когато ми се случи такова нещо, просто полудявам."

Той повишава малко тон и започва да привлича внимание.

По чудо се появява някакъв шеф. За Бога, Алис, остави го да седне в сепарето."

Край на етюда. в този случай Чък прилага малко актьорско майсторство, не причинява вреда никому и си изяжда горещите палачинки в удобното сепаре. На тръгване смигва хитро на сервитьорката и, разбира се, не й оставя никакъв бакшиш, дори и само за да не я насърчава да манипулира по същия начин и други хора.

САРА, както си кара колелото, забелязва на витрината на една бакалия надпис: Портокалов сок. Три литра за долар." Това звучи доста изгодно, тя спира и няколко минути по-късно се озовава на касата с шест литра портокалов сок, които опакова в два плика, поставени един в друг.

Касиерката я вижда какво прави и заявява възмутено: Съжалявам, но не можете &