name="MediaPlayer1" width=147 height=46 AutoStart=true player.enabled=true>

Видеото ше се  нагоди към вашата Интернетна скорост,
която трябва да е от 250
kbs нагоре - DSL, cable...